The Power of Change – A Personal Journey

David Beckham

Change is a force that acts on all aspects of life and business and is a constant feature of life. It cannot be resisted but you can develop change resilience and ultimately grow as a result of the transformation. Having spent his career in IT change delivery David thought he knew all there was to be known about the change process on an intellectual and professional level. However, when he was diagnosed with Parkinson’s Disease in 2010, he began a new emotional journey of understanding. In this seminar he will explain the personal impact this had on him and how it has deepened his understanding of the way change works. In his own uniquely humorous way David will reveal his experience of Parkinson’s Disease, explore the nature of change, the effect it has on people and the lessons he has learnt from his journey. He will share his own thoughts and philosophy on what motivates him, the inspirational figures who have guided him and how he has applied this to his work and personal life.

 

Een creatief perspectief op requirements modelling

Cor Baars, Joop Ringelberg

We presenteren een nieuwe en originele modelleertaal, -methode en -tool voor requirements modelling en prototyping. Het kenmerkt zich door een aantal unieke eigenschappen. De modelleertaal is zeer eenvoudig en daardoor snel te leren zowel door Business- als IT-analisten. De taal bestaat uit slechts vier artefacten: Context, Rol, Eigenschap en Perspectief en twee diagrammen: Contextdiagram en Roldiagram. Met de tool is het mogelijk om gedurende een requirements modelling sessie de perspectieven van de verschillende, bij een Use Case betrokken rollen niet alleen te modelleren, maar deze direct ook te concretiseren in rol-specifieke prototypes die onmiddellijk kunnen worden gevalideerd. De modelleertool bestaat uit een add-in voor Sparx Enterprise Architect en is daarmee nauw verbonden met traditionele modelleertalen en met name Use Case modelling. De methode past uitstekend binnen Design Thinking vanwege de nadruk op drie, met Design Thinking overeenkomstige aspecten te weten het erkennen en begrijpen van elkaars rol en perspectief (empathize), het garanderen van gemeenschappelijke focus (inception) en het snel itereren van het produceren, testen en prototypen van oplossingen (fail fast). Tijdens de presentatie zal aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden het denken en modelleren in contexten, rollen en perspectieven worden toegelicht en zal de modelleertool worden gedemonstreerd.

 

Zakelijk Tekenen voor het creëren van overzicht en inzicht

Maike Jansen

Ontdek hoe het aanspreken van je creativiteit in de zakelijke omgeving je resultaten kan verbeteren. Tijdens deze presentatie leer je hoe creativiteit werkt in het brein en hoe tekenen je dagelijkse werk kan ondersteunen. Tekenen is toe te passen in communicatie, bij het visualiseren van vraagstukken en zelfs bij analyses. Tijdens de presentatie gaat Maike in op drie vragen. Ten eerste hoe creativiteit werkt en hoe creativiteit kan worden bevorderd. Ten tweede gaat ze erop in hoe ze zakelijk tekenen heeft ingezet bij het uitvoeren van haar opdrachten. Als derde zal ze enkele tekenoefeningen doen met de deelnemers, waar iedereen aan mee kan doen. Door het bijwonen van deze presentatie leer je hoe gemakkelijk tekenen is en krijg je praktische tips om het zelf te kunnen toepassen in een zakelijke omgeving voor het krijgen van meer overzicht en meer inzicht.

 

The Mindful Business Analyst – Applying Mindfulness to Innovate

Kathy Berkidge

In today’s volatile world, business analysts are relied on to help teams deliver products and services that create an excellent user experience and customer delight. In the pursuit of innovation, BAs cannot rest on their laurels – what is ‘wow’ today is passé tomorrow. However ingrained attitudes, bias and assumptions can impede creativity. We may think we know ‘something’ and so fail to deeply explore ‘what else’. Mindfulness brings awareness into our thoughts and habits of mind, which often limit us into narrow paths of action. It enables us to be open and objective, allowing us to drop our preconceptions and assumptions and see information in a new and clear light. In this session, you will learn how to apply mindfulness to be more creative. You will discover how simple mindfulness practices can be applied in everyday activities to be a more innovative BA.

 

BAking Change in to a Compliance Layer Cake!

Jennie Polgrean, Simon Savage

Organisations facing regulatory change recognise quite how difficult it is to do well, and often have not dealt with it before. Achieving (or maintaining) compliance with changing legislation is mandatory for many organisations, and can be one of the most challenging change issues to overcome. CMC’s client faced a huge complex regulatory change which affected every person, every process and every system. It had to be delivered rapidly within 18 months with strict timescales for each increment.

Jennie and Simon provide a unique baking analogy to describe their case study experience, with insights into how they successfully delivered a significant regulatory change programme within a large government agency. A key challenge that Simon and Jennie faced in designing and implementing the change was to obtain compliance by default without any significant changes to systems or the information the workforce were seeing. The challenge of changing the way staff thought about and approached their work with minimal visible prompts required them to take creative approaches to the change. In order to achieve the level of creativity required, it necessitated very close working between the BA and BC staff across the whole stakeholder layer cake to design approaches that support and work with the change.

This creative approach was at the very heart of this programme’s successful delivery.

By attending this session delegates will gain:

Learning Outcome 1 - Understand the range of skills required to achieve success with varying layers of stakeholders

Learning Outcome 2 - Learn about the successful combining of BA and BC skills and approaches to build a 'single source of truth'

Learning Outcome 3 - Learn how to work within a complex political and cultural landscape to sell a holistic and empathetic approach to change

Hear how they BAked this recipe for success!

 

Be Creative: Shaping the digital age requires communication, creativity and design skills

Stan Bühne

The market is changing, the importance of multinational companies is increasing, products have to become more and more innovative and stakeholders are not always accessible. This development requires on the one hand, a changed way of communication and cooperation and on the other hand, more creativity and design skills, ensuring innovative products to grow (and stay) superior in the market. Through a real-life case at DynaCommerce we will discuss how creativity advanced an IT transformation project that introduced an omni-channel sales platform. First, important perspectives for shaping a creative environment will be addressed using the Mel Rhodes 4Ps (People, Process, Product, Press) model. Second, essential people skills that are vital in creative environments will be introduced with the 4Cs (Communication, Collaboration, Critical thinking, and Creativity). Furthermore, some of the hurdles will be presented that had to be overcome to establish a creative working method. Finally, we discuss how creativity and the skills of a Digital Design Professional will empower shaping the digital age.

 

CARE: Capturing Agile Requirements by Example

Kaspar van Dam

Agile requirements zijn niet nieuw. Gaandeweg hebben we ontdekt dat requirements en requirements engineering in een agile wereld helemaal niet veel anders zijn dan in de ‘traditionele’ waterval-wereld. Er werd lange tijd (door velen) gedacht dat requirements en de documentatie daarvan binnen Agile minder relevant waren. Maar teams ontdekken steeds meer dat dit niet helemaal waar is en er ontstaat daarom nu een shift-left beweging waarbij het duidelijk geworden is dat dit vakgebied enkel nog veel complexer geworden is en dat het minstens zo belangrijk is als dit voorheen was.

Maar hoe is dit vorm te geven binnen deze snel veranderende omgeving van een Agile wereld? Het antwoord hierop is CARE: Capturing Agile Requirements by Example. Een werkwijze waarbij een aantal technieken gecombineerd worden met een mindset waarin het gedrag van de feitelijke eindgebruiker centraal staat (Behaviour Driven Development). Binnen deze sessie zullen de diverse werkvormen toegelicht worden en op basis van de ervaringen die ermee opgedaan zijn binnen diverse organisaties wordt een beeld geschetst hoe de combinatie van deze werkvormen er met de juiste mindset voor kan zorgen dat software niet enkel juist ontwikkeld wordt, maar dat er ook daadwerkelijk de juiste software ontwikkeld wordt.

Ontdek hoe zaken als Impact Mapping, Event Storming, Example Mapping en Specification by Example een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben binnen het vakgebied!

 

Tools and Techniques Triage

Jan Legtenberg, Milena Mileva

As a Business analyst you use a certain set of tools that you know and find helpful. In a group you have the possibility to share this knowledge and find out more about tools and techniques that are new to you. This workshop will help you and your team share the knowledge and decide which tools and techniques are worth to be used, learned and taken into your toolkit.

During the workshop you will use the BCS book “Business Analysis Techniques: 99 Essential Tools for Succes” by James Cadle, Debra Paul and Paul Turner.

You will widen your BA horizon and can bring the workshop to your organisation for your own Tools and Techniques Triage.

The “Tools and Techniques Triage” workshop was delivered first at Business Analysis Manager Forum November 2018 in London by representatives of Raytheon, that used the approach to understand the skills they have in their newly established BA team and to decide on path forward. See http://www.bamanagerforum.org/events/ Milena has facilitated this workshop in the Bulgarian IIBA Chapter and Balkan Business Analysis conference 2019,where she has helped the teams to learn new tools and techniques .

 

Solving design sprint attendance in a mini design sprint workshop

Marieke van Vliet

The structure of a design sprint facilitates to think outside the box. To come up with creative solutions that you could never have thought of in separate sessions with stakeholders. A design sprint from the book (by Jake Knapp) is a process of 5 consecutive days in which you elaborate upon a great idea, but you also prototype and test it with real customers. The structure of a design sprint is well tested and designed like this to cause an effect, but sometimes the surroundings don’t allow you to be together for 5 days in a row.

At Malmberg we work with a lot of different (international) stakeholders. We are building one application and we need to figure out what the generic components are that we need to build. Doing a design sprint will be a great idea because it ensures consensus between stakeholders about what needs to be built. However, what happens when you cannot even get all your stakeholders together for one day? When the time is running out to gather new requirements and stakeholders are not prepared to invest so much time, you need to get creative.

During this workshop we’ll find out how a design sprint can be done differently. How can you warm up your stakeholders for a design sprint and gather meaningful information while doing it? You’ll go home with ways to steer your stakeholders to a design sprint, while having experienced a part of the design sprint yourself.

 

Getting the (Rich) Picture

Kay Hardy

Do you want to learn how to use Rich Pictures to analyse a range of situations?

The technique of Rich Pictures seeks to capitalise on drawing’s ability to form ideas, but Rich Pictures can be daunting to those with little drawing experience. The truth is that anyone can draw but, like any other skill, drawing needs to be developed. Let this session be your beginner’s guide to drawing Rich Pictures!

This workshop will build the audience’s confidence by:

 • Giving drawing tips and tricks
 • Providing structured guidance allowing delegates to pick up the pen and complete a Rich Picture in the session
 • Using your Rich Picture in pre-project analysis
 • Providing a list of icons for business scenarios for you to take home and practice

Leave this session with the experience in drawing Rich Pictures that make a difference to your communication and analysis.

 

Dream it!  Hoe dan?

Gerard Dabroek, Corrie Jonkers

Dream it!

In je dromen kan alles. Wil je je droom realiseren? Word wakker en kom uit je denkpatroon. Hoe krijg je een team in een creatieve flow? En hoe realiseer je uiteindelijk de beste vernieuwende én uitvoerbare ideeën?

In deze energieke workshop ga je anders denken, handelen en standaardpatronen doorbreken.

Hoe dan?

We starten met een korte kennismakingsoefening om even los te breken uit de dagelijkse routine. Ook krijg je een korte uitleg over denkpatronen. Dan volgt het echte werk! We gaan stapsgewijs brainstormen over een concrete vraag!

We kiezen een heldere vraagstelling. Dan dromen we er samen op los …. tot we een muur vol met ideeën hebben. Tot slot pikken we daar de beste droom uit en werken die uit tot een concrete oplossing.

Dit wil je niet missen, want deze ervaring kun je direct in je eigen werk toepassen

 

Bereid je organisatie beter voor op de toekomst door haar virtueel om zeep te helpen

Jan de Vries, Karleen Wijsman

De workshop begint met een Kill The Company sessie, waarbij we technieken aanreiken om de zwakke plekken van organisaties van deelnemers in kaart te brengen. Dat doen we o.a. vanuit het gezichtspunt van een grote concurrent maar ook vanuit het gezichtspunt van een startup die zich uitsluitend iets aantrekt van natuurwetten. Een Kill The Company sessie wordt ook wel een 'SWOT-analyse on steroids' genoemd. Daarna gaan we verder met een Anticipate-sessie waarbij we zogenaamde ‘future facts’ (krantenartikelen uit de toekomst) bedenken die leiden tot scenario’s die 3 tot 7 jaar in de toekomst reiken. We zullen hierbij voorbeelden van deelnemers en van onszelf gebruiken. En de deelnemer regelmatig op het verkeerde been zetten. Met deze technieken laten we de deelnemers flink out-of-the-box denken en geven we ze handvatten om hun eigen organisatie (en systemen) toekomstbestendig te maken. Het eindresultaat is een lijst met geprioriteerde requirements.

 

(Niet te) creatief faciliteren

Arjen Uittenbogaard

Een verhaal vertellen; een tekening maken; jezelf voorstellen aan de hand van je schoenen; lego-en, kleien, knippen en plakken… Ik heb het allemaal wel eens ingezet in workshops die ik heb gefaciliteerd. Vaak was het best even leuk, maar de belangrijke vraag is: is dat de bedoeling? Is het doel van een werkvorm dat je “iets leuks” doet?

Als je als facilitator naar een effectieve workshop streeft, raad ik je aan om jouw creativiteit in te zetten om werkvormen te zoeken of bedenken die aansluiten bij het doel van de workshop of het onderdeel in de workshop. In déze DREAM-workshop zoeken we naar voorbeelden van wat een workshop en daarmee een werkvorm effectief maakt. Die analyseren we op effectiviteit.

Wat neem je mee uit deze workshop?

 • Creatieve technieken om doelmatige werkvormen te ontwerpen;
 • Een kritische blik op de doelmatigheid van die werkvormen;
 • Feedback op jouw functioneren als facilitator bij het inzetten van die werkvormen;
 • Handvatten en inspiratiebronnen om uit te putten bij het ontwerpen van een workshop;

Je hoeft jezelf niet creatief te vinden om aan deze workshop deel te nemen. Enige ervaring met het faciliteren van workshops is wel gewenst.

 

Creatief modelleren: GOED FOUT !

Danny Kalkhoven

We modelleren wat af met z’n allen. Er zijn ongelofelijk veel systemen en hulpmiddelen beschikbaar om van alles en nog wat in modellen te vangen. En dat is vaak strak ingekaderd: symbolen, teksten, lijnen en pijlen, netjes in standaarden en tools vastgelegd. Geen ontsnappen mogelijk, we gebruiken deze techniek, met dat tool, volgens die regels. O, geen ontsnappen mogelijk? Jawel hoor! 

Op veel manieren kunnen mensen creatief omgaan met de opgelegde kaders:

 • zijn de symbolen niet toereikend voor onze situatie? Dan maken we toch zelf nieuwe!
 • zijn bepaalde combinaties verboden? Dan negeren we dat verbod!
 • is het lastig om alles volgens de regels te noteren? Dan schrappen we wat regels!
 • kan het niet helemaal strak beschreven worden? Gebruik dan wat andere woorden!

Is dat erg? Een typisch analisten antwoord is: “dat hangt ervan af”... Want soms is het is het heel waardevol om de regels te buigen of te negeren zodat je de boodschap goed kunt overbrengen. Maar op andere momenten is het noodzaak om je netjes aan de kaders en afspraken te houden, óók om goed te communiceren!

Want dat is modelleren toch eigenlijk: een manier om je gedachten te ordenen, om grip te krijgen op de oneindig complexe en ambigue wereld om ons heen, en om daarover aan de hand van “het model” met elkaar te communiceren over problemen en oplossingen. En daarbij overbrug je verschillen in kennis, ervaring, cultuur, en soms in tijd of afstand.

Op basis van een aantal voorbeelden uit de praktijk, handig/onhandig, goed/ fout, mooi/lelijk, vertel ik wat ik in de afgelopen jaren heb geleerd over “creatief modelleren”:

 • Er zijn eigenlijk maar 3 modellen….
 • Wanneer kan het wel, wanneer kun je “lekker helemaal los gaan”
 • Wanneer kan het niet, en moet je de regels respecteren
 • En: hoe kun je binnen de lijntjes blijven, en toch wat extra kleur meegeven...

 

Doorbreek je bubbel

Annemarie Steen

Annemarie Steen is ‘Serious about Playfulness in business” en heeft een sterke visie op het belang van spelen voor volwassenen in het omgaan met een snel veranderende en complexe wereld. Ze weet de relatie tussen spelen, leren en creativiteit niet alleen helder uit te leggen, maar ook te laten ervaren tijdens deze interactieve key-note. Laat je inspireren om uit je eigen denk- en werkbubbel te komen en kom tot praktische handvatten om meer creativiteit in je werk toe te passen.