10 jaar DREAM - Saai? Niet erg!

Arjen Uittenbogaard

In de openingspresentatie van deze jubileumeditie van het DREAM event kijkt Arjen terug op de voorgaande edities. Hij gaat in op wat hem daarbij opvalt. Dat zal gaan over inhoud en het vakgebied, maar hij zal zich daar zeker niet toe beperken.

 

Delivering Business Analysis as a Service

Debra Paul

In this presentation, Debra will discuss the business analysis service and the benefits this world view can offer organisations. She will highlight some of the issues that affect the performance of business analysts and the resulting perception of business analysis. Debra will also contrast the current and possible target states and will reflect upon the gaps that need to be addressed if business analysis is to achieve its potential and deliver the promised advantages.

 

Een introductie tot Holistische Business Analyse

Stefan Bossuwé

'Holisme' is afkomstig van het Griekse woord 'holos' (= 'al', '(ge)heel', 'volledig') en is het concept dat systemen (fysiek, biologisch, sociaal, economisch ...) als een geheel moeten worden bekeken en niet alleen als een verzameling van zijn onderdelen. 

Business analisten worden heel vaak geabsorbeerd door het uitwerken van oplossingen, customer journeys, bedrijfsprocessen ... allemaal initiatieven die hun impact hebben op de ganse organisatie.

Als dusdanig kijkt de Holistische Business Analist naar een organisatie in zijn geheel en niet alleen als een verzameling van werknemers, bedrijfsdomeinen, klanten, processen, systemen, veranderingsinitiatieven, enzovoorts ...

De spreker zal je introduceren in de wereld van Holistische Business Analyse, inclusief de verschillende organisatieniveaus waarop de Holistische Business Analist kan bijdragen, de verschillende soorten requirements/stakeholders/scope ... en hoe deze allemaal met elkaar verbonden zijn.

De presentatie:

  • nodigt je uit om de business analist te zien als een rol die verder gaat dan alleen maar taken en technieken;
  • nodigt je uit om een organisatie als een geheel te zien maar tegelijk ook als een verzameling van haar onderdelen;

introduceert je in de concepten en technieken die essentieel zijn voor Holistische Business Analyse......

 

Agile business analyse in de weerbarstige praktijk

Paulien Jans, Emiel Kelly

....nog te bepalen.....

 

Requirements Engineering and Agile in practice

Stefan Sturm, Jeroen Muts

How to combine Requirements Engineering (RE) and agile methodologies to improve product delivery.

Applying agile methodologies rapidly confronts organizations with all kinds of impediments in their ecosystem in which products are built. The question is, how RE can support organizations in resolving these impediments. Professionals with a background in heavy-weight processes may have difficulties with the agile way, whereas professionals who adopted the agile way too extremely, may feel uneasy when it comes to handling requirements. How can RE and agile methodologies be combined to increase success?

Stefan Sturm and Jeroen Muts jointly take on the topic of RE and Agile, with Stefan addressing common RE related misunderstandings and pitfalls in Agile and how to handle them, and Jeroen reporting about practices applied during the development of a new mobile app for team managers at NS to support their people at the work floor.

 

Model Driven-AI applied

Peter Kalmijn

....nog te bepalen.....

 

Vakmanschap: 20% skill, 80% context?

Filip Hendrickx

Is een goed project- of bedrijfsresultaat vooral het gevolg van het vakmanschap en de kennis, competenties en ervaring van individuen, of speelt de context waarin je werkt (organisatie, team dynamiek, structuren, …) een belangrijke(re) rol?

In deze interactieve sessie bekijken we enkele aspecten die verder gaan dan het vakmanschap van het individu en bespreken we hoe dit de rol van de business analist beïnvloedt.

Zo ontbreekt er soms een heldere of stabiele strategie, waardoor het bereiken van goede resultaten moeilijk wordt. Misschien is er onvoldoende “psychological safety”, waarvan onderzoek door MIT, Google (Project Aristotle) en Amy Edmondson het belang aantoonde.

Ben je je als business analist bewust van dergelijke factoren, en hoe je deze kan beïnvloeden? Deze sessie biedt je de context om je eigen ervaringen te delen en mee te discussiëren!

 

De analist als archeoloog

Marco Campman, Arjen Huisman

Wie kent het niet? Een systeem dat ooit gestart is als een simpel systeem maar in de loop der jaren is uitgegroeid tot een volwaardig en complex systeem. Het systeem bestaat inmiddels uit een lappendeken aan functionaliteiten waarvan onduidelijk is hoe ze werken en waarom ze zijn toegevoegd aan het systeem. En de documentatie? Daar was uiteraard geen tijd voor…

Hier begint vaak het werk van een requirementsarcheoloog! Hoe ga je te werk als je de opdracht krijgt om dit systeem klaar te maken voor een grootste toekomst?

 

Waardemodellen - Value First!

Joline Davidse

Het leveren van business waarde is een belangrijk onderwerp voor vele organisaties, zo ook voor de NS. Bij het leveren van die waarde komt ook de zoektocht naar het inzichtelijk maken daarvan. Vragen die Joline en collega’s binnen NS bezighouden: Welke waarde bieden we als scrum/agile team nu echt voor de stakeholders? Op welke manier kan je deze waarde meten? Hoe kunnen prioriteiten (beter) worden bepaald door het meten van de business waarde? 

Benieuwd hoe dit wordt vormgegeven bij de NS? Tijdens het DREAM event zal Joline dit met enthousiasme toelichten.

 

Presentatie

Spreker

.....nog te bepalen........

 

Prioriteren zonder polderen

Marco van Dop

Agile ontwikkelteams werken vanuit een eenduidig geprioriteerde backlog die bepaalt welke items achtereenvolgens opgeleverd moeten worden. In de dagelijkse praktijk wordt deze prioriteit vaak bepaald door de product owner, die dat samen doet met de verschillende (business) stakeholders.
Om niet te belanden in ellenlange discussies met de stakeholders, is het raadzaam een eenduidige methodiek te gebruiken waarlangs features kunnen worden geprioriteerd. WSJF (Weighted shortest job first) is een bewezen aanpak die we toepassen bij onze klanten. Bijv. binnen SAFe omgevingen kunnen we hiermee de kwartaalprioriteiten bepalen binnen 3 uur!

We vertellen wat WSJF is, laten interactief zien hoe het werkt, leggen uit in welke mate je het kunt implementeren en welke voordelen deze wijze van prioriteren heeft.

 

EventStorming; Continuous learning and discovery between multiple disciplines

Kenny Baas-Schwegler, Pim Smeets, João Rosa

Do you want to know how to create a shared language, model and understanding between Business and IT? How to quickly gain a Big picture of the business flow of an entire line of business? Want to analyse processes collaboratively in cross-discipline conversations between business, service designers and IT representatives? Come to our EventStorming hands-on workshop, the faster approach to collaboratively exploration of business domains.

 

Wat betekent antifragiliteit voor het vak van de business analist? Antiwat?

Jan de Vries, Karleen Wijsman

Antifragiliteit wordt vaak een ‘hidden force’ genoemd en mag niet ontbreken in de gereedschapskist van de moderne business analist. Antifragiliteit is een uitdijend vakgebied en deze presentatie/ workshop gaat over het in kaart brengen van de gevolgen van antifragiliteit voor het vak van de moderne business analist. Het woord Antifragiel bestaat sinds 2012 toen het gelijknamige boek werd gepubliceerd. Antifragiel betekent voor een systeem of organisatie dat het de mogelijkheid heeft om sterker te worden als gevolg van onverwachte gebeurtenissen, storingen en fouten. Of anders geformuleerd ‘what does not kill you, makes you stronger’. Maar de meeste organisaties en systemen zijn ontworpen om uitsluitend om te kunnen gaan met bekende risico’s. En proces-ontwerpers en IT afdelingen hebben zwaar geïnvesteerd in het voorkomen van fouten. Wat zou er gebeuren als je een systeem ontwerpt waarbij je er van uitgaat dat alle onderdelen problemen op gaan leveren? En waarbij je at random storingen veroorzaakt om de veerkracht van het systeem te testen. De Chaos Monkey, ontworpen door Netflix is een van de beste - technische - voorbeelden op dit gebied. Wat betekent deze benadering voor business-analyse? Wat verandert er in dat geval in de 6 BABOK gebieden en dan met name binnen Strategy Analysis en Solution Evaluation? Want hoe antifragiel wil of moet een organisatie worden? In welke mate is men bereid om daarin te investeren? En wat is er technisch überhaupt mogelijk?

 

Privacy by Design is here to stay!

Esther Bliek, Judith van de Vorle

Voor de business analist in het bijzonder.....

Privacy by Design is een veel beschreven topic, wettelijke verplichting uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een buzz word en het is hier om te blijven. Het is geen eendagsvlieg. Privacy by Design is een must have in de tool kit voor de business analist. Volg de workshop om uit te vinden hoe je een bijdrage kunt leveren aan het verder brengen van dit principe binnen organisaties, waardoor jouw toegevoegde waarde wordt vergroot!

 

Presentatie

Spreker

....nog te bepalen.....

 

How, When & Why to automate the Quality Analysis Requirements using Natural Language Processing

Micaël Martins

It is common knowledge that over half of all engineering errors originate in the requirements (result of several studies, like "An Information Systems Manifesto" from J. Martin). However, most systems and software defects are checked and found more later in the product lifecycle. Why? The reason is sadly simple: it is hard and time consuming to defect issues in requirements, as they are mostly written in natural language, and teams lacks automatic tools for this purpose. But today, computational advances in Natural Language Processing is allowing modern requirements quality analysis tools to become viable for use in development environments. The presentation would show different industry solutions that permits detecting vague or unclear requirements, inconsistencies and ambiguities, showing when they can help and also their limits.

 

Presentatie

Spreker

....nog te bepalen.....

 

7 Skills of highly effective teams

Hans van Loenhoud, Sasha Karpowa

Ondanks jarenlange procesverbetering in het ontwikkelen van software mislukken er nog steeds veel projecten. Keer op keer wijst onderzoek naar gebrekkige interactie tussen mensen (zowel binnen team als met gebruikers) als belangrijkste oorzaak van mislukking. Recente evolutie in ontwikkelmethoden, zoals Agile, Design Thinking en eXtreme Programming, pakken dit soft-skills-probleem ten dele aan, maar tot nu toe ontbrak een integrale aanpak.

Een nieuwe internationale werkgroep is bezig om een aantal bestaande inzichten over soft skills samen te smeden tot een overkoepelend model waarmee ontwikkelteams deze horde kunnen nemen.

In deze presentatie interviewt Sasha Karpowa Hans van Loenhoud over zijn ervaringen in een complex project voor een restaurant keten. Dit project was zijn eye-opener voor het belang van communicatie en andere soft skills voor het succes van IT-projecten.

In discussies met college-analisten vielen de puzzelstukjes in elkaar en ontstond het 7Skills model. Dat bestaat uit communiceren als kern, omringd door empathie tonen, verkennen, samenwerken, ideeën genereren, verhalen vertellen en verkopen. Voor al deze zeven vaardigheden bestaan er bewezen technieken en modellen die IT-teams kunnen helpen ze onder de knie te krijgen. In de presentatie wordt het model toegelicht met per vaardigheid een of meer toepasbare technieken.

Kernpunten

  • Soft skills zijn de ultieme succesfactor voor IT-projecten
  • Soft skills zijn niet statisch: iedereen kan ze leren en verbeteren
  • Het 7Skills-model vat de belangrijkste vaardigheden samen en biedt verschillende technieken waarmee ze in praktijk kunnen worden gebracht.

 

7 summits in 7 years - follow your dreams!

Bart Baars

"Hoever durf jij te gaan in het najagen van jouw dromen? Weet je eigelijk wel wat je droom is? Bart Baars wel en zijn droom is niet de minste! Hij wil de 7-Summits beklimmen, ofwel de hoogste berg van ieder van de 7 continenten op aarde. En daarvoor heeft hij zichzelf 7 jaar gegeven. Een droom vol uitdagingen en obstakels die zich niet beperken tot alleen het beklimmen van die 7 bergen.

Bart is een ervaren bergbeklimmer en enthousiast spreker. Tijdens zijn presenatie neemt hij je mee de berg op met prachtige foto's, films en verhalen over bijzondere gebeurtenissen. Zijn verhaal gaat over toewijding, keuzes maken en tegenslagen overwinnen. Maar bovenal over hoe schitterend het is als je droom durft na te jagen. Een verhaal dat je zeker zal inspireren!"