Beyond the Boundaries

Michael Noonan

Let me introduce you to NED, our Networked Individual.  NED is really the embodiment of every one of us.  We are the start of the new value/supply chains within our homes and interactions with our devices.  The way we perceive the term “consumer” is certainly changing.  Not only are we witnessing the hyper democratisation of society values but also the workings of our long established institutions; in effect our value based system is “under attack” or “being improved”?  Why is this important?  Every time we use our devices, and let’s say an AI based interaction, we are consuming that data but more over we are helping that device learn, react and develop.  We are not just a “consumer” but actually unpaid labour. We are testing and giving feedback to the system in every interaction for example, “Alexa turn on the light”.  A simple command but has far reaching impact on the way we do business today.  So do we create a movement to recapture the value we are giving way to these companies?  Well no, but how do we use this change in our business world and enable that expansive set of data to drive our new value/supply chains?  These challenging views needs each one of us to ask – “Are we still relevant?”

 

Data Cooker

Arjan Mulder / Stefhan van Helvoirt

Wil je weten hoe het ING is gelukt om de bouw van hun Data Lake te versnellen en tegelijkertijd data management governance in te voeren?

Stefhan van Helvoirt en Arjan Mulder vertellen hoe ze dat in de praktijk in een Agile organisatie hebben gerealiseerd.

ING heeft een ambitieuze strategie om één architectuur te ontwikkelen voor alle landen en tegelijkertijd een onderscheidende customer experience te bieden.

Data management speelt daar een belangrijke rol in, om de Bank een data gedreven “tech firm” te laten worden. Hiertoe heeft ING de Agile manier van werken omarmd met een Spotify structuur van Tribes, Squads en Chapters. De uitwisseling van data en het voldoen aan regulatory eisen wil ING realiseren met een voor alle landen gestandaardiseerd Data Lake en Data Governance. Voor de vulling van het Data Lake is een pressure cooker werkvorm (“Data Cooker”) bedacht om doorlooptijden van traditionele ontwikkeling te voorkomen. De sprekers vertellen hun praktijkervaring met de Data Cooker en geven tips om zelf toe te passen.

 

The Human Touch How to maximize value from data & analytics

Samir Selimi / Gerard van der Voort

How to maximize value from data and analytics

Big Data and Analytics are some of the most hyped topics in business today. As our society becomes more and more digital, almost everybody agrees that strong data and analytics capabilities are a great way to gain a competitive advantage. However, despite the clear value potential, most organizations are struggling to gain relevant insights from data. So what’s going on? Why is it so difficult? Are they doing something wrong? In our presentation at the DREAM2018 event, we will focus on the ONE ‘thing’ that is often overlooked in data and analytics. It’s a vital ingredient for success and completely changes the game. Building on this ‘thing’, we will share three practical tips that will personally help you upper your game as a Business or Data Analyst. If you want to find out more, attend the presentation of PRIME at DREAM2018. We hope to see you there!

 

De Zitplaatzoeker: Een datagedreven innovatie binnen NS

Leo van der Meulen

In april 2018 heeft NS de Zitplaatszoeker gelanceerd. De Zitplaatszoeker vertelt de reiziger hoe de reizigers over de trein zijn verdeeld en hiermee waar de kans op een zitplaats het grootst is. Treinen zijn niet voorzien van telsystemen voor reizigers waardoor we genoodzaakt zijn om deze spreiding af te leiden uit andere databronnen. In deze presentatie het verhaal hoe we in 5 maanden van idee tot realisatie zijn gekomen.

 

Procesverbetering in een wereld vol data

Dennis Klein

Wil je weten hoe data het verbeteren van je bedrijfsprocessen een boost kan geven?

Dennis is een ervaren managementconsultant met de focus op het verbeteren van bedrijfsprocessen en klantbeleving. Voor het ‘vergaren van informatie’ heeft hij hierbij jaren vooral gebruik gemaakt van ‘traditionele’ consultancy-instrumenten als brown paper sessies, walkthroughs, workshops en interviews.

De laatste paar jaar heeft hij zijn focus verschoven naar een meer datagedreven aanpak. Gewapend met zijn beta-achtergrond en eerdere, jarenlange hands-on-ervaring in de IT is hij diep de wereld van SQL, R, Process Mining en Predictive Analytics ingedoken om dat in de volle breedte los te laten op zijn vakgebied.

Dennis vertelt op DREAM 2018 over zijn praktijkervaringen bij verschillende organisaties. Hij laat voorbeelden zien van inzichten vanuit data en slaat hierbij de brug naar de conventionele aanpak voor procesverbetering. Daarnaast vertelt hij over de lessen die hij heeft geleerd heeft in de afgelopen jaren en de uitdagingen waar hij nog steeds tegenaan loopt.

 

Innoveer als een startup! (en hoe doe je dan de requirements?)

Erik van Eekelen

Wat doe je als de Product Owner en de eindgebruiker eigenlijk ook niet weten wat de requirements moeten zijn?
Aan de hand van concrete voorbeelden uit startups en corporate startups waar wij hebben mogen werken en adviseren, zullen wij aantonen waarom een “standaard” requirements aanpak (zelfs als je het Agile doet) niet werkt in een complexe situatie. We geven concrete voorbeelden en tips om wel grip op de situatie te krijgen en toe te werken naar een backlog met requirements. We gaan daarbij ook “complexity theory” (be)grijpbaar maken.
Ook hebben we het over: Big Data is mooi, maar wat doe je er mee? Met andere woorden: hoe bepaal je de requirements in een complexe omgeving als de klant of gebruiker ook niet weet wat ze willen.

 

Van data-gedreven naar burger-gedreven steden

Matthijs Kouw

Steden worden steeds groter, slimmer en belangrijker, maar daar zitten ook nadelen aan. In van data-gedreven naar burger-gedreven steden neemt Matthijs Kouw je mee in de geest van de moderne stad. Hoe denken steden en wat zijn daar de voordelen, verwachtingen en risico’s van? En wat is de rol van business-analisten in dat krachtenveld?

 

Datagebruik bij de overheid

Louis Witte

Een provincie is een kennisintensieve organisatie met een interessante mix van belangen door de aard van het politieke middenbestuur. Er is welhaast een overdosis aan informatie beschikbaar, maar wordt daar maar eens wijs uit, zowel als bestuurder, als ambtenaar, als verbonden partij of als burger. Het is de kunst om zinvol inzicht te verschaffen die verstopt zit in de data die gebruikt wordt. Open data beschikbaar stellen zonder meer helpt niet bij het vergroten van de transparantie van het provinciale bestuur. Duiding en regionalisering is nodig om de informatie effectief te maken. Je krijgt een blik in de huidige 'data-keuken' van de provincie Groningen. Je krijgt te zien hoe goede interactieve visualisaties helpen om de acceptatie van gepubliceerde feiten te vergroten, zowel intern als extern, en daardoor opeens wel tot actie aanzetten. Je zult ervaren dat data-visualisatie, met de recent explosief toegenomen mogelijkheden, een bijzonder fascinerend vakgebied is met een essentiële rol binnen een politieke organisatie.

 

Conceptueel data modelleren

Wineke Sloos

....

 

Workshop Visueel communiceren

Frank Hofman

Facilitator: Frank Hofman, NS
Co-facilitatoren: Johan van Es, Jordi Reineman, Sven van der Zee

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden.

Toch zijn we in ons werk vaak geneigd zaken vast te leggen in documenten of uitgebreide modellen. En hoewel deze vormen ook nuttig kunnen zijn, zijn ze minder geschikt voor de communicatie met business stakeholders.

In deze workshop krijg je aan de hand van veel voorbeelden die we binnen de NS gebruiken, een vlotte introductie in de mogelijkheden van visueel communiceren. En natuurlijk ga je ook zelf aan de slag zodat je zelf ervaart hoe krachtig en onverwacht eenvoudig visueel communiceren kan zijn.

 

Datagedreven processen & klantbeleving

Dennis Vermeij / Liza de Vries

Ga mee op reis! Wij nemen je mee naar de wereld van Process Mining, gelegen tussen Data en Bedrijfsproces.
Je maakt op een laagdrempelige manier kennis met process mining; de manier om de alom aanwezige gegevens te benutten om de bedrijfsvoering in kaart te brengen en te verbeteren. Deze reis is niet compleet zonder (klant)beoordelingen: de klantervaringen koppelen we aan het bedrijfsproces. Dit geeft ons nog rijkere data en potentie om de producten en diensten beter toe te spitsen op de verschillende klantgroepen.

 

Keeping the focus 2.0

Geertje Appel

In grote (langjarige) programma’s lopen diverse stakeholders tegen problemen aan omdat het programma groot en daardoor vaak ongrijpbaar is. Voor het management en de business stakeholders geldt dat ze moeilijk kunnen bepalen of ze op de juiste weg zijn, of de voortgang voldoende is en wat ze als eerste moeten oppakken. Voor de (ontwikkel)teams geldt dat het prioriteren van de backlog lastig is omdat er een groot gat zit tussen sprints van twee weken en iets dat over anderhalf jaar af moet zijn. Door te werken met doelen, zowel voor de korte, de middellange en de lange termijn kun je beide groepen helpen om grip op hun werk te krijgen. Geertje heeft deze presentatie voor het DREAM event aangepast in een interactieve sessie waarin zij met de zaal doel-decompositie verder uit zal diepen.

 

Artificial intelligence & Machine learning ; the next level business analyst

Jan Veldsink

Artificial Intelligence is een hot topic. Wat is het? Wat kun je er mee? En wat betekent AI voor het werk van een business analist. In deze lezing maken we aan de hand van praktijkvoorbeelden AI en de rol van de business analist tastbaar.

 

Veranderde behoeften van de rechtspraak

Erik Boerma / Paul Klaassen

De Rechtspraak is houder van een aantal registers. Publieke en private partijen hebben belang bij deze gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Denk aan banken om rekeningen te openen of juist te sluiten, de Belastingdienst voor het uitkeren van toeslagen, innen van belasting of het CJIB voor het innen van boetes. Eenvoudigweg data publiek beschikbaar stellen is niet meer voldoende in een landschap waar samenwerking tussen verschillende instanties een speerpunt aan het worden is. Rechter en portefeuillehouder Erik Boerma en businessanalist Paul Klaassen vertellen tijdens deze sessie wat de veranderde behoeften zijn van de Rechtspraak en de gerelateerde organisaties en hoe de Rechtspraak mee wil bewegen in deze veranderingen.

Hiernaast wordt ook ingegaan op hoe dit veranderproces binnen het Toezichtdomein van de Rechtspraak vorm krijgt. Welke benadering is gekozen, welke successen zijn behaald en welk leergeld is betaald.

 

Verdienmodellen in een data gedreven organisatie

Jaap Gordijn / Roel Wieringa

Nieuwe technologie zoals blockchain wordt vaak ingevoerd zonder een helder idee te hebben van het verdienmodel (business model). We laten zien dat voor moderne technologie het verdienmodel het hele waardenetwerk in kaart moet brengen dat nodig is om die waarde aan de klant te leveren. Nieuwe technologie zoals blockchain brengt met zich mee dat andere partners in het netwerk nodig zijn, en dat taken anders over het netwerk verdeeld worden. Inzicht in de levensvatbaarheid van het netwerk vereist ook een analyse van cash flows in het netwerk en van de financiële risico’s en frauderisico’s die het netwerk met zich meebrengt. We illustreren de deze analyses aan de hand van praktijkvoorbeelden met ondersteunende software.

 

Big data visualisatie in VR

Joey Braem / Brian Doornenbal

Wanneer er gesproken wordt over Virtual Reality, dan neigt het snel richting games, simulaties of andere vormen van entertainment te gaan. Toch zijn er ook andere toepassingen mogelijk, zoals het creëren van visuele/auditieve kunst, experimentele sociale interacties en waar dit topic over gaat; het analyseren van datasets. In dit verhaal word je meegenomen in het ontstaan, de terminologie, de diverse systemen en de impact die deze technologie gaat hebben op het verkrijgen van inzicht in de grote hoeveelheden data. Wordt de VR-Bril jouw dagelijkse gereedschap in de toekomst?

 

Data-gedreven digitaliseren bij KVK

Ewoud Hiep / Marc van Nielen

De KvK heeft zich tot doel gesteld haar diensten volledig digitaal toegankelijk te maken. Als beheerder van het Handelsregister waar de basis voor rechtszekerheid in het handelsverkeer ligt een enorme klus. Per jaar ontving de KvK 1.2 miljoen poststukken met wijzigingen voor het register. In 2017 is het gefaseerd mogelijk geworden deze mutaties digitaal in te dienen. Niet alleen ontvangen wij op dit moment 500.000 van deze mutaties al digitaal, klanten waarderen deze dienst heel goed met een NPS van +38 (was -7). Bij de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie is veel gewerkt met onderzoek, metingen om besluiten te nemen. In onze presentatie nemen we jullie mee in deze ontwikkeling van idee tot implementatie en laten zien hoe we gebruik hebben gemaakt uit de beschikbare data en waar nodig deze hebben gegenereerd om tot een succesvol resultaat te komen.

 

Taal, Spraak en Kunstmatige intelligentie: the next big step?

Arjan van Hessen

Met de komst van snelle computers, netwerken, veel data en slimme algoritmen, doet Kunstmatige Intelligentie (AI) zijn intrede in ons dagelijks leven. De focus was in eerste instantie gericht op het herkennen en classificeren van “fuzzy” informatie, het leren spelen van spelletjes, het herkennen van handschriften en spraak en het herkennen van afwijkende patronen in bv hersenscans. Tegenwoordig gaat AI een stap verder en probeert het op het gebied van taal en spraak de volgende stap te maken: begrijpen wat er bedoeld werd. Als dat lukt, gaan computer systemen steeds meer verantwoordelijke taken van ons over nemen, zoals het nemen van een juridische of medische beslissing, het beoordelen van een hypotheekaanvraag of het selecteren van geschikt personeel. Deze ontwikkeling kent een paar grote uitdagingen.

De eerste uitdaging is hoe destilleren we zinvolle informatie uit taal en spraak. Gesproken taal bevat bijna altijd veel ongestructureerde, ambigue, redundante en vaak tegenstrijdige informatie. De tweede uitdaging is een goede balans te vinden tussen mensen en AI. Hoe kunnen ze samen werken zonder het vertrouwen van “het publiek” te verliezen, hoe gaan we om met de verschuivende machtsverhoudingen en hoe blijven we “in control”? De derde, hieraan gerelateerde uitdaging is te bepalen wie er verantwoordelijk is voor de beslissingen die op basis van AI worden genomen.