The complexity in the simplicity of Agile

Arie van Bennekum

On one hand Agile has matured, on the other hand Agile is still a hype. WHAT is Agile really, WHY should you want it and most of all how do you transform YOUR organization into this Agile mindset. Arie van Bennekum, one of the authors of the Agile Manifesto will take you through all this. At the same time he will touch topics like “all those meetings”, “customer centric development” and what it takes to do it together. Leadership, knowledge share and the positive benefits of a truly Agile environment for employees will also be on the table.

Arie will take this key note to present his views, vision, experience and best practice, all based on his transformation model IATM, the Integrated Agile ™ Transformation Model. Arie created IATM based on almost 20 years of transformation experience. Overcoming paradigms, success factors, pitfalls, etc. All will be put on the table.

 

Digitale transformatie, voor sommigen nu al geen keuze meer!

Frank Stavenuiter

Tegenwoordig is Kunstmatige intelligentie een onderwerp dat vaak de aandacht trekt. Vaak wordt gedacht dat KI iets is voor in de toekomst en dat het nog tijden gaat duren voordat dit iets wordt waar we echt mee te maken krijgen.

Niets is minder waar. Kunstmatige intelligentie is iets van nu, iets waar bedrijven nu al mee werken en wat onze manier van werken voorgoed aan het veranderen is. Nu zijn het nog een aantal bedrijven die met KI en robotisering voorop lopen maar al snel zullen deze bedrijven het beeld bepalen en de markt bepalen. Bedrijven die niet hierin mee zijn gegaan zullen failliet gaan en mensen en processen zullen moeten veranderen willen ze relevant blijven in de huidige tijd. Speciale aandacht zal besteed worden aan de kracht van KI in samenwerking met de mens. Een voorbeeld is dat een computer het in het verleden heeft gewonnen van de mens maar dat nu de sterkste teams de combinatie van mens en computer is. Ook zullen een aantal voorbeelden besproken worden waarbij duidelijk zal worden dat KI nu al ingezet wordt en het verschil aan het maken is.

De introductie van Cognitieve technologie is net zo bepalend voor het bedrijfsleven en de samenleving als de introductie van het Internet.

Frank zal in zijn presentatie aangeven waar de markt mee bezig is, wat er nu al gebruikt wordt en wat de gevolgen voor jou als persoon en je bedrijf betekent en dat je er nu mee kan en moet beginnen.

 

Requirements Engineering in de Systems Engineering Wereld

Musa Lodin / Harry Julsing

De manier waarop men projecten aanpakt in technische automatisering, zoals machinebouw, medische apparaten, tunnelengineering zien we de laatste 10 jaar een enorme ontwikkeling. Onder leiding van o.a. INCOSE zien wij een sterke ontwikkeling om een meer grip te krijgen op de steeds grotere en complexere systeemontwikkeling. Deze ontwikkeling heeft een flinke impact op hoe eisen worden opgesteld en de rol van deze eisen tijdens de levenscyclus van een product of een installatie.

Tijdens onze presentatie presenteren wij deze paper aan de hand van het project Beverwijk Randstad 380 dat in opdracht van TenneT is uitgevoerd.

We geven antwoord op vragen zoals:

 • Hoe heeft requirements management en engineering gewerkt in dit systems engineering project?
 • Hoe is deze aanpak toegepast?
 • Wat heeft deze aanpak bijgedragen?
 • Welke lessen zijn geleerd?

 

Digitizing KLM (de impact en gevolgen van agile werken voor analisten binnen KLM)

Mark Bovenkerk / Dennis Geluk

Het Ditizing programma bestaat uit een zestal scrum teams die binnen een Scrum / SAFe inrichting mobile ondersteuning ontwikkelen voor KLM frontline medewerkers.

In hun presentatie bespreken Mark Bovenkerk, Team Manager Digitizing for KLM Passenger Operations, en Dennis Geluk, senior informatieanalist en partner van DiVetro, de impact en gevolgen van de nieuwe ontwikkelmethode en klantfocus voor de business- en informatieanalisten van KLM.

Tot een paar jaar geleden werd middels de traditionele werkwijze gewerkt. Nu is het Scrum en SAFe dat de boventoon voert. In deze presentatie bespreken Mark en Dennis de impact van deze wijziging op:

 • de werkwijze van een business- of informatieanalist
 • de kennisdeling over teams heen
 • de inzetbaarheid van een business- of informatieanalist.

 

The BA as Knowledge Curator

Ian Mitchell

BAs have always used models. They bring precision, re-usability and clarity to the work we produce. But our business stakeholders don’t share our enthusiasm for complex diagrams and elaborate models.

In this session Ian will look at the reasons why BAs need to become ‘Knowledge Curators’, and some techniques on how to do it. He’ll use examples – good and bad - from some recent projects, and show why it’s no longer about the tools we use, but the knowledge those tools contain, and how we present it to people that counts.

We'll look at how to:

 • Select your knowledge – based on knowing your audience
 • Organise it - to take them on a journey of discovery
 • Present it – in a compelling way, to engage them

About 1/3 of the BABOK 'techniques' chapters talk about using various model-based techniques, from BPMN to Use Cases to DFDs and back to UML. And we all come across fantastically elaborate, fully standards-compliant mega-diagrams, and bewildered authors who can't understand why their business stakeholders have no idea what they are talking about. We also see documents with 100s of pages, designed with no thought to the reader, and no expectation they'll ever get read.

This session all about resolving this dilemma, by looking at practical ways for the modern BA to take on a new role, for which they are ideally suited. They have the business understanding, as well as the modelling smarts, to become curators of business knowledge.

The session will challenge BAs current behavior, and leave them with some practical steps to get closer to their stakeholders.

The session will assume familiarity with some of the popular modelling notations (above).

 

Hij doet het, maar werkt het ook? (UX als succesfactor in de Customer Experience)

Eelco de Vaal

Wat is UX design eigenlijk en waar zit de toegevoegde waarde voor de klant en de business? Na een algemene introductie leert u aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden waar met een goed design de grootste voordelen te behalen zijn. Tevens zal duidelijk worden hoe service design verhelderend werkt voor het opzetten van de beste Customer Experience.

 

Bijhouden van wijzigingen binnen een release

Ronald Zijlstra / Rob den Hollander

Heb je ooit gedetailleerde release notes moeten opleveren die alle wijzigingen bevatten die door een team in een model zijn aangebracht? En zo ja, hoe laat je al die wijzigingen reviewen voor de release er überhaupt is?

Voor de BRP keten werd er een grote set van requirements en specificaties opgesteld. Deze specificaties veranderen voortdurend onder invloed van wijzigende wet- en regelgeving maar ze worden tegelijkertijd ook door leveranciers gebruikt om de nieuwe generatie Burgerzaken Modules te realiseren. Deze software zal door 388 gemeenten gebruikt worden. De gemeenten moeten de specificaties reviewen en goedkeuren vóór ze gepubliceerd worden en het moet altijd duidelijk zijn wat er ten opzichte van een vorige release gewijzigd werd.

In deze presentatie vertellen we hoe we een wijzigings- en goedkeuringstraject inrichtten waardoor altijd duidelijk is wat er waarom gewijzigd werd en waardoor we bij oplevering automatisch gedetailleerde release notes kunnen genereren. Dit proces creëerde veel transparantie naar reviewgroepen en het spaarde vele mandagen werk per jaar uit!

 

Agile Time to Market

Fred de Meij / Gisbert Oskam

Samen met Fred de Meij, CIO bij BNP Paribas Cardif presenteren wij een klantcase over de start van de Agile transformatie bij BNP Paribas Cardif. Gisbert Oskam gaat in op de achtergrond, aanleiding, het landschap, de spelers en de daadwerkelijke stappen die genomen zijn om in dit politiek complexe landschap binnen Nederland tot een win voor de organisatie te komen. Fred de Meij licht toe wat de beweegredenen zijn voor BNP Paribas Cardif om Agile te gaan werken en geeft aan hoe zij zich dat als organisatie hadden voorgesteld. Een korte schets van het minimale Agile dat zij hebben toegepast op 1 product, de workshops die zij hebben gevolgd en de afdronk daarvan. Tot slot blikken Gisbert en Fred terug op de beleving van dit proces vanuit het Executive Comité en Devoteam en waar BNP Paribas Cardif nu staat en wat de vervolgstappen zullen zijn.

 

Digitaliseren kan je leren

Ivonne Pensa

Digitalisering is een hot topic, in alle branches. Hoewel talrijke digitaliseringsprojecten worden opgestart, lijken deze projecten lang niet altijd op te leveren wat er vooraf van wordt verwacht. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is een gebrek aan businessbetrokkenheid. Daarnaast vraagt digitalisering ook een andere manier van denken én werken van de business. Niet alle organisaties zijn in staat om hierin mee te veranderen, met als gevolg dat het eindresultaat van een digitaliseringsproject niet meer is dan een online versie van het papieren proces. De rol van de business analist is hierin onmisbaar (zie ook mijn blog op Blogit.nl (www.blogit.nl/kijken-toekomst-glazen-bol-business-analyse).

 

Richting geven met user feedback loops

Anouschka Scholten

User Experience is the new black. Ervaringen van een gebruiker met een product, systeem of service, bepalen hoe mensen leven en werken. De business analist heeft hier een cruciale rol in, immers bij het bepalen van de requirements geef jij richting aan het product of de service. Maar hoe vertaal je ‘ervaringen’ naar requirements zodat deze het verschil maken voor gebruikers ?

Gericht en regelmatig contact met gebruikers levert in ieder geval bewezen succes op in het hele traject. In deze workshop doe je ervaring op met een pragmatische en tegelijkertijd enorm krachtige methode; het observeren van gebruikersgedrag. We gaan aan de slag met observeren en het vertalen van observaties naar relevante oplossingsrichtingen die de wensen en eisen van een product bepalen.

 

Kent de klant zichzelf wel – hoe ontdek ik wat de klant echt wil?

René van de Wiel / Katarzyna Kot

Als bedrijven een veranderingstraject opstarten om een probleem op te lossen (met name in complexe organisaties) dan gaat men vaak uit van de verkeerde uitgangspunten omdat de werkelijke oorzaken van het probleem doorgaans diep verstopt zitten in de cultuur, historie en onderlinge menselijke verhoudingen van de organisatie. SSM is bij uitstek een methodologie om deze complexiteit boven water te krijgen en de werkelijke oorzaken van het probleem te benoemen. Als dat gebeurd is, dan kunnen we vervolgens met de technieken PARADE en Business Activity Modelling (BAM’s) ontdekken wat de klant echt wil en er oplossingsrichtingen voor gaan ontwikkelen.

 

Requirements lie! Create ubiquitous acceptance criteria with Behaviour Driven Development (BDD)

Kenny Baas / Nick van Giessel

It’s a fact that requirements lie. At least for developers who want to implement them in code. Developers can make at least ten assumptions on requirements based on differences in context or stakeholders involved. The problem we mostly see, is that requirements are usually too abstract. Our brains are usually not that great at understanding these abstractions. This will cause a lot of accidental discovery when they are implemented, and a lot of time wasted on refactoring the code.

The solution that works for us and the agile teams we work in is using BDD. It is a practice that helps your team to collaboratively create acceptance criteria as examples. Having enough concrete examples helps in deriving the abstraction. The more we deliberately discover these examples, the more we understand the intended meaning. Quoting Alberto Brandolini: “software development is a learning process, working code is a side effect”. Specification by Example helps in creating a shared mindset between Business and IT, and in creating what is called an ubiquitous language in which we can easily communicate with each other.

In this workshop we will go into detail about this practice, how it works, and what problems it can solve for your company and teams. Whether you are using agile or not, this will surely boost your team's maturity in building and maintaining good quality software that delivers the value that is so desperately needed.

 

De opbouw van een requirements database voor TenneT’s asset management standaarden

Mark Rienks / Dick Grotholt

Probleemstelling

TenneT heeft een groot aantal normen, voorschriften, programma’s van eisen, verwijzingen naar standaarden etc.. die door Tennet de AM Standaarden worden genoemd (AM= Asset Management). Dit zijn allemaal documenten, in Word, Excel, PDF, etc. Alles bij elkaar circa 200 documenten. Het beheer van deze documenten is lastig; de verschillende PvE’s worden door de betreffende vakgroepen beheerd.

Teksten in voorschriften zijn vaak niet expliciet; eisen zijn verstopt in een langer verhaal. De omschrijven bieden ook vaak aanleiding tot discussie, omschrijvingen als “ zo veel mogelijk te voldoen aan” of “ indien mogelijk” zijn niet expliciet.

Daarnaast komt het regelmatig voor dat eisen en voorschriften in tegenspraak zijn met elkaar;

Het bekende voorbeeld van de tegelvoer in een keuken: voor de keuringsdienst van waren moet deze glad zijn (makkelijk schoon te houden) terwijl de ARBO wetgeving zegt dat het een profiel moet hebben (tegen uitglijden).

Al deze AM-standaarden worden door TenneT op een sharepoint site vrijgegeven. Aannemers die willen inschrijven op een aanbesteding worden in de aanbestedingsstukken verwezen naar deze documenten. Voor een aannemer een flinke klus om deze goed te doorgronden. Vaak zal een aannemer in geval van twijfel een risicopost opnemen wat de aanneemsom onnodig verhoogd.

TenneT heeft zichzelf de vraag gesteld hoe men het beheer van de AM-standaarden effectiever kan maken en doorzichter kan aanbieden aan interne en externe gebruikers.

De oplossing

Uit de documenten worden teksten geselecteerd die als eis te bestempelen zijn. Deze tekst wordt in een online database opgenomen. Aan deze eis kunnen verschillende attributen gekoppeld worden, zoals; welk object, activiteit, persoon of organisatie betreft het, of wat is de verificatiemethode voor deze eis.

Vervolgens kunnen we in samenwerking met de inhoudelijke expert voor dat vakgebied de eistekst beoordelen; hoe kunnen we deze tekst SMART maken?

Eisen worden in relatie tot elkaar worden gezet en er kan een hiërarchie in worden aangebracht.

Wanneer dit allemaal goed opgebouwd is kunnen we de TenneT Requirements Database naar een online gebruikers platform publiceren (Linked Data Platform).

Vanuit daar kan iedere gebruiker de eisendatabase doorzoeken, reports uitdraaien, maar ook eisen selecteren en exporteren naar een project-omgeving.

Zo kan je veel makkelijker een project initiëren, daar de functioneel systeem voor opbouwen en de eisen aan de functionele objecten koppelen. Vervolgens kan een ontwerper zijn ontworpen systeem verifiëren aan het functionele systeem. Dit is de werkwijze volgens de Systems Engineering aanpak.

De meerwaarde

De toepassing van deze eisen database betekent een vergaande samenwerking in de Asset Management lifecycle; informatie-overdracht tussen opdrachtgever, ontwerper en aannemer wordt eenduidiger en explicieter.

Hierdoor nemen projectrisico’s en faalkosten af en worden eisen toegepast waar ze voor bedoeld zijn; zorgen dat gebouwde systemen (functioneel, veilig en efficiënt) voldoen aan hetgeen waarvoor ze zijn gebouwd!

 

Think-shape-try your idea: hoe innovatie faciliteren in jouw organisatie?

Tom Verweijen / Filip Hendrickx

Digitale transformatie is in veel bedrijven een drijfveer voor het vernieuwen van producten en services. Dat komt goed uit, want klanten verwachten een alsmaar betere customer experience en technologie kan daar voor zorgen. Maar is een digitale ervaring per definitie een verbetering? En hoe zorgen we ervoor dat we aan de steeds transformerende klantenverwachtingen kunnen blijven voldoen?

In hun presentatie tonen Tom en Filip hoe Euroconsumers, een groep van vijf consumentenorganisaties in vijf landen, deze uitdaging aanpakt.

 • Een innovatiecanvas helpt teams vanaf het begin expliciet het standpunt van de klant te onderzoeken. Bovendien maakt het canvas veronderstellingen expliciet zichtbaar. We lichten toe hoe we deze vervolgens valideren in de praktijk.
 • Het structureel toepassen van deze aanpak in vijf landen, vereist een proces en organisatiestructuur die houvast geeft zonder teams te beperken in hun creativiteit. We lichten toe hoe we dit hebben opgezet bij Euroconsumers.

Samengevat: in deze sessie leer je hoe je lean startup principes, ook op grote schaal, kan beginnen toepassen in jouw organisatie.

 

Hoe Process Mining gebruikt kan worden door analisten

Remco Bunder / Joris Mens

Process mining is een proces management techniek die helpt bij de analyse van bestaande business processen op basis van log bestanden.

Proces mining gaat over data in te zeten op vragen zoals:

 • Wat is er gebeurd?
 • Waarom is het gebeurd?
 • Wat kan er nu als beste gebeuren?

Afgelopen jaar heeft de NS met de process mining techniek gebruikt om antwoord te geven op en onderzoek te doen naar business vraagstukken. In deze presentatie zal er een introductie zijn over de basis van process mining. Gevolgd door enkele praktijk voorbeelden om te laten zien op welke manier process mining is ingezet om de business vraagstukken te beantwoorden en nieuwe requirements te eliciteren. Deze voorbeelden kunnen dienen als voorbeelden ter inspiratie voor toepassing in uw eigen organisatie.

We sluiten af met enkele tips over hoe u succesvol kunt starten met process mining binnen uw eigen organisatie.

 

Digitalisering van de Rechtspraak

Guus Harten / Maarten Wijers

De rechtspraak is bezig met een van de grootste transformaties in haar bestaan, het digitaliseren van procedures. Wetgeving en werkprocessen die uitsluitend gebaseerd zijn op papier moeten in enkele jaren volledig gedigitaliseerd zijn. Hoe krijgen we verstokte papierverwerkers die dikke dossiers van kaft tot kaft lezen zover dat ze hun werk vanaf het scherm gaan doen? En als ze daartoe bereid zijn, welke eisen stellen ze aan het systeem voor digitaal procederen? Luister naar de ervaringen van medewerkers van het eerste uur die in 3 jaar de eerste zaakstroom voor rechtspraak, asieladvocatuur en IND hebben gedigitaliseerd.

 

Customer Experience: met welke tools en methoden bereik je optimaal resultaat?

Ellen Schuurink / Martin Schouten

De Hogeschool Utrecht neemt customer experience, de customer journey en digitale transformatie van het leerproces van haar studenten expliciet in scope bij ontwikkeling van de nieuwe leeromgeving van de toekomst. Maar er zijn meers customers dan alleen studenten! In deze workshop gaan jullie in groepen aan de slag om te ontdekken hoe communicatie, integratie en user interface (GUI) de customer experiences van de digitale leeromgeving kan vormen. Doel van de workshop is om jullie inzicht te geven in welke bekende methoden, (hulp)middelen en modellen toegepast kunnen worden.

We staan o.a. stil bij de volgende vragen:

 • Welke aspecten van customer experience (CX) raken de vakgebieden van business- en informatieanalyse?
 • Wat betekent dit voor onze bijdrage aan het vormgeven van CX voor onze opdrachtgevers?
 • Wat hebben wij al in onze toolkit zitten aan kennis, kunde, tools, methoden?
 • Wat ontbreekt eventueel nog?

Wij zijn benieuwd wat jullie hierover denken!

 

Nooit af!

Martijn Aslander

Onderstaand lijstje met mooie boeken heeft Martijn ter inspiratie gebruikt om zijn verhaal te vertellen.

De boeken waar naar wordt verwezen in Easycratie en Nooit Af noemen Martijn en Erwin de ‘Easycratische Bibliotheek’ en kun je HIER vinden.

De meeste andere verwijzingen uit de lezingen van Martijn kun je HIER vinden.