The complexity in the simplicity of Agile

Arie van Bennekum

On one hand Agile has matured, on the other hand Agile is still a hype. WHAT is Agile really, WHY should you want it and most of all how do you transform YOUR organization into this Agile mindset. Arie van Bennekum, one of the authors of the Agile Manifesto will take you through all this. At the same time he will touch topics like “all those meetings”, “customer centric development” and what it takes to do it together. Leadership, knowledge share and the positive benefits of a truly Agile environment for employees will also be on the table.

Arie will take this key note to present his views, vision, experience and best practice, all based on his transformation model IATM, the Integrated Agile ™ Transformation Model. Arie created IATM based on almost 20 years of transformation experience. Overcoming paradigms, success factors, pitfalls, etc. All will be put on the table.

 

Digitale transformatie, voor sommigen nu al geen keuze meer!

Frank Stavenuiter

Tegenwoordig is Kunstmatige intelligentie een onderwerp dat vaak de aandacht trekt. Vaak wordt gedacht dat KI iets is voor in de toekomst en dat het nog tijden gaat duren voordat dit iets wordt waar we echt mee te maken krijgen.

Niets is minder waar. Kunstmatige intelligentie is iets van nu, iets waar bedrijven nu al mee werken en wat onze manier van werken voorgoed aan het veranderen is. Nu zijn het nog een aantal bedrijven die met KI en robotisering voorop lopen maar al snel zullen deze bedrijven het beeld bepalen en de markt bepalen. Bedrijven die niet hierin mee zijn gegaan zullen failliet gaan en mensen en processen zullen moeten veranderen willen ze relevant blijven in de huidige tijd. Speciale aandacht zal besteed worden aan de kracht van KI in samenwerking met de mens. Een voorbeeld is dat een computer het in het verleden heeft gewonnen van de mens maar dat nu de sterkste teams de combinatie van mens en computer is. Ook zullen een aantal voorbeelden besproken worden waarbij duidelijk zal worden dat KI nu al ingezet wordt en het verschil aan het maken is.

De introductie van Cognitieve technologie is net zo bepalend voor het bedrijfsleven en de samenleving als de introductie van het Internet.

Frank zal in zijn presentatie aangeven waar de markt mee bezig is, wat er nu al gebruikt wordt en wat de gevolgen voor jou als persoon en je bedrijf betekent en dat je er nu mee kan en moet beginnen.

 

Requirements Engineering in de Systems Engineering Wereld

Musa Lodin / Harry Julsing

De manier waarop men projecten aanpakt in technische automatisering, zoals machinebouw, medische apparaten, tunnelengineering zien we de laatste 10 jaar een enorme ontwikkeling. Onder leiding van o.a. INCOSE zien wij een sterke ontwikkeling om een meer grip te krijgen op de steeds grotere en complexere systeemontwikkeling. Deze ontwikkeling heeft een flinke impact op hoe eisen worden opgesteld en de rol van deze eisen tijdens de levenscyclus van een product of een installatie.

Tijdens onze presentatie presenteren wij deze paper aan de hand van het project Beverwijk Randstad 380 dat in opdracht van TenneT is uitgevoerd.

We geven antwoord op vragen zoals:

 • Hoe heeft requirements management en engineering gewerkt in dit systems engineering project?
 • Hoe is deze aanpak toegepast?
 • Wat heeft deze aanpak bijgedragen?
 • Welke lessen zijn geleerd?

 

Digitizing KLM (de impact en gevolgen van agile werken voor analisten binnen KLM)

Mark Bovenkerk / Dennis Geluk

Het Ditizing programma bestaat uit een zestal scrum teams die binnen een Scrum / SAFe inrichting mobile ondersteuning ontwikkelen voor KLM frontline medewerkers.

In hun presentatie bespreken Mark Bovenkerk, Team Manager Digitizing for KLM Passenger Operations, en Dennis Geluk, senior informatieanalist en partner van DiVetro, de impact en gevolgen van de nieuwe ontwikkelmethode en klantfocus voor de business- en informatieanalisten van KLM.

Tot een paar jaar geleden werd middels de traditionele werkwijze gewerkt. Nu is het Scrum en SAFe dat de boventoon voert. In deze presentatie bespreken Mark en Dennis de impact van deze wijziging op:

 • de werkwijze van een business- of informatieanalist
 • de kennisdeling over teams heen
 • de inzetbaarheid van een business- of informatieanalist.

 

The BA as Knowledge Curator

Ian Mitchell

BAs have always used models. They bring precision, re-usability and clarity to the work we produce. But our business stakeholders don’t share our enthusiasm for complex diagrams and elaborate models.

In this session Ian will look at the reasons why BAs need to become ‘Knowledge Curators’, and some techniques on how to do it. He’ll use examples – good and bad - from some recent projects, and show why it’s no longer about the tools we use, but the knowledge those tools contain, and how we present it to people that counts.

We'll look at how to:

 • Select your knowledge – based on knowing your audience
 • Organise it - to take them on a journey of discovery
 • Present it – in a compelling way, to engage them

About 1/3 of the BABOK 'techniques' chapters talk about using various model-based techniques, from BPMN to Use Cases to DFDs and back to UML. And we all come across fantastically elaborate, fully standards-compliant mega-diagrams, and bewildered authors who can't understand why their business stakeholders have no idea what they are talking about. We also see documents with 100s of pages, designed with no thought to the reader, and no expectation they'll ever get read.

This session all about resolving this dilemma, by looking at practical ways for the modern BA to take on a new role, for which they are ideally suited. They have the business understanding, as well as the modelling smarts, to become curators of business knowledge.

The session will challenge BAs current behavior, and leave them with some practical steps to get closer to their stakeholders.

The session will assume familiarity with some of the popular modelling notations (above).

 

Hij doet het, maar werkt het ook? (UX als succesfactor in de Customer Experience)

Eelco de Vaal

Wat is UX design eigenlijk en waar zit de toegevoegde waarde voor de klant en de business? Na een algemene introductie leert u aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden waar met een goed design de grootste voordelen te behalen zijn. Tevens zal duidelijk worden hoe service design verhelderend werkt voor het opzetten van de beste Customer Experience.

 

Bijhouden van wijzigingen binnen een release

Ronald Zijlstra / Rob den Hollander

Heb je ooit gedetailleerde release notes moeten opleveren die alle wijzigingen bevatten die door een team in een model zijn aangebracht? En zo ja, hoe laat je al die wijzigingen reviewen voor de release er überhaupt is?

Voor de BRP keten werd er een grote set van requirements en specificaties opgesteld. Deze specificaties veranderen voortdurend onder invloed van wijzigende wet- en regelgeving maar ze worden tegelijkertijd ook door leveranciers gebruikt om de nieuwe generatie Burgerzaken Modules te realiseren. Deze software zal door 388 gemeenten gebruikt worden. De gemeenten moeten de specificaties reviewen en goedkeuren vóór ze gepubliceerd worden en het moet altijd duidelijk zijn wat er ten opzichte van een vorige release gewijzigd werd.

In deze presentatie vertellen we hoe we een wijzigings- en goedkeuringstraject inrichtten waardoor altijd duidelijk is wat er waarom gewijzigd werd en waardoor we bij oplevering automatisch gedetailleerde release notes kunnen genereren. Dit proces creëerde veel transparantie naar reviewgroepen en het spaarde vele mandagen werk per jaar uit!

 

Agile Time to Market

Fred de Meij / Gisbert Oskam

Samen met Fred de Meij, CIO bij BNP Paribas Cardif presenteren wij een klantcase over de start van de Agile transformatie bij BNP Paribas Cardif. Gisbert Oskam gaat in op de achtergrond, aanleiding, het landschap, de spelers en de daadwerkelijke stappen die genomen zijn om in dit politiek complexe landschap binnen Nederland tot een win voor de organisatie te komen. Fred de Meij licht toe wat de beweegredenen zijn voor BNP Paribas Cardif om Agile te gaan werken en geeft aan hoe zij zich dat als organisatie hadden voorgesteld. Een korte schets van het minimale Agile dat zij hebben toegepast op 1 product, de workshops die zij hebben gevolgd en de afdronk daarvan. Tot slot blikken Gisbert en Fred terug op de beleving van dit proces vanuit het Executive Comité en Devoteam en waar BNP Paribas Cardif nu staat en wat de vervolgstappen zullen zijn.

 

Digitaliseren kan je leren

Ivonne Pensa

Digitalisering is een hot topic, in alle branches. Hoewel talrijke digitaliseringsprojecten worden opgestart, lijken deze projecten lang niet altijd op te leveren wat er vooraf van wordt verwacht. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is een gebrek aan businessbetrokkenheid. Daarnaast vraagt digitalisering ook een andere manier van denken én werken van de business. Niet alle organisaties zijn in staat om hierin mee te veranderen, met als gevolg dat het eindresultaat van een digitaliseringsproject niet meer is dan een online versie van het papieren proces. De rol van de business analist is hierin onmisbaar (zie ook mijn blog op Blogit.nl (www.blogit.nl/kijken-toekomst-glazen-bol-business-analyse).

 

Richting geven met user feedback loops

Anouschka Scholten

User Experience is the new black. Ervaringen van een gebruiker met een product, systeem of service, bepalen hoe mensen leven en werken. De business analist heeft hier een cruciale rol in, immers bij het bepalen van de requirements geef jij richting aan het product of de service. Maar hoe vertaal je ‘ervaringen’ naar requirements zodat deze het verschil maken voor gebruikers ?

Gericht en regelmatig contact met gebruikers levert in ieder geval bewezen succes op in het hele traject. In deze workshop doe je ervaring op met een pragmatische en tegelijkertijd enorm krachtige methode; het observeren van gebruikersgedrag. We gaan aan de slag met observeren en het vertalen van observaties naar relevante oplossingsrichtingen die de wensen en eisen van een product bepalen.

 

Kent de klant zichzelf wel – hoe ontdek ik wat de klant echt wil?

René van de Wiel / Katarzyna Kot

Als bedrijven een veranderingstraject opstarten om een probleem op te lossen (met name in complexe organisaties) dan gaat men vaak uit van de verkeerde uitgangspunten omdat de werkelijke oorzaken van het probleem doorgaans diep verstopt zitten in de cultuur, historie en onderlinge menselijke verhoudingen van de organisatie. SSM is bij uitstek een methodologie om deze complexiteit boven water te krijgen en de werkelijke oorzaken van het probleem te benoemen. Als dat gebeurd is, dan kunnen we vervolgens met de technieken PARADE en Business Activity Modelling (BAM’s) ontdekken wat de klant echt wil en er oplossingsrichtingen voor gaan ontwikkelen.

 

Requirements lie! Create ubiquitous acceptance criteria with Behaviour Driven Development (BDD)

Kenny Baas / Nick van Giessel

It’s a fact that requirements lie. At least for developers who want to implement them in code. Developers can make at least ten assumptions on requirements based on differences in context or stakeholders involved. The problem we mostly see, is that requirements are usually too abstract. Our brains are usually not that great at understanding these abstractions. This will cause a lot of accidental discovery when they are implemented, and a lot of time wasted on refactoring the code.

The solution that works for us and the agile teams we work in is using BDD. It is a practice that helps your team to collaboratively create acceptance criteria as examples. Having enough concrete examples helps in deriving the abstraction. The more we deliberately discover these examples, the more we understand the intended meaning. Quoting Alberto Brandolini: “software development is a learning process, working code is a side effect”. Specification by Example helps in creating a shared mindset between Business and IT, and in creating what is called an ubiquitous language in which we can easily communicate with each other.

In this workshop we will go into detail about this practice, how it works, and what problems it can solve for your company and teams. Whether you are using agile or not, this will surely boost your team's maturity in building and maintaining good quality software that delivers the value that is so desperately needed.

 

De opbouw van een requirements database voor TenneT’s asset management standaarden

Mark Rienks / Dick Grotholt

Probleemstelling

TenneT heeft een groot aantal normen, voorschriften, programma’s van eisen, verwijzingen naar standaarden etc.. die door Tennet de AM Standaarden worden genoemd (AM= Asset Management). Dit zijn allemaal documenten, in Word, Excel, PDF, etc. Alles bij elkaar circa 200 documenten. Het beheer van deze documenten is lastig; de verschillende PvE’s worden door de betreffende vakgroepen beheerd.

Teksten in voorschriften zijn vaak niet expliciet; eisen zijn verstopt in een langer verhaal. De omschrijven bieden ook vaak aanleiding tot discussie, omschrijvingen als “ zo veel mogelijk te voldoen aan” of “ indien mogelijk” zijn niet expliciet.

Daarnaast komt het regelmatig voor dat eisen en voorschriften in tegenspraak zijn met elkaar;

Het bekende voorbeeld van de tegelvoer in een keuken: voor de keuringsdienst van waren moet deze glad zijn (makkelijk schoon te houden) terwijl de ARBO wetgeving zegt dat het een profiel moet hebben (tegen uitglijden).

Al deze AM-standaarden worden door TenneT op een sharepoint site vrijgegeven. Aannemers die willen inschrijven op een aanbesteding worden in de aanbestedingsstukken verwezen naar deze documenten. Voor een aannemer een flinke klus om deze goed te doorgronden. Vaak zal een aannemer in geval van twijfel een risicopost opnemen wat de aanneemsom onnodig verhoogd.

TenneT heeft zichzelf de vraag gesteld hoe men het beheer van de AM-standaarden effectiever kan maken en doorzichter kan aanbieden aan interne en externe gebruikers.

De oplossing

Uit de documenten worden teksten geselecteerd die als eis te bestempelen zijn. Deze tekst wordt in een online database opgenomen. Aan deze eis kunnen verschillende attributen gekoppeld worden, zoals; welk object, activiteit, persoon of organisatie betreft het, of wat is de verificatiemethode voor deze eis.

Vervolgens kunnen we in samenwerking met de inhoudelijke expert voor dat vakgebied de eistekst beoordelen; hoe kunnen we deze tekst SMART maken?

Eisen worden in relatie tot elkaar worden gezet en er kan een hiërarchie in worden aangebracht.

Wanneer dit allemaal goed opgebouwd is kunnen we de TenneT Requirements Database naar een online gebruikers platform publiceren (Linked Data Platform).

Vanuit daar kan iedere gebruiker de eisendatabase doorzoeken, reports uitdraaien, maar ook eisen selecteren en exporteren naar een project-omgeving.

Zo kan je veel makkelijker een project initiëren, daar de functioneel systeem voor opbouwen en de eisen aan de functionele objecten koppelen. Vervolgens kan een ontwerper zijn ontworpen systeem verifiëren aan het functionele systeem. Dit is de werkwijze volgens de Systems Engineering aanpak.

De meerwaarde

De toepassing van deze eisen database betekent een vergaande samenwerking in de Asset Management lifecycle; informatie-overdracht tussen opdrachtgever, ontwerper en aannemer wordt eenduidiger en explicieter.

Hierdoor nemen projectrisico’s en faalkosten af en worden eisen toegepast waar ze voor bedoeld zijn; zorgen dat gebouwde systemen (functioneel, veilig en efficiënt) voldoen aan hetgeen waarvoor ze zijn gebouwd!

 

Think-shape-try your idea: hoe innovatie faciliteren in jouw organisatie?

Tom Verweijen / Filip Hendrickx

Digitale transformatie is in veel bedrijven een drijfveer voor het vernieuwen van producten en services. Dat komt goed uit, want klanten verwachten een alsmaar betere customer experience en technologie kan daar voor zorgen. Maar is een digitale ervaring per definitie een verbetering? En hoe zorgen we ervoor dat we aan de steeds transformerende klantenverwachtingen kunnen blijven voldoen?

In hun presentatie tonen Tom en Filip hoe Euroconsumers, een groep van vijf consumentenorganisaties in vijf landen, deze uitdaging aanpakt.

 • Een innovatiecanvas helpt teams vanaf het begin expliciet het standpunt van de klant te onderzoeken. Bovendien maakt het canvas veronderstellingen expliciet zichtbaar. We lichten toe hoe we deze vervolgens valideren in de praktijk.
 • Het structureel toepassen van deze aanpak in vijf landen, vereist een proces en organisatiestructuur die houvast geeft zonder teams te beperken in hun creativiteit. We lichten toe hoe we dit hebben opgezet bij Euroconsumers.

Samengevat: in deze sessie leer je hoe je lean startup principes, ook op grote schaal, kan beginnen toepassen in jouw organisatie.

 

Hoe Process Mining gebruikt kan worden door analisten

Remco Bunder / Joris Mens

Process mining is een proces management techniek die helpt bij de analyse van bestaande business processen op basis van log bestanden.

Proces mining gaat over data in te zeten op vragen zoals:

 • Wat is er gebeurd?
 • Waarom is het gebeurd?
 • Wat kan er nu als beste gebeuren?

Afgelopen jaar heeft de NS met de process mining techniek gebruikt om antwoord te geven op en onderzoek te doen naar business vraagstukken. In deze presentatie zal er een introductie zijn over de basis van process mining. Gevolgd door enkele praktijk voorbeelden om te laten zien op welke manier process mining is ingezet om de business vraagstukken te beantwoorden en nieuwe requirements te eliciteren. Deze voorbeelden kunnen dienen als voorbeelden ter inspiratie voor toepassing in uw eigen organisatie.

We sluiten af met enkele tips over hoe u succesvol kunt starten met process mining binnen uw eigen organisatie.

 

Digitalisering van de Rechtspraak

Guus Harten / Maarten Wijers

De rechtspraak is bezig met een van de grootste transformaties in haar bestaan, het digitaliseren van procedures. Wetgeving en werkprocessen die uitsluitend gebaseerd zijn op papier moeten in enkele jaren volledig gedigitaliseerd zijn. Hoe krijgen we verstokte papierverwerkers die dikke dossiers van kaft tot kaft lezen zover dat ze hun werk vanaf het scherm gaan doen? En als ze daartoe bereid zijn, welke eisen stellen ze aan het systeem voor digitaal procederen? Luister naar de ervaringen van medewerkers van het eerste uur die in 3 jaar de eerste zaakstroom voor rechtspraak, asieladvocatuur en IND hebben gedigitaliseerd.

 

Customer Experience: met welke tools en methoden bereik je optimaal resultaat?

Ellen Schuurink / Martin Schouten

De Hogeschool Utrecht neemt customer experience, de customer journey en digitale transformatie van het leerproces van haar studenten expliciet in scope bij ontwikkeling van de nieuwe leeromgeving van de toekomst. Maar er zijn meers customers dan alleen studenten! In deze workshop gaan jullie in groepen aan de slag om te ontdekken hoe communicatie, integratie en user interface (GUI) de customer experiences van de digitale leeromgeving kan vormen. Doel van de workshop is om jullie inzicht te geven in welke bekende methoden, (hulp)middelen en modellen toegepast kunnen worden.

We staan o.a. stil bij de volgende vragen:

 • Welke aspecten van customer experience (CX) raken de vakgebieden van business- en informatieanalyse?
 • Wat betekent dit voor onze bijdrage aan het vormgeven van CX voor onze opdrachtgevers?
 • Wat hebben wij al in onze toolkit zitten aan kennis, kunde, tools, methoden?
 • Wat ontbreekt eventueel nog?

Wij zijn benieuwd wat jullie hierover denken!

 

Nooit af!

Martijn Aslander

Onderstaand lijstje met mooie boeken heeft Martijn ter inspiratie gebruikt om zijn verhaal te vertellen.

De boeken waar naar wordt verwezen in Easycratie en Nooit Af noemen Martijn en Erwin de ‘Easycratische Bibliotheek’ en kun je HIER vinden.

De meeste andere verwijzingen uit de lezingen van Martijn kun je HIER vinden.

 

Arie van Bennekum
Wemanity

Arie van Bennekum

Arie van Bennekum is a pragmatic who embeds his pragmatism in structure, discipline and common sense. He has done this from his very early days in the health care and the military forces up to where he is today. This eventually led to being one of the authors of the Agile Manifesto and expert in the area of Agile Project Management, team facilitation, Agile techniques and user involvement.

Over the years Arie has become an expert in international Agile transformations. He has developed models for organizational competencies, the transformation process, coaching types and other topics which facilitate an Agile transformation, a not so easy job. He has created a team around him of highly skilled Agilists with various profiles from technical development coaches to psychologists to support the human and organizational aspects of the transformation.

Believe in his team, facilitating them to reach for their best combined with client and end user involvement has his focus when he speaks, presents, demonstrates and lectures about Agile as thought leader of Wemanity, as chair of the Agile Consortium International, lecturer at Universities and presents at conferences.

The complexity in the simplicity of Agile

 

Frank Stavenuiter
Atos

Frank Stavenuiter

Frank Stavenuiter (1969) is begonnen in de IT na zijn HTS opleiding. Na zelf geprogrammeerd te hebben is Frank al vroeg begonnen in de software industrie waar hij geleerd heeft in oplossingen te denken. Hierbij is pragmatisme zijn kracht. Technologie en technologische ontwikkelingen zijn zijn kennisgebied waarbij hij zich voornamelijk bezig houd met de toepasbaarheid. Zijn motto is “Technologie is leuk maar alleen als je er iets mee kan”. Frank is recent overgestapt naar Atos waar hij een nieuwe afdeling leidt die zich bezig houdt met nieuwe technologie in de outsourcings markt (cloud oplossingen, KI etc). Daarvoor was Frank CTO Software voor IBM Benelux en als zodanig veel bezig met toepasbaarheid van Watson (Cognitieve technologie) in de Benelux markt. Dit naast zaken als blockchain, GDPR, etc..

Frank wordt regelmatig gevraagd als spreker op grote events, meetups, etc..

Digitale transformatie, voor sommigen nu al geen keuze meer!

 

Ing. Musa Lodin
Crest Energy BV

Musa Lodin

Musa Lodin ((Afghanistan, 31 mei 1981)) studeerde technische bedrijfskunde aan de hogeschool Utrecht en werkt voltijds als procesmanager bij Crest Energy b.v.

Daarvoor werkte hij onder andere als projectcoördinator, lead engineer 380.000 Volt, installatieverantwoordelijke (GVB) bij diverse energy bureaus in Nederland.

Hij is gespecialiseerd in het uitvoeren van projecten volgens de Systems Engineering methodiek en voert al jaren projecten uit voor de grote netbeheerders als TenneT en Eneco en Stedin.

Requirements Engineering in de Systems Engineering Wereld

 

Harry Julsing
Mithun Training & Consulting BV

Harry Julsing

Harry Julsing (Nederland, 1 juli 1962) studeerde commerciële economie aan de Hogere Economische School, aangevuld met diverse technische- en communitieopleidingen gedurende zijn carrière. Sinds begin jaren negentig is hij direct en indirect betrokken bij invoering van software en systems engineering methoden en technieken. In eerste instantie met Yourdon, later object georiënteerde technieken en modelleertools en later ook requirements engineering tools zoals Doors, Caliber en nu Polarion (wat meer een application lifecycle tool is).

Hij is gespecialiseerd in invoering van requirements engineering technieken middels training en consultancy en begeleidt ook Polarion implementaties bij klanten.

Requirements Engineering in de Systems Engineering Wereld

 

Mark Bovenkerk
KLM

Mark Bovenkerk

Mark Bovenkerk is Team Manager Digitizing for KLM Passenger Operations. Binnen Digitizing for KLM Passenger Operations wordt de mobile employee strategy voor frontline employees ontwikkeld.

In zijn rol als team manager is Mark verantwoordelijk voor:

 • een team van functioneel applicatie managers (FAM), business analisten en informatieanalisten. De focus ligt op de analyse en het onderhoud van mobile technologies voor frontline medewerkers.
 • de ontwikkeling en implementatie van de Mobile Employee Strategy door diverse SCRUM ontwikkelteams.

Digitizing KLM (de impact en gevolgen van agile werken voor analisten binnen KLM)

 

Dennis Geluk
DiVetro

DennisGeluk

Dennis Geluk is een senior informatieanalist en partner van DiVetro. Hij heeft meer dan 15 jaar IT ervaring. Dennis is een gecertificeerd Use-Case 2.0 coach. Hij heeft bij verschillende organisaties een spilfunctie vervuld bij het implementeren van UC2.0, het invoeren van Agile werken en het verbeteren van requirements standaarden.

Dennis is momenteel werkzaam binnen het Digitizing KLM programma van de KLM. Binnen dit programma is Dennis verantwoordelijk voor het implementeren van een vernieuwde agile werkwijze voor business- en informatie analisten.

Digitizing KLM (de impact en gevolgen van agile werken voor analisten binnen KLM)

 

Ian Mitchell
Ability Engineering

Ian Mitchell

Ian Mitchell has been a BA for more than 20 years, and has taught, mentored and led teams of BAs in many industries. He's written and taught courses on UML and BPMN, Sparx Enterprise Architect and team modelling, and is an enthusiastic, entertaining and engaging speaker. See his blog: The Artful Modeller - http://theartfulmodeller.com

The BA as Knowledge Curator

 

Eelco de Vaal
Okapion

EelcoDeVaal

Met een achtergrond in vormgeving en communicatie heeft hij zich al vanaf de opkomst van de cd-rom bezig gehouden met het ontwerpen van de juiste User Experiences. Gedurende de afgelopen 20 jaar heeft hij zich gespecialiseerd op het snijvlak van IT en eindgebruiker. Zo heeft hij jaren ervaring opgebouwd binnen CMG en mag hij ook binnen zijn eigen bedrijf Okapion gerenommeerde namen als IKEA, Philips, BDO en Shell tot zijn klanten rekenen.

Hij doet het, maar werkt het ook? (UX als succesfactor in de Customer Experience)

 

Ronald Zijlstra
Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB)

Ronald Zijlstra

Ronald Zijlstra is reeds 14 jaar strategische adviseur bij de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. Een vereniging van gemeenten en gemeenteambtenaren die de belangen behartigt van gemeenten op het terrein van persoonsinformatie, identiteiten en verkiezingen.

Hij is sinds de start van Modernisering GBA (later Operatie BRP) betrokken bij dit programma en bij de opstelling en het onderhouden van de functionele specificaties van Burgerzakenmodules. Daarbij maakt hij gebruik van expertise vanuit de achterban en werkt daarbij samen met KING.

Bijhouden van wijzigingen binnen een release

 

Rob den Hollander
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) / DiVetro

Rob den Hollander

Rob den Hollander Rob is senior informatieanalist bij DiVetro. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in IT en hij is UC2.0 master practitioner, Agile coach en SAFe progam consultant.

Rob is vanaf 2012 via KING betrokken bij het opstellen en beheren van de specificaties voor de functionele ketenbeschrijving voor de BRP. Rob is verantwoordelijk voor de consistentie van het model waarin alle specificaties vastliggen en faciliteert een complex review-/goedkeuringsproces om wijzigingen gepubliceerd te krijgen.

Bijhouden van wijzigingen binnen een release

 

Fred de Meij
BNP Paribas Cardif

Fred de Meij

Fred de Meij is CIO van BNP Paribas Cardif en verantwoordelijk voor IT, IT Security, Business Continuity, Procurement en Outsourcing. Daarnaast is hij Commissaris bij Unive Oost en BV Zorg Oude IJssel. Altijd werkend op het snijvlak van IT en Business heeft hij omvangrijke verandertrajecten begeleid. Zijn recente interesses gaan uit naar de toepassing van Blockchain Technology en AI.

Agile Time to Market

 

Gisbert Oskam
Devoteam

Gisbert Oskam

Gisbert Oskam werkt aan grootschalige verandertrajecten bij klanten in de financiele sector. Hij heeft daar zijn sporen verdiend als onder andere agile coach, en change manager. Hiernaast is hij voor Devoteam actief als trainer binnen de Devoteam Academy waar hij Agile en business analyse trainingen verzorgt. Zijn recente interesses gaan uit naar IoT en blockchain toepassingen.

Agile Time to Market

 

Ivonne Pensa
SQS Nederland B.V.

Ivonne Pensa

Drs. I. Pensa is Lead Business Analist bij SQS BeNeLux, en is gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van business en ICT in alle lagen in de organisatie. Ze heeft meerdere IT-strategie- en development-projecten gemanaged en strategisch advies uitgebracht aan diverse organisaties. Momenteel geeft zij leiding aan de business analisten binnen SQS BeNeLux.

Digitaliseren kan je leren

 

Anouschka Scholten
Userneeds

Anouschka Scholten

Als coach, facilitator en teamlid help ik mensen en organisaties om producten en diensten te maken die mensen graag gebruiken. Ik houd er van om mensen te empoweren en zo organisaties te vernieuwen en te verbeteren.

Dit doe ik ruim 20 jaar in de rol van Interactie-Ontwerp en User Experience consultant voor organisaties als ProRail, Gemeente Amsterdam, Philips, Sanoma, Triodos Bank en KPN.

Richting geven met user feedback loops

 

René van de Wiel
Entrador

Rene van de Wiel

Rene van de Wiel is een Business Analist met meer dan 30 jaar ervaring bij banken, verzekeringsmaatschappijen en de overheid. Hij is werkzaam bij Entrador. Gedurende zijn carrière heeft Rene steeds weer gezien hoe moeilijk en complex het is om een probleemsituatie duidelijk te definiëren en hoe belangrijk het is om daar de stakeholders al in een vroegtijdig stadium bij te betrekken. Rene is vijf jaar geleden begonnen met zich te verdiepen in en het toepassen van SSM omdat dit naar zijn mening de beste methode is om deze complexe uitgangssituaties te adresseren.

Kent de klant zichzelf wel – hoe ontdek ik wat de klant echt wil?

 

Katarzyna Kot
BA Coach

Katarzyna Kot

Katarzyna Kot is een Business Analist met ruim 15 jaar ervaring in de bancaire en high-tech sectoren. Op dit moment is zij werkzaam voor BA Coach. Zes jaar geleden kwam zij in aanraking met SSM en sindsdien is zij de potentie in gaan zien van de denktechnieken waar SSM gebruik van maakt. Deze denktechnieken stellen de stakeholder centraal en omdat Katarzyna dit principe zelf ook als uitgangspunt hanteert was het een logische stap voor haar om SSM in al zijn facetten te doorgronden en in de praktijk te brengen. Katarzyna geeft ook cursussen in business analyse waarbij SSM een steeds terugkerend onderwerp is.

Kent de klant zichzelf wel – hoe ontdek ik wat de klant echt wil?

 

Kenny Baas
Xebia

Kenny Baas

Kenny Baas is a Software and Test Automation Engineer at Xebia who coaches teams in using Domain Driven Design, Behaviour Driven Development, Test Driven Development, Property Based testing, and Continuous Delivery.

He is an advocate for collaborating in open spaces, such as Example Mapping and Event Storming, to engineer requirements, and design of software along with business- and stakeholders.

With these methods, he aims to create a transparent collaborative domain space with constant and instant feedback of the software that is being built.

Requirements lie! Create ubiquitous acceptance criteria with Behaviour Driven Development (BDD)

 

Nick van Giessel
Xebia

Nick van Giessel

Nick van Giessel is a consultant helping customers with continuous integration, agile methodologies and fast feedback.

Since testing drives software development, and should no longer be treated as a separate phase in the development process, it's important that teams implement test automation as the cornerstone of their development process. I would support every organisation to do just that.

Requirements lie! Create ubiquitous acceptance criteria with Behaviour Driven Development (BDD)

 

Ing. Mark Rienks
TenneT TSO B.V.

Mark Rienks

Mark Rienks heeft na zijn studie energietechniek enkele jaren gewerkt bij een regionale netbeheerder welke in 2004 door TenneT is overgenomen. De afgelopen dertien jaar heeft hij bij TenneT diverse technische functies bekleed bij zowel bij de (interne) service provider als asset management afdeling. Momenteel werkt hij als projectontwikkelaar aan energieprojecten in Noord-Holland én is daarnaast nauw betrokken bij het verbeteren van de AM-standaarden in samenwerking met Arcadis en Croon.

De opbouw van een requirements database voor TenneT’s asset management standaarden

 

Ing. Dick B. Grotholt
Arcadis Nederland BV

Dick Grotholt

Dick Grotholt is van oorsprong Civiel ingenieur. Na zijn studie heeft hij een lange ervaring in projectmanagement en consultancy voor projecten in het bereik van asset informatie, signing, basisregistraties, GIS en BIM opgebouwd. Bij Arcadis is hij projectmanager voor de afdeling Informatiemanagement; vanuit deze rol trekt hij voor Arcadis het project “AM Standaarden TenneT”.

De opbouw van een requirements database voor TenneT’s asset management standaarden

 

Filip Hendrickx
Altershape

Filip Hendrickx

After almost 10 years in business consultaning and a prior 10 years in software engineering and research, Filip Hendrickx founded altershape to help established organisations become corporate startups. Filip helps customers define and establish their long term vision through short term improvements and innovations. To do this, he follows a structured yet pragmatic approach, by bridging BA with lean startup and innovation techniques. Filip is also an active member of the IIBA Brussels chapter.

Think-shape-try your idea: hoe innovatie faciliteren in jouw organisatie?

 

Tom Verweijen
Test Aankoop/Euroconsumers

Tom Verweijen

Tom Verweijenis portfolio manager at Test-Aankoop / Test-Achats, a Belgian consumer defense organization. Before, Tom worked for 15 years as a business process management consultant and business analyst. In his current position he supports the organization in the definition, execution and follow-up of the strategy. He is also responsible for a team of business architects.

Think-shape-try your idea: hoe innovatie faciliteren in jouw organisatie?

 

Remco Bunder
NS

Remco Bunder

Remco Bunder studeerde Informatie en communicatie technologie en is nu informatie analist bij NS- Stations.

In zijn zoektocht naar innovatie op het gebied van requirements engineering kwam process mining op zijn pad. Vervolgens heeft hij hier een impuls aan gegeven bij de NS. Samen met zijn collega behaalde hij de 2e plaats tijdens de NS –ICT innovatie awards 2017 met een process mining project. Sindsdien is hij regelmatig betrokken bij proces optimalisatie trajecten met de inzet process mining.

Remco, was ook spreker op het process mining camp 2017 bij de TU-Eindhoven

Hoe Process Mining gebruikt kan worden door analisten

 

Joris Mens
NS

Joris Mens

Joris Mens (1989) studeerde Business Informatics aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich in Business Process Management. Zijn afstudeeronderzoek naar het toepassen van procesmanagement voor het borgen van kwaliteitsnormen in de zorg werd bekroond met de BPM Student Award. Joris werkte daarnaast als onderzoeker en docent op de Hogeschool Utrecht. Hij gaf colleges en workshops over BPM en aanverwante onderwerpen, zoals business rules, business-IT alignment, en process mining. Tegenwoordig ontwikkelt hij IT-strategie bij de Nederlandse Spoorwegen en past process mining toe om processen te verbeteren.

Hoe Process Mining gebruikt kan worden door analisten

 

Guus Harten
de Rechtspraak

Guus Harten

Guus Harten (1956), senior-rechter in de rechtbank Amsterdam en product-owner KEI-IT-Bestuursrecht. Werkzaam bij de Rechtspraak sinds 1987. Vanaf 1991 naast het rechterlijk werk betrokken geweest in vele functies bij verbeterprojecten in de rechtspraak, zoals uniformeringsprojecten, IT-vernieuwing en organisatieontwikkeling. Veel ervaring op gebieden waar gebruikers en ontwikkelaars moeten samenwerken. Vanaf 2014 bij het programma KEI werkzaam als product-owner, verantwoordelijk voor de digitalisering van het bestuursrecht.

Digitalisering van de Rechtspraak

 

Maarten Wijers
de Rechtspraak

Maarten Wijers

Maarten Wijers (9 juli 1964), business/informatie analist (BCS). Werkzaam voor de rechtspraak sinds 2008. Hoofdontwerper binnen het onderdeel bestuursrecht van het digitaliseringsprogramma KEI. Gefascineerd door het software-ontwikkelproces met een passie voor agile.

Digitalisering van de Rechtspraak

 

Ellen Schuurink
Hogeschool Utrecht

Ellen Schuurink

Ellen Schuurink studies the art of learning. Being a cognitive psychologist, she has the background and knowledge of the science of learning. Having the theoretical knowledge on how the brain works, how we store information and how we retrieve information helps her design and conceptualize innovative learning products. With her creative mind and feel for technology, she is able to turn concepts into products.

Customer Experience: met welke tools en methoden bereik je optimaal resultaat?

 

Martin Schouten
Le Blanc Advies

Martin Schouten

Martin Schouten (1979) werkt al meer dan 10 jaar op het snijvlak van business en ICT in een breed scala aan organisaties (o.a. belastingdienst, zorgverzekeringen, banken, onderwijs). Als informatiekundige en businessanalist wil hij ervoor zorgen dat mensen met plezier en gemak gebruik maken informatietechnologie, want dat komt zowel de mens als de organisatie ten goede. Martin geeft bij Le Blanc Academy cursussen businessanalyse van de British Computer Society, waar hij de cursisten op weg helpt naar het International Diploma in Business Analysis.

Customer Experience: met welke tools en methoden bereik je optimaal resultaat?

 

Martijn Aslander
Martijn Aslander

MartijnAslander

Martijn Aslander is stand-up filosoof, boardroom sparring partner en mede-auteur van de bestseller Nooit Af. Hij bouwde handmatig het grootste hunebed ter wereld, stond aan de wieg van Lifehacking.nl en is mede-oprichter van Permanent Beta en AmsterdamConnected.

Zowel op het podium als in zijn publicaties brengt hij met hartstocht en humor de complexe impact van technologie op de samenleving in kaart.

Nooit Af!

In het programma, bij de omschrijving van elke presentatie en bij elke spreker is een optie opgenomen om de bijbehorende presentatie te downloaden! De foto's van DREAM17 kunt u met een extra hoge resolutie hier bekijken en downloaden.

Programma DREAM17

08:30
Ontvangst en registratie
09:00
Welkomstwoord en opening
10:20
Introductie sprekers parallelle tracks (ochtend-programma)
10:30

Koffiepauze en vakbeurs

New York
Paris
San Francisco
Chicago
 
11:40
Zaalwissel
12:30
Lunch en vakbeurs
13:30
Introductie sprekers parallelle tracks (middag-programma)
14:45
Zaalwissel
15:35
Theepauze en vakbeurs
17:00
Afsluiting en terugblik Borrel en napraten
Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

In het programma, bij de omschrijving van elke presentatie en bij elke spreker is een optie opgenomen om, indien vrijgegeven, de bijbehorende presentatie te downloaden! 

Programma DREAM18

08:30
Ontvangst en registratie
09:00
Welkomstwoord en opening
10:20
Introductie sprekers parallelle tracks (ochtend-programma)
10:30

Koffiepauze en vakbeurs

New York
Paris
San Francisco
Chicago
 
11:40
Zaalwissel
12:30
Lunch en vakbeurs
13:30
Introductie sprekers parallelle tracks (middag-programma)
14:45
Zaalwissel
15:35
Theepauze en vakbeurs
17:00
Afsluiting en terugblik Borrel en napraten
Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Dutch Requirement Engineering And Management

 

Beste {dream_eventregistratie___aanhef} {dream_eventregistratie___achternaam},


helaas is uw factuur voor deelname aan het DREAM event (factuurnummer 5222009650/{dream_eventregistratie___id},  factuurdatum {dream_eventregistratie___factuurverstuurd}) nog niet betaald.


We verzoeken u deze zsm te (laten) betalen. Mocht deze mail uw betaling overlappen gelieve deze mail als niet verzonden te beschouwen.


Met vriendelijke groet,
Organisatie DREAM event 
www.dreamevent.nl