Bij de omschrijving van elke presentatie is een optie opgenomen om de presentatie te downloaden!

Programma DREAM16

08:30
Ontvangst en registratie
09:00
Welkomstwoord en opening
09:20
Agile and business analysis - a perfect combination

Lynda Girvan
AssistKD

More and more organisations are adopting Agile techniques and approaches. Agile adoption brings about changes to processes, approaches and roles, and some BAs can be left wondering where they fit into this new world. Lynda will discuss what it means to be an Agile BA and how as an Agile BA you can bring value to your organisation through having the right mindset and a comprehensive toolkit that includes using visual models.

In the talk Lynda will discuss:

 • What is an Agile BA?
 • Lean, system and service thinking
 • Shortening the loop from requirement to delivery
 • How to use agile models to visualise and understand ‘just enough'
 • How Agile business analysts add value and contribute to development teams
Lynda Girvan

Lynda has over 25 years' experience in business and systems development as a consultant, professional trainer and practitioner in both the public and private sector. She has worked at different levels in organisations, from enterprise to operational. She has undertaken strategic modelling and analysis, product level consultancy and agile coaching. Lynda developed and leads the Agile business analysis training portfolio for AssistKD and was a key member of the team that created and developed the Advanced BA Diploma scheme. Her work included syllabus creation and examination development, with particular responsibility for the Agile Business Analysis certification module. Lynda has extensive experience of adding value to organisations through her business analysis work and is keen that business analysis is utilised much wider than just IT solution development. Lynda is the co-author of the book ‘Agile and business analysis’ which will be published by the BCS, Chartered Institute for IT in September 2016.

Lynda works closely with BCS, the Chartered institute for IT. She is a full member (MBCS) of BCS and is an oral examiner for the BCS International Diploma in Business Analysis. Lynda also assesses and mentors less experienced BCS oral examiners and is a subject matter expert for BCS, performing accreditation reviews in order to maintain the required quality standards for the BA Diploma. Lynda is a regular presenter at seminars and conferences, including the annual BA Conference Europe.

 
10:20
Introductie sprekers parallelle tracks (ochtend-programma)
10:30
Koffiepauze en vakbeurs
10:55
Hoe analyseer ik het verschil tussen emotie en feit?

Hans LentingZilveren Kruis

In presentatie geef ik, aan de hand van een procesminings tool een voorbeeld hoe ik, met behulp van data uit een geautomatiseerd proces, het volledige proces visueel heb kunnen weergeven, de ‘happy path’ tonen maar ook de uitzonderingen. In de presentatie leg ik de voordelen van het werken met deze methode/tools uit t.o.v. bestaande werkwijzes. Het is geen reclamepraatje over een tool, maar een uitleg hoe wij deze tooling hebben toegepast en waarom we het de volgende keer weer opnieuw of juist niet zouden gebruiken.

Hans Lenting

Hans Lenting (43) heeft een bedrijfskundige achtergrond en is al meer dan 20 jaar werkzaam bij Achmea. Altijd werkzaam op het snijvlak van Business en ICT en bezig met het vertalen van gewenste veranderingen naar oplossingen.

Zoekt altijd naar praktische toepassingen en haalbare oplossingen. Verwacht bij Hans geen wetenschappelijke benaderingen of theoretische onderbouwingen, maar maak vooral gebruik van zijn ervaringen gebaseerd op de dagelijkse praktijk.

In deze presentatie laat hij zien wat zijn ervaringen zijn met het toepassen van Datamining op een ogenschijnlijk eenvoudige vraag. (beginnen niet alle ICT projecten met een ‘eenvoudige’ vraag ;) ?)

U hoort zijn ervaringen, ziet de resultaten van de datamining en kunt zelf ervaren wat het betekend wanneer je winkel maar 6 weken per jaar geopend is.

Het Geheel Zien – met een plaatje

Theo Meeuwissen en Frank Steeneken
Geldersch Landschap & Kasteelen / Entrador Consultancy Group

Als een business analist een bedrijf wil faciliteren in het effectief en efficient zaken doen dan moet de analist de samenhang met de omgeving en de interne samenhang van dat bedrijf, goed in beeld hebben.

Het ‘geheel’ moet worden begrepen zodat sub optimalisatie wordt herkend en wordt voorkomen. Hierbij is een systeembenadering een praktisch hulpmiddel.

In onze presentatie laten wij zien hoe een business analist snel een overzicht van het ‘geheel’ kan creëren. Een plaatje opgebouwd uit subsystemen, kernprocessen en business functies is hierbij cruciaal. Het plaatje is voor het management en de business analist een solide basis voor diepgaande analyse in deelgebieden van het bedrijf.

Wij vertellen ons verhaal aan de hand van praktijkvoorbeelden van een terreinbeherende organisatie, met een klein uitstapje naar het supermarktbedrijf.

Theo Meeuwissen Frank Steeneken

Theo Meeuwissen is hoofd Landschap en Kastelen (wnd. directeur) bij Geldersch Landschap & Kasteelen.

Theo heeft zijn opleiding genoten aan de Landbouw Universiteit in Wageningen. Hij heeft daarna in diverse functies ervaring opgebouwd met betrekking tot complexe beleidsprocessen bij de overheid op het gebied van bos, natuur, landschap en landbouw. Vanaf 2000 tot 2016 was hij in diverse leidinggevende functies bij Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor de brede ondersteuning van het primaire proces.

 

Frank Steeneken is Senior Consultant bij de Entrador Consultancy Group.

Frank is werkzaam op het gebied van procesarchitectuur, -ontwerp en - analyse. Frank heeft daartoe opdrachten uitgevoerd bij diverse bedrijven opdrachten zoals o.a. in het supermarktbedrijf, bankwezen, terreinbeherende organisaties en het nutsbedrijf. Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan de (voormalige) HTS Wiltzanghlaan Amsterdam.

Het overzicht behouden in een enterprise backlog met 20.000 issues

Jaap Sterenborg en Maurice Sleutjes DUO / Quintor

Binnen Dienst Uitvoering Onderwijs wordt het programma vernieuwing studiefinanciering (PVS) uitgevoerd. Het meerjarige programma maakt voor de ontwikkeling van software gebruik van de Agile/Scrum methodiek. Met acht realisatie teams werken we tegelijkertijd aan één product backlog. De product backlog bestaat op dit moment uit plusminus 20.000 issues.

Graag demonstreren we hoe wij de product backlog hebben ingericht en onderhouden met behulp van de Atlassian producten Jira & Confluence. Door gebruik te maken van dashboards, Agile boards en quick filters kan je de backlog op verschillende manieren visualiseren, zodat er overzicht en inzicht ontstaat. Door de koppeling tussen Confluence en Jira te gebruiken, kunnen we naast de in confluence beschreven scenario’s ook verbanden leggen naar issues die in Jira geregistreerd staan.

Jaap Sterenborg Maurice Sleutjes

Jaap Sterenborg is sinds 1997 werkzaam in de IT bij DUO, waar hij veel ervaring heeft opgedaan in verschillende rollen in het systeemontwikkelingsproces. Vanaf 2010 is hij werkzaam als Software Architect bij projecten binnen DUO en sinds 2013 bij het Programma Vernieuwing Studiefinanciering. Hier is Jaap, als lid van het voorbereidingsteam, verantwoordelijk voor het opstellen van de backlog en het bedenken van architectuuroplossingen. Daarnaast zorgt hij voor de inhoudelijke aansturing van één van de realisatie teams.

Maurice Sleutjes is een ervaren agile informatieanalist. Hij heeft zijn sporen verdiend in diverse grote projecten die hij voornamelijk in Noord-Nederland heeft uitgevoerd. In de bijna 20 jaar werkervaring is Maurice tegen diverse uitdagingen aangelopen en deze ervaringen wil hij graag delen met de community. Als analist bij Quintor is Maurice de laatste jaren intensief betrokken bij het programma vernieuwing studiefinanciering van Dienst Uitvoering Onderwijs. Dit programma is één van de grootste IT projecten van de overheid en wordt inmiddels gebruikt door ruim 1 miljoen burgers. In dit programma is Maurice binnen het voorbereidingsteam verantwoordelijk voor het opstellen van de backlog voor de 8 scrum teams die de software realiseren.

Informele Informatica: een frame met wissellijsten

Bas Dekker
DigiFuga

Over de inzet van intelligente spreadsheets voor inzicht, uitwisseling en tijdwinst binnen organisaties.

Een welbekend fenomeen voor ICT binnen organisaties: gekochte systemen dekken niet de gehele nodige functionaliteit, gebouwde systemen weerspiegelen niet wat bij aanvang bedoeld werd, niet zelden door scope-vernauwing onderweg vanwege tijdsdruk of budget-overwegingen.

Als een consequentie daarvan ontstaat er binnen organisaties "schaduw informatica", of "informele informatica". Denk hierbij aan de vele Excel-sheets en zij-administraties die buiten de centrale opslag blijven, of -- erger --, aan de misbruikte functionaliteiten van kernsystemen die vervuiling van de centrale opslag en Babelse spraakverwarringen tot gevolg hebben.

Daarnaast komen "kleinere" applicaties (enquêtes, systematische documentatie,...) vaak niet aan bod in de maalstroom van de ICT-afdeling, en is de informatie over de organisatie zelf, oftewel de meta-bedrijfsinformatie (processen, taken, planningen,...) zelden in een systematische en coherente opslag aanwezig.

Informele informatica is geen nieuw fenomeen, en er zijn meerdere oplossingspaden voorgesteld om dit aan te pakken. Een pad is om tools te ontwikkelen die zo dicht mogelijk de natuurlijke taal benaderen om behoeftes uit te drukken en om de meta-bedrijfsinformatie in grotere business architecture platforms op te slaan. Dit pad blijft vaak onder contrôle van de ICT'ers.

Een andere aanpak is om het woord terug te geven aan de gebruiker en terug te keren naar een eenvoudiger denkframe: intelligente, onderling verbonden lijsten, bijgehouden in een spreadsheet, en om deze spreadsheet door neutrale software te laten verwerken en te vertalen naar verschillende output-vormen: een website met de cartografie en de analyse van de informatie, PDF documenten, GANTT-charts, proces-schemas, interactieve formulieren, XML/SQL exports...

Deze aanpak is in de afgelopen jaren door DigiFuga ontwikkeld en met succes getest. Het heeft het mogelijk gemaakt om MKB-bedrijven toegang te geven tot ICT-standaarden die doorgaans buiten bereik blijven, om een heldere zowel interne als externe communicatie te faciliteren, maar vooral om kennis te expliciteren, nieuwe inzichten te verschaffen, en synergie te bewerkstelligen. Er bestaan spreadsheets voor projectbeheer, business process engineering, kwaliteitsbeheer, HR processen, enz.

In deze presentatie geven wij een overzicht van het onderzoek en de stand van de productontwikkeling.

Bas Dekker

Bas Dekker heeft twintig jaar ervaring in verschillende gebieden van het ICT spectrum: ontwikkelaar, projectleider, business consultant en strategisch adviseur. Na een start in de grotere industriële omgevingen (ERP, web-uitgeverij,...), heeft Bas zich in 2004 gespecialiseerd in ICT voor kunst, cultuur en onderwijs, eerst bij Het Concertgebouw in Amsterdam, later als zelfstandig adviseur voor musea, bibliotheken, podia en onderwijsinstellingen. Bas houdt hij zich thans vanuit Frankrijk bezig met projecten uitgevoerd door teamleden uit meerdere culturen en mentaliteiten, met een centrale aandacht voor toegepaste werkwijzen en het inrichten van ad hoc doch methodische werkomgevingen. Tevens houdt Bas zich bezig met het ontwikkelen van een tool voor informatie-representatie, -analyse en -transformatie. Bas haalt zijn inspiratie uit verschillende domeinen als de quantummechanica, de letterkunde en de Regel van Benedictus.

 
11:40
Zaalwissel
11:45
11 gouden visualisatieregels & hoe ze toe te passen

Paul van Streun
Solventa

Het onderwerp is de gouden set regels voor het realiseren van goede en effectieve visualisaties. Het onderwerp wordt behandeld in 3 delen:

 • Deel 1 is een presentatie van de 11 gouden regels van goede visualisatie;
 • Deel 2 behandelt enkele eenvoudige visualisatie voorbeelden uit mijn eigen praktijk om te laten zien hoe het toepassen van de regels leidt tot betere visualisaties, een niet-zo-maar-zoaanpak;
 • In deel 3 wordt de tijd genomen om aan de hand van enkele complexere praktijk voorbeelden de toepassing van de regels gezamenlijk te bespreken en beoordelen. De voorbeelden zijn uit verschillende sectoren gekozen (zorg, financiële sector en overheid) maar ook verschillende aandachtsgebieden omvatten (procesanalyse, conceptverbeelding en plateauplanning);
Paul van Streun

Paul van Streun, Architect. Creatief, nieuwsgierig, inspiratie en innovatie. Verbinder met brede ervaring in architectuur, programmamanagement, projectleiding, business analyse, requirements engineering en software design in complexe organisaties. Heeft zich ontwikkeld tot creatief vormgever van architectuur-visualisaties.

Business Impact Canvassing - Visualising the scope of change

Jan Harland
Atos

The impact of your new project or business initiative on the current business landscape, how is that measured? Or, better yet, how is that impact communicated in your organisation at this moment?

Usually the impact of a change is a short paragraph in the project brief or a bullet list in the presentation to the board. At best it is part of the business case for the initiative, where it often boils down to a dry list of figures on costs and benefits.

The problem is that these lists do not show the real impact of the envisioned change on the business environment. And they definitely do not show how they relate to the other changes that senior management have to balance and assign priorities to.

This presentation is about showing the impact of a change initiative on a canvas that exposes the impact on different dimensions of the business landscape. We will talk about how to practically create the canvas and how to quickly sketch the impact in each relevant dimension. We will show the benefit of a reusable ‘standardised’ canvas, the usage of multiple canvasses and potential other uses for the canvas.

Jan Harland

Jan Harland is a seasoned IT professional with experience in primarily governmental, financial, consulting and intellectual property markets. He is currently supporting the Enterprise Architecture and Business Analysis departments at the customer as a senior architectural and analysis consultant. His clients appreciate his effective communication, profound knowledge of the business and information domains, rapid uptake of new business knowledge and the ability to communicate complex matters in an easily understandable way. He enjoys knowledge sharing and provides trainings on Business Process Reengineering, BPMN, Business Analysis and various Requirement Engineering methods and techniques. He is an avid fan of classic adrenaline sports like off-piste skiing and snowboarding, football, hurdling and pole vaulting and enjoys family life in his new residence in The Hague.

Ken je organisatie van binnen en buiten.

Martin SchoutenLe Blanc Advies

Een duidelijke context voor requirements geeft zin en focus aan de informatievoorziening van organisaties. Daarom is het belangrijk om de wereld binnen én buiten de organisatie in kaart te brengen.

Martin Schouten

Drs. Martin Schouten (1979) werkt al ruim tien jaar bij verschillende organisaties in Nederland, waaronder de belastingdienst, Menzis, KPN en ING. Vanaf 2015 werkt Martin voor Le Blanc Advies als business analist bij de Hogeschool Utrecht, waar hij betrokken is bij de op- en inrichting van een backofficeorganisatie voor alle onderwijslogistieke processen. Als docent voor de Le Blanc Academy geeft Martin de cursus Business Analysis Practice, geaccrediteerd door de British Computer Society (BCS). In deze cursus, onderdeel van het curriculum voor het International Diploma in Business Analysis, worden modellen en handvatten gegeven die de business analist beter helpt begrijpen waar de sterke en zwakke kanten van de organisatie zitten, en welke kansen en bedreigingen in het verschiet liggen.

UX Workflow nieuwe kaartautomaat

Bas Zweeris
NS

Maak kennis met de nieuwe User Interface van de NS kaartautomaat. Je krijg inzicht in de wijze waarop dit design tot stand is gekomen, de gebruikte deliverables en tooling (Sketch, Invision, Zeplin), en hoe deze door het scrumteam zijn gebruikt om de nieuwe User Interface te implementeren en continu te verbeteren aan de hand van Usability analyse en tests op het station.

Bas Zweeris

Bas Zweeris is User Experience Designer voor de kaartautomaat van NS. Hij heeft de passie om dingen simpeler te maken en werkt het liefst in projecten waarbij de behoefte van de gebruiker centraal staat. Na zijn studie technische bedrijfskunde en ruim vijf jaar software ontwikkeling is hij in 2014 door NS gevraagd om mee te werken aan het ontwerp van een nieuwe User Interface voor de kaartautomaat. Een geweldige uitdaging met een doelgroep van meer dan een miljoen gebruikers. Bas "treint" dagelijks op en neer tussen Utrecht en Alkmaar, waar hij woont met zijn vrouw en twee kinderen.

 
12:30
Lunch en vakbeurs
13:30
Introductie sprekers parallelle tracks (middag-programma)
13:45
Backlog Challenge - Workshop

Jan Willem Omlo
Quintor

Nu Agile implementaties in het bedrijfsleven gemeengoed zijn en Scrum daarin de meest gebruikte methodiek, lopen veel organisaties tegen dezelfde problemen aan. Een van deze problemen is het creëren van een eerste product backlog om een project te starten. "In den Beginne was er een Product Backlog", dat is ongeveer het handvat dat Scrum je geeft.

In deze workshop ervaren de deelnemers dat het opstellen van een initiële product backlog niet moeilijk hoeft te zijn en niet lang hoeft te duren. Er wordt aangetoond hoe visuele artefacten helpen bij het snel creëren van user stories en de deelnemers worden uitgedaagd om op basis van een gegeven case een start te maken met een zo compleet mogelijke backlog.

Jan Willem Omlo

Jan Willem Omlo is al ruim 10 jaar werkzaam bij Quintor en is al vanaf 2007 betrokken geweest bij het uitvoeren van projecten in een Agile/Scrum setting. Hij heeft als Agile coach een aantal grote en kleine projecten begeleid en is gespecialiseerd in het signaleren, prioriteren en oplossen van de diverse problemen die ontstaan wanneer Scrum teamoverstijgend geïmplementeerd wordt. Daarnaast heeft hij als Agile analist veel gewerkt aan het opstellen en onderhouden van grote product backlogs en de bijbehorende documentatie.

Leer Slimmer met visualisatietechnieken - Workshop

drs. Paul A.C. Esser (MSc)
Learn Faster Academy

Om de steeds groeiende berg aan informatie op de werkplek en daarbuiten het hoofd te kunnen bieden, loont het meer dan de moeite om (langer) stil te staan bij de wijze waarop wij als mens nieuwe kennis uit informatie sneller kunnen verwerken. Zoals het (uit ons hoofd) sneller opbouwen van een nieuwe woordenschat van de nieuw te leren domeinen. Zoals het eenvoudiger onthouden van nieuwe kennis door deze te linken aan beelden. Of zoals versnelde tekstanalyses middels verschillende mindsets.

Paul Esser

Autodidact Paul Esser zal zijn inzichten delen over zijn praktijk experimenten. Na gruwelijk falen in de schoolbanken op jonge leeftijd, werd het vuurtje aangewakkerd op weg naar sneller studeren ongeacht het domein. Door andere keuzes in informatieverwerking wist hij zijn leerperformance (aanzienlijk) te verbeteren in de schoolbanken, in de sport en in zijn carrières. Hij helpt mensen met productiever leren van jong tot oud ongeacht hun achtergrond. Na afloop van deze interactieve dialoog heb je een startpunt aangereikt gekregen op weg naar het waar mogelijk verder vergroten van je leervermogen.

De benefit map als visueel kompas voor lean strategie-uitvoering

Filip Hendrickx
Euroconsumers

Opdrachtgevers en sponsors van projecten verwachten snel resultaten. Ze hebben vaak al een concrete oplossing in gedachten, wat niet veel tijd of ruimte meer laat voor alternatieven.

De benefit map blijkt een waardevol visueel middel te zijn om het gesprek met de stakeholders open te trekken. Door doelstellingen op verschillende niveaus te specifiëren, helpt ze de focus te verleggen van oplossing naar gewenst resultaat.

Door vervolgens de requirements in de benefit map op een oplossingsonafhankelijke manier te formuleren, creëren we ruimte voor alternatieven.

Dit geeft ons een beter kompas voor implementatie: Hoe draagt het project bij aan de bedrijfsstrategie? Zal de voorgestelde oplossing volstaan en is het de beste oplossing? Wat is de prioriteit van verschillende delen van de oplossing?

Bovendien maakt de benefit map belangrijke veronderstellingen zichtbaar: waarom geloven stakeholders dat de voorgestelde oplossing zal leiden tot het gewenst resultaat? Deze veronderstellingen kunnen dan vroeg in het project expliciet getest worden.

Op deze manier ondersteunt de benefit map de sterktes van een lean startup aanpak.

Filip Hendrickx

Met zo’n twintig jaar ervaring in software-ontwikkeling en business consulting, kan Filip strategie helpen definiëren én realiseren. Hierbij volgt hij een gestructureerde maar pragmatische aanpak, die EA-, BA- en PM- technieken combineert met lean startup- en innovatietechnieken. Met altershape brengt hij de corporate startupmentaliteit naar gevestigde ondernemingen. Filip is tevens actief lid van IIBA Brussels.

(Klanten)Paneldiscussie over certificering

Ted van den Berg, Jordi Reineman en Odile Bruggink
ABNAMRO (BABoK), NS (IREB), APG (BCS)

Tijdens een korte presentatie/discussie zullen de verschillende organisaties inzicht geven in hun keuze voor de betreffende certificeringsmethode. Hierbij zal worden ingegaan op de motivatie om voor de betreffende certificering te kiezen en wat de toegevoegde waarde tot nu toe is voor deze organisaties. Daarnaast worden deelnemers in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Ted van den Berg

Ted van den Berg: Changing, building and coordinating a strong Business Analysis community based on the international standard BABoK by developing and implementing a standard way of working, by sharing knowledge and best practices, by supporting the change life cycle from an E2E perspective but above all by creating an inspiring work environment.

 
14:30
Zaalwissel
14:35
Zeilen naar meer duidelijkheid

Annemieke Kooijman, Stefanie Meeder en Randall van ZantenVECOZO en InfoSupport

Wij laten jullie aan de hand van een project bij VECOZO zien en ervaren hoe serious gaming toegepast kan worden om requirements boven water te halen en te visualiseren.

Vorig jaar heeft VECOZO de wens geuit om een berichten-uitwisselingsdienst te verbeteren. De Berichtenbox moest naar versie 2.0. Via deze dienst was het mogelijk om berichten uit te wisselen tussen verschillende gebruikers van het VECOZO-portaal.

In de eerste weken van het onderzoek bleek dat de dienst amper werd gebruikt door gebruikers. Ergens voldeed deze dienst niet aan de verwachtingen van de potentiële klanten. De klanten die wel gebruik maakten van de dienst waren niet heel tevreden en hadden de nodige verbetervoorstellen ingediend gedurende de jaren, maar daar was door tijdgebrek niet altijd wat mee gedaan.

Het gehele Scrum team (ontwikkelaars en product owner) dat de berichtenbox naar versie 2.0 moest ontwikkelen had nog nooit gewerkt aan deze dienst en dat maakte dat zij met een frisse blik tegen de dienst aan keken.

Annemieke Kooijman Stefanie Meeder Randall van Zanten

Annemieke Kooijman is sinds 2014 Informatie Analist bij VECOZO. Al sinds het afronden van haar opleiding (School voor Communicatiesystemen) zet zij haar kennis en vaardigheden in op het snijvlak van kennisgebieden als communicatie, ontwerp en techniek. Bij VECOZO heeft ze voor het eerst kennis gemaakt met serious gaming en is zij zeer enthousiast over het toepassen van games in haar werkzaamheden.

Stefanie Meeder is Senior Informatieanalist bij VECOZO. Zij heeft door trainingen en eigen deelname aan workshops Serious Games leren kennen als een creatieve manier om in korte tijd informatie en inzicht te krijgen in complexe processen, de onderlinge samenwerking van stakeholders te bevorderen en hun actieve betrokkenheid te vergroten. Zij past dit inmiddels toe op verschillende gebieden van haar vak, waaronder het ophalen van requirements.

Randall van Zanten is sinds 2013 in dienst bij Info Support. Via Info Support heeft hij bij VECOZO gewerkt en hij is nu werkzaam bij c2GO. Elke dag is hij vol energie in de weer om het gat tussen business en IT te dichten om zo te zorgen dat het juiste gebouwd wordt. Sinds hij bij VECOZO in aanraking kwam met serious gaming en Innovation Games® is hij op enthousiaste wijze bezig spelelementen toe te voegen aan het dagelijkse werk. Hij probeert zo op een creatieve manier requirements te achterhalen.

Product Ecology for the Elicitation of Requirements

Ruud Cox
Improve Quality Services

Before we are able to define the requirements of a product we need to identify factors that should benefit from its values and we need to identify the threats to these values. Whenever we're trying to figure out what a product should be in relation to its environment, we say we're trying to understand its context.

Product Ecology is a method to identify all the factors that have meaningful relationships to the product. Each factor as well as its relationships to the product as well as the product itself should be studied to an extent that the right level of information is gathered which is needed to define the requirements.

There is a common notion that information is best represented by text and maybe some diagrams. But what if we would start mapping our mental models into visual models and use these models while we are trying to make sense of the product and its context? Wouldn't it be more effective if visual modelling was an integral part of solving a problem?

The purpose of this presentation is to describe and explain the Product Ecology method. We will also learn how heuristics and visualization techniques can be used to resolve this context analysis problem. Examples from a real project will be used during this presentation to illustrate the points being made.

Takeaways :

 • Product Ecology as a requirements elicitation technique
 • How the context of a product can be modelled as a diagram
 • Inspiration through many examples given
Ruud Cox

Ruud Cox is a testing practitioner and a teacher. He's also a student on a quest for the heart and soul of testing with a special interest in context analysis and modeling. In 1992 he started out as a software developer in the embedded systems industry and has since worked on many different products in domains like consumer electronics, semiconductors, lighting, and healthcare. Motivated by the problem of how people think what a product should be in relation to what it actually does, made him gradually shift from development towards testing.

He currently works as a test consultant for Improve Quality Services, a provider of consultancy and training. He speaks and teaches at national and international conferences and is one of the founders of the Dutch Exploratory Workshop in Testing (DEWT) where he shares his ideas and experiences with other people.

He's loves music, he draws things and is on twitter at @ruudcox.

Prepare visually for Automated Decisioning with DMN

Peter Kalmijn
Atos

Get your own fast introduction to practical combining BPMN and DMN visual modeling to get tangible results fast. Experience the power of combining DMN with BPMN in your personal elicitation efforts, directly aiming for result and stop worrying of drowning in a big bucket of rules. Express your elicitation results in a visual way to align with business stakeholders.

Peter Kalmijn

Peter Kalmijn IT Consultant at Atos Europe, visual-spacial thinker, is specialized in business information analysis, along with verification, validation and testing. He has special interest in IoT, automated decisioning and business rules, and combines this in creative ways with his intimate knowledge and experience gained with business- and software engineering. Peter authored various papers and articles, and occasionally speaks at events. He dedicates his time helping the development of the central Dutch e-government with Digital Transformations and supports the business information analysis competence of Atos in the Netherlands.

We love our models, don’t we?

Dagmar Ottevangers
The Analysis Experience

Business Analyst are trained to turn concrete things, places, people and processes into abstractions. Most of the time, we go even further: we break those abstractions down into smaller and smaller pieces, and then synthesise them back into models representing solutions for some actual problem or opportunity.

And then we present these models to our stakeholders.

Sometimes, this works well. More often, this actually is torture.

We tend to overlook the cost of the cognitive burden we put on our stakeholders by doing this: Insecurity, fatigue, confusion, etc. are all factors that jeopardize our efforts when we abstract too far from the concrete world our subject matter experts are used to.

In the best case, they tell us straight away they don’t understand it; in the worst case, they pretend they do.

What if instead of pulling them into our abstract world, we turn our models back into concrete things that fit their world? In this presentation, I will talk about how I use real objects, first-person storytelling and my Portable Process Modeller to help me understand my customer’s business processes.

I let them walk me through it.

Literally.

This talk will be in Dutch.

Dagmar Ottevangers

Dagmar Ottevangers is a linguist and independent business analyst with a strong fascination for semantics, technology and puzzles. Around 16 years ago, after having been a developer for 4 years, Dagmar worked for Capgemini in a systems design role for Albert Heijn. While working on site in one of their distribution centres, she found out she has a natural talent to explain technical things in very down-to-earth language to an audience that has no IT background (and vice versa). She then realised that being the intermediary between business and technology was a perfect fit. Over the years following, she has realised other analysis roles in several industries, such as Logistics, Social Security, National Government and European Institutions. Dagmar lives in Brussels and currently works as a freelance business analyst for the European Commission, DG REGIO. She is also the creator of The Analysis Experience, a head first full immersion program for non-analysts seeking to shift into analysis roles. In her free time she travels the Arctic Circle and hunts solar eclipses.

 
15:20
Theepauze en vakbeurs
15:45
How can I use visualisation to be a better business analyst in the week ahead?

Penny Pullan
Making Projects Work Ltd

As our conference closes, keynote speaker Dr Penny Pullan will inspire us to take what we have learned back to our day jobs. She’ll share her ideas on visual leadership for business analysts, including practical tips such as 'how to go beyond stick men when you represent people'. Engaging stakeholders is a major challenge on tricky projects, and Penny will encourage you to use visuals to engage people powerfully, whether they are sitting alongside you or far across the world. She’ll share inspiring stories of how other business analysts have been able to transform their practice this way and give you plenty that you can put into practice on your return to work. While this session will be lots of fun, Penny is deadly serious. Without leadership and engagement, business analysts might as well not bother.

Penny Pullan

Dr Penny Pullan works with people in multinational organisations who are grappling with tricky projects: risky, virtual teams, ambiguity, disengaged stakeholders. To this complexity, Penny brings clarity, confidence and powerful communication that make projects more successful and much more fun. Simple graphics and visualisation play an important role as you’ll find out.

Penny hosts the annual, virtual BA Summit (www.basummit.com) with over 1500 BAs all over the world. She also mentors independent BAs: her Outstanding Outsiders. Her latest book comes out in September: "Virtual Leadership: Practical strategies for getting the most out of virtual teams and virtual work”, adding to previous publications ‘Business Analysis and Leadership’, coedited with James Archer, and ‘A Short Guide to Facilitating Risk Management’, co-authored with Ruth Murray-Webster. Penny is a Director of Making Projects Work Ltd and has decades of experience.

 
 
16:45
Afsluiting en terugblik
17:00
Borrel en napraten