Programma DREAM15

08:30
Ontvangst en registratie
09:00
Welkomstwoord en opening
09:20
Systems Thinking for Business Analysts

Paul Turner
AssistKD

As the role of the Business Analyst matures and Business Analysts take on ever increasing levels of responsibility, a range of important concepts and ideas are influencing the discipline as defined. One specific area which is impacting the BA role is that of systems thinking, particularly the idea of using soft systems techniques to support the traditional hard system techniques more usually applied by analysts. This presentation will introduce the philosophy and key concepts behind systems thinking and the soft systems approach, concentrating on how they can assist the BA in adding greater value to their organisations.

Paul Turner

Paul Turner FBCS is a Director of Assist Knowledge Development. He specialises in the provision of training and consultancy in the areas of Business Analysis, Business Architecture and Solution Development. He is a regular speaker at conferences and seminars across Europe and is a BCS Chief Examiner. He is co-author of various publications including Business Analysis Techniques (99 Essentials Tools for Success).

 
10:20
Introductie sprekers parallelle tracks (ochtend-programma)
10:30
Koffiepauze en vakbeurs
10:55
Denken en doen in evenwicht: analyse die tot een levend stelsel leidt

Hans Pettinga en Eelco Herle
Provincie Drenthe / Le Blanc Advies

Deze presentatie neemt de luisteraar mee in het enthousiasme voor een mooi overheidsinitiatief - het stelsel van basisregistraties. Hij legt uit hoe de business analyse taken, en voornamelijk impact analyse, kunnen leiden tot een regieproject die van iets oersaai als basisregistratie een prachtig product maakt.

Hans Pettinga Eelco Herle

Hans Pettinga Werkzaam voor de Provincie Drenthe als projectleider basisregistraties en als projectleider E-dienstverlening. Hans leidt het project basisregistraties vanuit de gedachten dat het (verplicht) gebruiken van gegevens niet wordt bereikt door het uitrollen van slechts een ‘technische aansluiting’ op een basisregistratie. Werkelijk gebruik betekent dat de collega’s uit de lijnorganisatie overtuigd zijn van de gegevenskwaliteit, de voordelen van een authentieke gegevensbron inzien en die gegevens toepassen in de dagelijkse praktijk. Dat is een lastige opgave die Hans met verve is aangegaan. Daarbij streeft Hans naar een meerwaarde voor de organisatie door zijn project ‘stelsel breed’ te organiseren. Met andere woorden het in relatie brengen van informatie uit de verschillende landelijke voorzieningen. Zo ontstaan nieuwe inzichten en worden vragen beantwoord waarvoor voorheen niet zondermeer informatie beschikbaar was.

Eelco Herle Werkzaam voor Le Blanc Advies. Voert adviesopdrachten uit voor uiteenlopende opdrachtgevers. De laatste jaren gaat zijn aandacht voor een groot deel uit naar het ‘ in werking brengen’ van het stelsel van basisregistraties. Feitelijk de implementatie van de wetten op de basisregistraties. Vanuit de mening dat het geen wet-implementatie of technische implementatie betreft, benadert Eelco de projecten telkens als een veranderopdracht. Het organiseren van veranderingen bij de klantorganisatie zodat de architectuurprincipes, die het stelsel van basisregistraties feitelijk vormen, in de praktijk worden toegepast. Daarbij ligt de nadruk niet op het ‘moeten' (de wet) maar je het ‘mogen’ behalen van de businessvoordelen die het stelsel van basisregistraties voor de klantorganisatie met zich meebrengt.

Requirements verzamelen in agile, hoe ver moet je gaan?

John Copier en Marcel Steur
Centraal Boekhuis en Qquest

Een project start en een analist gaat aan de gang om het agile ontwikkelteam een vliegende start te laten maken. Hoe bepaalt de analist tot welk detailniveau hij requirements verzamelt? Hij probeert een optimale hoeveelheid requirements voor het ontwikkelteam vast te leggen. Te weinig detail betekent fouten of uitstel, bij te veel detail loert het gevaar van rework of klakkeloze acceptatie door het team.

In deze presentatie verkennen John Copier (CB) en Marcel Steur (Qquest) het optimale detailniveau voor requirements. Het is immers niet alleen essentieel om requirements te verzamelen en vast te leggen. Het is evenzeer van belang om alleen díé requirements te achterhalen die van toegevoegde waarde zijn, en deze met precies genoeg detail vast te leggen, zodat het agile ontwikkelteam het beste tot zijn recht komt.

John Copier Marcel Steur

John Copier is sinds 1995 werkzaam in de IT. In deze periode heeft hij brede ervaring opgedaan in diverse functies/rollen die hij vervuld heeft in alle fasen van een systeemontwikkeling, van informatieanalyse tot en met realisatie. Vanaf 2010 is John werkzaam als informatie architect bij CB. CB realiseert haar IT-projecten middels de Scrum-methode met agile teams. John ondersteunt product owners bij het formuleren van requirements in de vorm van user stories en begeleidt teams tijdens de realisatie ervan.

Marcel Steur is vanaf 2008 werkzaam bij Qquest. Sinds 2010 is hij in opdracht bij CB waar hij bij uiteenlopende projecten in diverse scrum teams de rol van tester heeft vervuld. Vanuit zijn rol spelen requirements een cruciale rol: zonder requirements is geen test mogelijk. In de presentatie worden deze invalshoek als tester en de bedrijfskundige achtergrond van Marcel gecombineerd met de kennis van John Copier van CB en hun beider ervaringen. Dit zijn de ingrediënten voor hun zienswijze op requirements engineering in een agile omgeving.

BaaS (Business analysis as a Service)– De aanleiding

Ronald Koster, Jeroen Ike en Edgar Louwers
ABN AMRO en Devoteam

We hebben gekozen om dit jaar een praktijkcase, met medewerking van ABN AMRO, te gebruiken om de bezoekers van het DREAM event een kijkje in de keuken te geven bij het inrichten van een requirements management tool in een omgeving met veel business analisten, veel projecten, veel regelgeving en heel veel requirements. Bij ABN AMRO loopt al enige tijde een programma waarmee het werk van de business analisten, hun processen en deliverables, zoveel mogelijk gestandaardiseerd en geprofessionaliseerd worden. Onderdeel van dit traject betreft het requirements management proces. ABN AMRO heeft voor dit onderwerp samengewerkt met de consultants van Devoteam om de implementatie van een requirements management tool te begeleiden en gedurende dat traject ook het proces te reviewen en verbeteren.

Ronald Koster Jeroen Ike Edgar Louwers

Ronald Koster werkt sinds 1997 aan het verbeteren en ontwikkelen van IT als functie. Daarin is zijn drive om IT als bedrijf beter en sneller te laten worden. Dit begint voor hem bij wat je levert, de verwachtingen en de mensen die het realiseren. De laatste anderhalf is hij vooral bezig met het automatiseren van het IT werk, afgekort IT4IT. De sleutel voor hem is de ruimte die je creëert en het ritme dat je kunt volhouden. Centraal daarin is altijd de professional die het werk doet.

Op dit moment houdt hij zich bezig met het vak Business Analyse. Dit doet hij naast architectuur, design, portfolio-en projectmanagement. Het doel is om het werk makkelijker en leuker te maken voor mensen, met de juiste middelen en met een constante, zichtbare kwaliteit. Dat is soms best lastig zeker als requirements niet even helder en duidelijk zijn. Daarin is hij de analist en zoekt welke oplossingen haalbaar zijn en echt kunnen leiden tot een verbetering voor IT in de breedte.

Jeroen Ike is Business Analist/Requirements Consultant bij Devoteam. In de afgelopen jaren heeft hij verschillende type opdrachten uitgevoerd in relatie tot requirements engineering. Voorbeelden daarvan zijn het adviseren over verbeteringen van het requirements engineering-proces of het inrichten van requirements managementtooling. Ook in de uitvoer van projecten waar eliciteren, documenteren en managen een grote rol speelden heeft Jeroen zijn kennis en ervaring op requirementsvlak toegepast. De grootste periode van zijn carrière heeft hij doorgebracht in de financiële sector, met een uitstap naar Industry. Daar heeft Jeroen voor de engineering afdeling procesverbeteringen voorgesteld op het gebied van requirements management.

Edgar Louwers is Business Analist bij Devoteam. Edgar heeft in meerdere grote projecten gewerkt, voornamelijk in de financiële dienstverlening. Zijn kracht om te luisteren en te begrijpen en kennis van de markt helpen hem om de essenties van een klant te begrijpen. Vervolgens draagt hij bij aan goede, praktische oplossingen. Bij ABN AMRO heeft hij samen met Jeroen een Requirements Management Tool neergezet die goed aansluit op de wensen en eisen van ABN AMRO en een oplossing biedt voor de vraagstukken van ABN AMRO.

De requirements liggen voor het oprapen in het bedrijfsproces

Louis Veltmeijer en Stefan Staal
Business/Informatie analist bij The Future Group

In de praktijk zie je regelmatig grote lijsten met requirements als start van een realisatie traject of als onderdeel van een offerte-aanvraag. Er zijn een aantal risico’s waardoor de lijst niet volledig of overcompleet en onjuist kan worden, met als gevolg dat het voldoen aan die requirements niet de gewenste oplossing wordt geleverd. Veel requirements liggen verborgen in het bedrijfsproces. In de praktijk is dit bedrijfsproces vaak onvoldoende beschreven, waardoor het overzicht en de samenhang ontbreekt. Hoe kan het 'nieuwe' of aangepaste systeem een bedrijfsproces dan goed ondersteunen?

Bij het verkrijgen van inzicht in het proces onthullen zich de requirements. Er komen verschillende soorten requirements en bedrijfsregels boven drijven. In deze presentatie laten we zien dat de requirements voor het oprapen liggen.

Gaat u met ons mee de requirements verzamelen uit het bedrijfsproces?

Louis Veltmeijer Stefan Staal

Louis Veltmeijer is een business analyst met 30 jaar ervaring in ICT, waarvan ruim 20 jaar als informatie/business analyst. Ik heb diverse projecten gedaan in Europa met name op het gebied van logistiek. Daarnaast heb ik opdrachten uitgevoerd in andere sectoren en in andere onderwerpen. Ik ben tevens betrokken geweest bij het ontwikkelen van cursussen voor business analisten en heb die verschillende malen gegeven. Ik ben sinds 2 jaar zelfstandige aangesloten bij The Future Group.

Stefan Staal heeft 20 jaar ervaring in het vertalen van een noodzaak of wens om de business te veranderen met een (geautomatiseerde) oplossing. Het succes van een project of verandering in de informatievoorziening valt of staat bij een volledige en juiste set aan Requirements. Vaak ontbreekt het aan vakmanschap om aan deze voorwaarde te voldoen. Stefan wil dit vakmanschap bij professionals (requirements engineers, informatie/business analisten, functioneel ontwerpers, enz.) verder ontwikkelen en borgen. Hiervoor is hij dagelijks in de praktijk als adviseur werkzaam op het gebied van (agile) requirements en traint en coach hij regelmatig volgens het IREB certificeringsprogramma.

 
11:40
Zaalwissel
11:45
Zingeving voor Requirements Engineers

Arjen Uittenbogaard
Altimos

In complexe organisaties is het onmogelijk om alles te overzien en roadmaps te maken die ergens op slaan. Ook is het steeds meer not done om het over 'best practices' te hebben: wat gister werkte hoeft dat vandaag niet meer te doen. Het beste is om ervoor te zorgen dat we betekenis geven aan wat we vandaag om ons heen zien gebeuren en kleine stapjes zetten om te zien of het zo de goede kant op gaat.

Voor Requirements Engineers ligt daar een schone taak weggelegd: stop met het 'ophalen' van requirements en ga je bezighouden met zingeving.

Ik vertel vanuit de theorie van het Cynefin raamwerk van Dave Snowden en het boek 'Plezier beleven met weerbarstige vraagstukken' van Hans Vermaak. En ik vertel vanuit jaren praktijkervaring, onder andere bij grote agile transformaties bij ING en de Belastingdienst.

Arjen Uittenbogaard

Arjen Uittenbogaard werkt als coach en trainer op het vlak van agile veranderingen. Hij kent alle technieken en methoden voor requirements engineering en voor agile werken. En hij is ervan overtuigd dat succes daar niet van afhangt. Ook IT is mensenwerk, dus zijn aandacht gaat vooral uit naar de communicatie en samenwerking in teams. Op eerdere DREAM events gaf hij goed gewaardeerde presentaties over onder andere toekomstvaste requirements, storytelling en ethische aspecten van het vak..

Requirements in Agile (Hoe BDD meer waarde toegevoegd aan requirements en het team)

Alex ten Wolde en Roger Wouterse
(Managing) consultant bij SYSQA B.V./KPN ITNS

De presentatie gaat in op de problematiek bij KPN ITNS na de overgang naar Scrum. Ondanks dat scrum is ingericht conform het boekje krijgt het team de zo graag geziene flow niet op orde. Voorspelbaarheid en kwaliteit blijven achter terwijl het team onder druk staat. We gaan in op de manier waarop we met behulp van de ‘testtechniek’ BDD het team hebben geholpen succesvol te worden. Tevens blijkt uit onze presentatie dat BDD zeker als requirements techniek bruikbaar is binnen Agile.

Alex ten Wolde Roger Wouterse

Alex ten Wolde is consultant bij SYSQA.

Roger Wouterse is Managing Consultant voor SYSQA en is gespecialiseerd in Agile, requirements en QA. Hij traint en coached op deze onderwerpen zowel binnen SYSQA als bij haar klanten. Daarnaast is hij part-time Agile trainer voor Nyenrode Business University.

Agile requirements engineering op zichzelf niet meer voldoende

Carel Daams
Daams.IT

Tegenwoordig is een project vaak zo dynamisch en complex, dat er een verdergaande benadering nodig is voor het specificeren dan Agile requirements engineering alleen. Carel Daams biedt in deze sessie hiervoor een andere kijk en een andere benadering.

De omgeving van het project maar ook van de organisatie is inherent dynamisch en complex geworden. Dit werkt onvermijdelijk door in het project en in de specificaties. Shareholders zoals stuurgroepleden, gebruikers, management, leveranciers enz. zijn nog maar heel moeilijk op een lijn te krijgen en te houden. Met zoveel dynamiek en voortschrijdend inzicht is dat wel heel begrijpelijk. Het lukt alleen met heel veel moeite en doorlooptijd om een gezamenlijk, eenduidig en compleet systeem te specificeren en dan nog voor een beperkte tijd.

Agile of Scrum productowners raken overvraagd in hun verschillende rollen van specialist (dieptekennis), generalist (overzicht) en stakeholdermanager (op een lijn houden). De aanpak met zgn. hardsystems-engineering rendeert te weinig en duurt te lang.

Al 30 jaar geleden is een goed alternatief ontwikkeld op basis van softsystems-engineering. Deze benadering speelt juist in op de verschillende beelden en voortschrijdende inzichten, die betrokkenen hanteren in complexe situaties. Uitgangspunt is dynamiek, meervoudig kijken en meervoudige belangen. Enige tijd geleden is bovendien het Cynefin-framework ontwikkeld om voor probleemsituatie de optimale benadering te selecteren. Het wordt toegepast in het onlangs verschenen handboek Prince2Agile.

Echter je gaat het pas zien als je het door hebt. Van harte welkom.

Carel Daams

Wie is Carel Daams? Zie http://ch.daams.it/over-mij/

Gamification

Erik Kuiper
Game Consultant & Virtual Reality Expert bij Atos

Gamification heeft de afgelopen jaren niet alleen in de consumentenwereld veel aandacht gekregen, maar ook bedrijven vragen in toenemende mate naar gamified oplossingen.

De enorm toenemende vraag naar gamification en serious games bij klanten van Atos heeft er voor gezorgd dat de spreker een officiële gecertificeerde gamification opleiding heeft opgezet voor medewerkers, zodat Atos nu ook professionele gamified oplossingen kan aandragen bij klanten.

Graag wil de spreker d.m.v. deze presentatie jullie laten zien hoe waardevol gamification kan zijn in het bedrijfsleven en welke business gerelateerde game trends we allemaal kunnen verwachten in de komende jaren.

Erik Kuiper

Erik Kuiper begon tijdens zijn gamestudie een eigen gamesbedrijf en kwam bij Atos als game consultant in dienst na zijn studie. Erik werkt inmiddels 5 jaar bij Atos, waar hij gamified oplossingen bedenkt en uitwerkt voor klanten. Daarnaast bedenkt hij zakelijke toepassingen voor virtual reality, waar hij ook het een en andere over zal vertellen tijdens zijn presentatie.

 
12:30
Lunch en vakbeurs
13:30
Introductie sprekers parallelle tracks (middag-programma)
13:45
Writing better user stories - Workshop

Garm Lucassen
Utrecht University

Your organisation is fully agile. Every time a new project begins, you meticulously define a crystal clear set of user stories that follow a predefined template. However, somewhere down the line newly added user stories do not reach that same level of quality. These new user stories do not follow a template, are duplicates, conflict with other stories or include unnecessary additional information.

Utrecht University has created a web application that automatically detects quality defects in user stories and suggests possible improvements, without getting in your way. In this interactive workshop we briefly introduce the research goals and demo the tool’s features using an example set of user stories. The majority of the session, however, you will be invited to put the quality of your own set of user stories to the test. Note that in order for the tool to work, your user stories need to be in English.

Garm Lucassen

Garm Lucassen is a PhD student at Utrecht University investigating how to further the discipline of software product management, with a focus on how product managers collaborate with technical stakeholders. Right now, he is working on creating methods and tools to support practitioners in creating better user stories. Additionally, Garm organizes and teaches the software product management course for professionals at Utrecht University: softwareproductmanagement.org.

Specification by Example: methoden, technieken en tools - Workshop

MSc Remco Snelders
Business Analist / Product Owner bij Bol.com

Het efficiënt opstellen van requirements is één van de hoekstenen van elke succesvolle test- en requirementsstrategie bij Agile- en Lean-processen, zoals Scrum, Extreme Programming en Kanban. Tijdens deze workshop leer je hoe bol.com Specification by Example toepast om de communicatiekloof tussen stakeholders en development teams te overbruggen. Om kwaliteit vanaf het begin in te bouwen in software en om complexe systemen te ontwikkelen en af te leveren die doen waarvoor ze zijn gemaakt. De vragen die wij tijdens deze workshop beantwoorden zijn hoe bol.com:

  • specificaties aanvult met voorbeelden om één bron van waarheid te creëren voor test en development.
  • functionele kloven en inconsistentie tussen specificaties en tests vermijd.
  • specificatieworkshops organiseert om samenwerking te bevorderen.
  • een systeem van levende documentatie kan creëren dat verandering ondersteunt.
  • voor de Agile-teams specificaties opzet met voorbeelden en acceptatietests.
  • het proces over de lange termijn verbetert.
Remco Snelders

Remco Snelders is sinds 2012 werkzaam bij bol.com en is zijn levenlang al geïnspireerd door IT. Bij Bol.com kwam Remco voor het eerst in aanraking met de agile methode “Scrum”. Hij begon als informatie analist en ontwikkelde zich tot een volwaardig Scrum Master. Toen Remco een jaar geleden de overstap naar de business maakte bleef de functie product owner niet lang uit. Remco geeft zowel interne als externe workshops en trainingen met betrekking tot agile werken. In nauwe samenwerking met de agile coaches ondersteund Remco bij het formuleren van requirements in de vorm van user stories en begeleidt hij teams tijdens de realisatie ervan.

Brainwriting - Workshop

Manon Penning en Piet de Roo
Improve Quality Services

Hoe achterhaal je requirements? Een standaard methode is het spreken met, of observeren van stakeholders. Het bedenken van compleet nieuwe dingen lijkt vaak erg lastig. Toch hoeft dat niet zo moeilijk te zijn en het kan zelfs erg snel. In deze workshop ervaren de deelnemers hoe je in zeer korte tijd veel bijzonder creatieve requirements boven tafel krijgt. De werkwijze is direct in de praktijk toepasbaar.

In ca. 5 minuten leggen we uit wat de elicitatietechniek “Brainwriting” inhoudt. De deelnemers gaan daarna naar één van de tafels, waar plaats is voor maximaal 6 personen. Op de tafels liggen pennen en werkbladen, die tijdens de oefening worden gebruikt. Voor elke tafel is de scope - het onderwerp - van de “Brainwriting” sessie vooraf bepaald. Gedurende 30 minuten (6 “rondes” van 5 minuten) genereren de deelnemers ideeën binnen de scope van hun “Brainwriting” sessie. Na exact 30 minuten is de oefening afgelopen en heeft elk team van 6 personen maar liefst 108 ideeën gegenereerd. In de laatste 10 minuten zal aan een vertegenwoordiger van elk van de teams gevraagd worden hun meest creatieve ideeën voor te lezen en kort te vertellen hoe ze het proces hebben ervaren. We sluiten af met wat tips en hints voor de praktijk.

Manon Penninig Piet de Roo

Manon Penning heeft een brede achtergrond op zowel het vlak van ICT als onderwijs. Ze heeft verschillende, meestal gecombineerde, rollen vervuld varierend van informatie analyse, functioneel en technisch ontwerp, projectleiding tot testanalyse en testcoordinatie. Bij Improve Quality Services besteedt ze het grootste deel van haar tijd in opdrachten voor klanten. Daarnaast speelt ze vanuit haar onderwijskundige achtergrond een belangrijke rol bij de ontwikkeling en herziening van trainingsmateriaal. Manon heeft een sterke affiniteit met agile en testautomatisering en is in het bezit van de certificaten Certified Agile Tester (CAT), IREB Foundation, ISTQB Foundation en Advanced, en TMap Next Test Engineer. Ze is tevens geaccrediteerd docent voor deze trainingen, met uitzondering van CAT.

Piet de Roo is sinds 1996 actief op het gebied van software ontwikkeling, requirements engineering en testen, met de nadruk op embedded software. Hij is werkzaam geweest als lijnmanager, test proces manager en als team lead in de automotive branch, met name op het gebied van autoradio en navigatiesystemen. In diverse internationale rollen was hij onder meer verantwoordelijk voor handmatig en geautomatiseerd testen in traditionele en agile processen. Piet is geaccrediteerd docent voor ISTQB Foundation en ISTQB Advanced level, IREB CPRE Foundation en Advanced Level. Daarnaast verzorgt Piet o.a. de cursussen, TMap Next, Testtechnieken, Testcoordinatie & Testmanagement en Mobile App Testing. Binnen Improve Quality Services is hij bovendien actief als consultant en coach.

De Sokkenshow - Workshop

Philippe van Hees
De Processpecialisten

Het kan overal gebeuren. Uw collega’s trekken een stofjas aan en ondergaan direct een transformatie. Sommigen duiken op de berg sokken en pantykousjes alsof hun leven ervan afhangt, anderen vouwen dozen in een razend tempo. Logisch ook: de klant is kritisch en de werkdruk is hoog. Zakjes en elastieken, inputjes en outputjes vliegen alle kanten op. En de klant blijft maar vragen: meer, sneller, beter. Sokken vallen van de lopende band. De klant vraagt om uitleg. Uw collega’s gaan steeds harder werken. Ze gedragen zich vreemd maar toch ook zo….bekend! Pas als de stroom van orders afneemt is er tijd om de prestaties te evalueren. Het leek nog wel zo simpel. De praktijk is weerbarstig.

Philippe van Hees

Philippe van Hees is een ervaren consultant op het gebied van proces- en ketenmanagement. Hij heeft veel projecten gedaan in de zakelijke dienstverlening en bij de (decentrale) overheid zoals gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid.

Philippe is een verbinder pur sang; hij haalt zijn energie uit het verbinden van mensen aan de hand van procesmatig werken en doen. Philippe gelooft in overzicht, inzicht en structuur omdat dat de basis is om te komen tot een nog betere samenwerking met als doel de klant optimaal te bedienen.

Daarnaast maakt Philippe een helder onderscheid in hoofd- en bijzaken.

Hij is tevens partnermanager bij De Processpecialisten en heeft mede daardoor een uitgebreid netwerk.

Philippe is mede-initiatiefnemer, -oprichter en -eigenaar van De Proces specialisten.

 
14:30
Zaalwissel
14:35
Instrumenten uit de UX-praktijk bij het opstellen van requirements

Stefan Dekker
UX Lead bij Spir-it (Raad voor de rechtspraak)

Over een aantal jaren kunnen we digitaal procederen. Dit zal een grote verandering zijn voor rechtzoekenden en hun vertegenwoordigers. De rechtspraak zal haar werkwijze ook moeten aanpassen. En natuurlijk zijn hier ook nieuwe it-oplossingen voor nodig. Hoe zorg je in zo'n groot veranderingsproces voor de juiste requirements en de juiste prioritering?

Instrumenten die het UX-team gebruikt om het UX ontwerp vorm te geven, zijn goed in te zetten om een gedeeld beeld over requirements te krijgen. Door requirements snel en vroegtijdig te visualiseren is het mogelijk om sneller vast te stellen wat consequenties zijn van een nieuwe digitale dienst en zijn neuzen beter te richten. De ervaring leert dat dit beter werkt dan het opstellen van tekstuele requirements.

Hoe we onder meer customer journeys en prototypes hiervoor inzetten, laat ik zien. Want mensen dingen laten zien, doen we door... ze die te laten zien.

Stefan Dekker

Als advocaat van de gebruiker behartigt Stefan Dekker de belangen van particulieren, juridische professionals en rechtspraakmedewerkers bij het digitaal procederen. Met een ruime ervaring in rollen als ontwikkelaar, functioneel ontwerper, modelleur, informatieanalist en nu als UX lead weet hij dat samenwerking de sleutel is tot kwalitatief goede software met een goede gebruikerservaring. De aandacht voor een goede gebruikerservaring is een rode draad in zijn loopbaan. Want werken aan een goed gebruikerservaring zorgt uiteindelijk voor lagere kosten, efficiënter gebruik en blijere mensen..

Hoe borg je RE in een grote organisatie?

Sven van der Zee
Nederlandse Spoorwegen

De vraag is eenvoudiger dan het antwoord. In deze presentatie neemt Sven van der Zee je graag mee in de diverse antwoorden die binnen Nederlandse Spoorwegen (NS) hierop gegeven worden. Een aantal antwoorden zijn nog in ontwikkeling. Je krijgt dus een kijkje in de RE-keuken van NS. Om vast een voorproefje te geven: borgen van RE-competentie van medewerkers door opleiding en (IREB)certificering, het maken van procesafspraken op basis van de essentie van requirements engineering zonder onnodige inperking van methoden en technieken en het regelmatig toetsen van de kwaliteit van requirements en requirementswerk.

Sven van der Zee

Sven van der Zee is momenteel werkzaam als requirements analist en manager bij NS. Hij heeft als bedrijfskundige 22 jaar werkervaring op het snijvlak van business en IT. Zowel bij profit als non-profit organisaties heeft Sven teams en individuen geholpen om verbeteringen in processen en resultaten te bereiken door auditing, advisering, coaching en training. Daartoe beheerst en hanteert hij diverse methoden en technieken. Sven heeft in de loop der jaren al veel mensen geholpen meer uit zichzelf en uit hun organisatie te halen op basis van het vakgebied requirements engineering en op basis van agile ideeën en raamwerken. Zijn ervaringen deelt hij graag met anderen.

Hergebruik van requirements

Zacharias van Diermen en Edwin Schumacher
Legal & General en Synergio B.V.

Requirements geven richting aan het product ontwikkelproces en daarmee vormen ze een belangrijk fundament voor een verandering en/of verbetering.

Zodra je de goede requirements hebt en ze goed gebruikt kun je ze hergebruiken. Hiermee voorkom je dat in projecten dubbel werk plaatsvindt.

De strategie voor hergebruik is vooral gericht op het mogelijk maken om met minder kosten steeds sneller producten te kunnen ontwikkelen.

Om hergebruik goed in te richten is een strategie nodig die enerzijds richting geeft ten aanzien van welke set van requirements handig zijn voor hergebruik en anderzijds invulling geeft aan het beheer van herbruikbare requirements sets en de organisatie die daarvoor nodig is.

In de presentatie belichten we de strategie voor het slim kiezen van herbruikbare sets van requirements. Vervolgens lichten we in een demonstratie met een requirements management tool toe hoe je herbruikbare sets beheert en beschikbaar stelt aan projecten.

De presentatie en demonstratie worden verzorgd door Zacharias van Diermen, Teammanager Business Analyse bij Legal & General en Edwin Schumacher, management consultant bij Synergio B.V.

Zacharias van Diermen Edwin Schumacher

Zacharias van Diermen werkt als teammanager business analyse bij Legal & General, een internationaal verzekeringsbedrijf. Samen met zijn team is hij verantwoordelijk voor het beheer van bedrijfsprocessen en zijn zij de schakel tussen business en ICT als het gaat om ontwikkelingen die wijzigingen aan bestaande processen of ontwerp van nieuwe processen noodzakelijk maakt.

Bij Legal & General heeft Zacharias zijn afstudeerproject voor de opleiding Management, Economie en Recht succesvol afgerond en is daarna bij Legal & General in dienst gegaan. Hij is gestart op de acceptatieafdeling waar hij verantwoordelijk was voor het invoeren van nieuwe verzekeringsaanvragen en het beoordelen van verzekeringsrisico’s.

Na een kort uitstapje naar Delta Lloyd is hij teruggekeerd naar Legal & General en heeft tussen 2008 en 2011 gewerkt als teamleider van het polis administratieteam. Vervolgens heeft hij de stap gemaakt naar business analist. Daarbij heeft hij in diverse automatiseringstrajecten geparticipeerd, bijvoorbeeld de digitalisering van aanvraag- en acceptatieproces. Sinds februari 2015 werkt hij als teammanager business analyse.

Edwin Schumacher is sinds augustus 2008 managing partner en als management consultant werkzaam bij Synergio. Daarvoor heeft Edwin 16 jaar gewerkt bij een Amerikaanse software leverancier waarvan bijna 10 jaar als product management directeur met een wereldwijde verantwoordelijkheid voor een tweetal productlijnen. Edwin is, na zijn studie informatica in Eindhoven, bijna 30 jaar geleden begonnen als software ontwikkelaar bij TNO en heeft daarna bij verschillende software en professional services organisaties gewerkt.

The Mistakes Pieter Made … or The Value of BA Standards

Mark Owen
Information by design

In Deel 1 vertel ik een verhaal over Pieter. Pieter was een uitstekend ontwikkelaar, maar dacht dat hij als Business Analyst kon werken. Hij begint als BA bij een groot bedrijf, en gaat meteen aan de slag met een project. Maar zijn methoden van werk, en de faciliteiten in dit bedrijf, zijn niet optimaal.

In Deel 2 kijken wij naar de problemen die evident zijn met Pieter en met de bedrijf waar hij werkt.

In Deel 3 kijken wij naar mogelijke oplossingen.

In Deel 4 wil ik met het publiek praten over hun ideen, ervaringen, en wat zij gedaan hebben, om BA Excellence te realiseren.

De presentatie zal in het Engels worden verzorgt.

Mark owen

Mark Owen is an experienced Certified Information Management specialist, with a passion for learning. And he is a Certified Business Analysis Professional (CBAP).

After working in the Enterprise Information Management area for several years (and in three different countries), he has transitioned into a role as a Business Analyst, making good use of his experiences with systems, people, and content, As well as musing over “Information Management”, and Business Analysis, he is also currently discovering, exploring, and enjoying, Innovation, User Acceptance, Education and the world of “social business”.

He writes about an assortment of subjects about, and related to, Information Management, and Business Analysis. There are also posts on UX (Userability), Education, User Adoption, innovation, social media, etc.

Blog | LinkedIn | Twitter |
 
15:20
Theepauze en vakbeurs
15:45
Verbeteren door het verbinden van (vak)mensen en (ICT)middelen vanuit de essentie door inzicht in samenhang en integratie

Theo Severien
DGA Doenrade Inviseurs en DGA Business Fundamentals (in samenspraak met Entrador)

In deze presentatie wordt inzicht gegeven in en praktijkervaringen gedeeld met het verbeteren vanuit de essentie van de organisatie. Er wordt uitgelegd waarom er behoefte is om vanuit de essentie te verbeteren, wat de essentie van een organisatie is (de operaties komt dicht in de buurt), hoe de wensen aan de ondersteunende vakgebieden (ICT, HRM, etc.) zichtbaar kunnen worden gemaakt en hoe de vakkennis van de diverse op elkaar aansluitende vakdisciplines kan worden vastgesteld, vastgelegd en ontsloten. De presentatie is een mix van filosofie (gedachtegoed, bewustzijn), theorie (methodiek van modelleren) en praktijk (werkwijze, vakkennismanagement systeem, gerealiseerde implementaties en baten).

Na de presentatie wordt u zich (nog meer) bewust van het feit dat de volgorde van aandacht bij het implementeren van verbeteringen is: mensen -> business -> informatie -> data (systemen.

Theo Severien

Theo Severien Severien is geboren op 18 september 1956 in Schiedam en is opgegroeid in een vanuit Nederlands Indië gemigreerd gezin. Hij voert met zijn bedrijven Doenrade Inviseurs en Business Fundamentals opdrachten uit bij groot en middelgrote bedrijven, die verbetering van de bedrijfsprestaties en projectenbesturing ten doel hebben. Hij past methoden en technieken toe die passen bij ons huidige tijdsbeeld en bewustzijnsontwikkeling. Door vanuit samenhang (de essentie) de mensen en middelen te integreren, zijn de verbeteringen nog sneller en beter in te voeren. De laatste 12 jaren gebruikt hij voor het in kaart brengen van de essentie de DEMO-methodiek van prof. Jan Dietz. Hierbij geeft Theo aan de DEMO-methodiek liever de naam PSI-methodiek: Presteren door Sociale Interacties, omdat dat meer de sociale context en samenwerking tussen (vak)mensen bij de realisatie van de essentie benadrukt. Op dit moment voert hij vakkennisimplementatie opdrachten uit bij de Lokale Politie Antwerpen en de Koninklijke Marechaussee.

Zijn statement is: ‘groeipotentie tot bloei brengen’ door ‘SMART Relationeel Samenwerken’.

 
16:45
Afsluiting en terugblik
17:00
Borrel en napraten
Programma onder voorbehoud van wijzgingen.