DREAM event 2014 Introductie

De kunst van het eliciteren” is eigenlijk een onmogelijke Nederlandse zin. Het woord eliciteren komt niet voor in de meeste Nederlandse woordenboeken, maar mag binnen requirements engineering met recht een werkwoord worden genoemd.

Het fenomeen eliciteren refereert aan de activiteit van het verkrijgen, kwalificeren en geïntegreerd interpreteren van informatie. Deze verantwoordelijkheid ligt meestal bij de requirements engineer, business- of informatieanalist. Het is een proces van (iteratief) aftasten van de eisen en wensen in samenwerking met de business.

Het vergt gelijktijdig inhoudelijke en persoonlijke kwaliteiten van de professional (en zijn omgeving) om het eliciteren optimaal uit te voeren (ondersteunen). Hier past de term 'vakmanschap' absoluut.

Hoe kun je eliciteren en hoe bereik je hierin (samen) een hoger nivo, een hogere kwaliteit? De 5e editie van DREAM Event is gewijd aan dit fenomeen. Tijdens de plenaire en parallelsessies zal de kunst vanuit diverse invalshoeken worden belicht. Ook kunnen bezoekers weer bijpraten met hun collega’s in het vakgebied. Tevens bieden bedrijven een kijkje in hun keuken op het gebied van (services rond) requirements engineering en management.

DREAM14: de kunst van het eliciteren.

Sprekers & Presentaties DREAM event 2014

foto Michiel Borgart

Michiel Borgart

Business Analyst at Ziggo

Hoe Ziggo Decision Modeling in de praktijk heeft gebracht middels een PoC

In deze presentatie delen we hoe we binnen Ziggo Decision Modeling in de praktijk hebben gebracht middels een PoC. We hebben een low-tech en pragmatisch framework ontworpen die gebaseerd is op het model dat James Taylor vorig jaar heeft gepresenteerd op het DREAM Event. We hebben dit enigszins aangepast en toegepast binnen een beperkte scope. We nemen je mee in onze gedachtegang m.b.t. het ontwerp van het framework, de bepaling van de scope van de Proof of Concept, de uitvoering van de PoC, de uitkomsten en conclusies en de potentieele vervolgstappen die we onderkennen.

Michiel Borgart is a Business Analyst at Ziggo for 3 years. He has been working within several domains, from a technical domain to replace the voice network to a commercial domain to design the new customer model. Ziggo executes her projects in a dynamic, fast evolving market, involving many stakeholders. Never a dull moment.

foto Henk Bos

Henk Bos

Business analist bij Le Blanc advies, ingezet bij ProRail

Eliciteren en engineeren van requirements: een praktijk voorbeeld


De oplossing: een nieuw systeem! Maar wat is nu de vraag? De betreffende afdeling wordt verplicht een heldere financiële verantwoording te geven over de uitgevoerde activiteiten (verhuur/verkoop/afstoten van gronden). Daardoor moet er een duidelijk beeld gevormd worden van alle activiteiten en de doorlooptijd van de productie moet veel korter gemaakt worden. Hiervoor heeft men de beschikking over een acces database (dankzij een enthousiaste stagiair), Exel-schema's, andere systemen en vele, vele documenten.

Hoe kun je als informatieanalist net dat boven water krijgen wat men wil, hierbij rekening houdend met nieuwe inzichten in het werkproces. Kortom hoe eliciteer je de informatiebehoefte om zo tot de goede requirements te komen, voor een (potentieel nieuw) systeem én enthousiaste eindgebruikers!

De presentatie van Ratna en Henk geeft antwoorden en handvatten voor al deze vragen.

Henk Bos is al meer dan 30 jaar werkzaam in de IT, waarbij requirements engineering de rode draad is. Henk heeft ervaring opgedaan in industriële-, technisch-wetenschappelijke-, defensie- en (semi) overheidsorganisaties. Zijn brede ervaring in het proces rondom het verkrijgen van requirements en de wisselwerking met oplossingen, zet Henk in bij organisaties door o.a. het coachen van requirements specialisten om zich daarin verder te specialiseren. Binnen Le Blanc Advies heeft Henk een speciale cursus om mensen hierin te trainen.

foto Victoria Bunyard

Victoria Bunyard

Rational Brand Architect and Technical Specialist in Governance and Strategic Planning

Eliciting requirements for a requirements process implementation.


Bij het implementeren van een nieuwe Requirements Management proces neemt men vaak een standaard proces of methode uit de kast met wat kleine aanpassingen specifiek voor het project. Maar wordt er wel voldoende aandacht besteed aan de eisen aan dit proces zodat ook een efficient proces ontstaat?

Deze presentatie gaat in op een aanpak om de eisen aan het Requirements Management proces te bepalen en op basis daarvan een passend proces in te richten.

Vicky started working as a Systems Engineer, in the UK defence industry in 1995, with responsibility to craft the Systems Requirements associated with a project that started from 3500 customer requirements. From that she learned a great deal on how requirements engineering can be done very well, or done very badly, so she joined a consultancy firm and proceeded to work with many clients, from many industries, all over the world, but for the last few years has been based in the Netherlands. She has provided training and expertise in requirements engineering disciplines, methodology and tooling, but she also likes to work on how this fits with governance and strategic planning.

foto Jeremy Dick

Dr Jeremy Dick

Principal Analyst bij Integrate Systems Engineering Ltd en auteur van het boek Requirements Engineering

Standardised language as an aid to expressing requirements


Much has been written on the subject of what constitutes an acceptable requirement statement, and tools are available to check the quality of a requirement in terms of grammar and vocabulary after it has been written. Using a statement-level template (or “boilerplate”) is a means of creating an acceptable requirement as it is written, rather than after the event. The aim of the approach is to provide grammatical structures that encapsulate the accepted rules for writing singular, unambiguous, verifiable requirements.

This presentation will briefly survey a number of approached to using templates and structured language for improving requirements quality. It will then focus on the use of statement-level templates to aid in the expression of textual requirements. Forms of expression other than requirements, but closely related, such as statements of rationale, will also be considered.

Co-author of a Springer book entitled “Requirements Engineering”, Jeremy has been an advocate of tool-supported requirements processes for many years. Known for his work on requirements tracing, he coined the term “rich traceability” for the concept of traceability rationale. These principles have evolved into the approach known as “Evidence-based Development”, which is one of his current interests.

Jeremy Dick received BSc and DPhil degrees in Computing Science from Imperial College, London, in 1978 and 1987 respectively. With a background in formal methods, he has worked as a consultant in the requirements engineering domain for nearly 20 years, first with QSS and Telelogic, now with Integrate Systems Engineering Ltd. His roles have afforded him a broad exposure to requirements management practices and issues across many industry sectors. Recent work has included 3 years as part of the requirements team in a major UK defence programme applying Evidence-based Development, and currently working in the rail sector with HS2 and the civil nuclear sector with Sellafield.

foto Diederik Dulfer

Diederik Dulfer

Strategisch architect, CIO-office at Belastingdienst

Wendbare wetsuitvoering bij de Belastingdienst. Visie (in wording) op de voortbrenging van informatievoorziening "de eerste stap"

Hoe kan de Belastingdienst een verandering in wet- en regelgeving snel doorvoeren, en zorgen dat de kennis om dit te doen niet beperkt is tot een enkeling? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elke keer wanneer we onze taken uitvoeren we steeds hetzelfde resultaat leveren? Hoe kunnen we onze voortbrenging zo inrichten dat we de veranderingen op zo weinig mogelijk plaatsen moeten doorvoeren? Dit zijn de doelstellingen van wendbare wetsuitvoering.

Om Informatie Voorziening te kunnen ontwikkelen wordt de vraag vaak uitgewerkt in specificaties. Veel van de specificaties die nu worden opgesteld zijn onleesbaar voor mensen die hierin niet zijn opgeleid. Dit maakt dat het moeilijk is om de specificaties te valideren. Daarnaast worden specificaties vaak versnipperd opgesteld. De een maakt een procesontwerp, de ander een gegevensontwerp en soms worden er ook nog regels opgesteld. Hoe hangt dat samen? Wendbare wetsuitvoering is een ontdekkingsreis om te komen tot begrijpelijke, samenhangende en valideerbare specificaties.

De eerste stap in deze reis is het beter ondersteunen van de analyse van wet- en regelgeving en beleid. De huidige ondersteuning met een tekstverwerker en spreadsheet is buitengewoon tijdrovend, niet actueel te houden, belemmert samenwerking en verhindert de uitwisseling van kennis. Om deze belangrijke hindernis op te heffen wordt een moderne annotatieomgeving ontwikkeld.

Diederik Dulfer werkt bijna 15 jaar bij de Belastingdienst als architect. In eerste jaren is hij vooral betrokken geweest bij het implementeren van standaard softwarecomponenten. Sinds twee jaar werkt hij mee aan Wendbare wetsuitvoering in de rol van architect bij de CIO-office van de Belastingdienst. In samenwerking met collega's van een aantal overheidspartijen en marktpartijen stelt hij een aanpak wendbare wetsuitvoering op en ontwikkelt hij "gestructureerd Nederlands" als middel om specificaties te beschrijven. Daarbij zoveel mogelijk gebruik makend van marktstandaarden.

foto Edward Hofman

Edward Hofman

Business Architect bij Sandd

Elicitatie, tijdbesparend of tijdrovend?


Edward heeft 10 jaar werkervaring opgedaan als Projectmanager, Business analist en momenteel als Business Architect. Ervaring op het gebied van Business Architectuur, Business Analyse en Procesmanagement. Focus op de creatie van (business) waarde door effectieve inrichting van (bedrijfs)functies, -processen en (IT) ondersteuning.

Mijn doel is dat elke handeling of activiteit directe bijdrage levert aan de essentie: waardecreatie.

foto Ivar Jacobson

Dr Ivar Jacobson

Founder and Chairman of Ivar Jacobson International

Use-Case 2.0 – The Lightness of User Stories with the Power of Modeling


Use-cases are still a popular way of working for both business and system requirements. Googling "use-case" yields 4 times more hits than Googling "user story", but software development should not be driven by popularity. Instead we should use the most practical way of working, one that allows us to continuously improve. Over the years we have learnt how to be truly successful with use-cases, and of course we have learnt something from other techniques.

In this presentation you will learn how Use-Case 2.0 supports teams working agilely with all types and sizes of systems helping them with all aspects of software development including building effective backlogs, test-driven development and acceptance testing.

Dr. Ivar Jacobson is a father of components and component architecture, use cases, the Unified Modeling Language and the Rational Unified Process. He has contributed to modern business modeling and aspect-oriented software development. Lately, Ivar has been working on how to deal with methods and tools in an agile and lean way. He is one of the leaders of SEMAT with the objective to refound software engineering as a rigorous discipline.

In 2004, Ivar received the Gustaf Dalen medal from Chalmers Institute Of Technology, Gothenburg Sweden. He is an international honorary advisor at Peking University, Beijing, and he is an honorary doctor at San Martin de Porres University, Peru.

He is the principal author of seven influential and best-selling books, including Object-Oriented Software Engineering, Business Process Reengineering with Objects, Software Reuse: Architecture, Process and Organization for Business Success, The Road to the Unified Software Development Process, and The Unified Software Development Process, Aspect-Oriented Software Development with Use Cases, and lately The Essence of Software Engineering – Applying the SEMAT Kernel. He co-authored two UML books with Grady Booch and James Rumbaugh.

Ivar is also a founder of Ivar Jacobson International, operating in seven countries around the world. His company’s home page is ivarjacobson.com.

foto DannyKalkhoven

Danny Kalkhoven

Ontwikkelaar, ontwerper, analist, teammanager, SME payments, coach bij Devoteam Nederland.

Mind the gap: over communicatie tussen business analisten en "de anderen"

Eliciteren van requirements is eigenlijk altijd: communiceren.

Of het nu gaat om interviews, documentstudie of workshops, de business analist is bezig om informatie te verkrijgen. En nadien bij het opstellen en beheren van de requirements is het net zo, maar dan is de business analist vaak de zender in plaats van de ontvanger.

Bij communicatie kan er in het traject zender-transport-ontvanger nogal wat mis gaan. Deze presentatie gaat in op een aantal valkuilen die ontstaan door "gaps": verschillen tussen de twee communicerende partijen. We kennen ze, we nemen maatregelen om de valkuilen te vermijden en de gaps te overbruggen, en toch...

Op basis van echte praktijk verrassingen worden een aantal valkuilen nog eens voor het voetlicht gehaald.

Want het kan niet vaak genoeg gezegd worden; mind the gap!

Was (is) ontwikkelaar, ontwerper, analist, teammanager, SME payments, coach. Begonnen in de jaren 80 als programmeur, en daarna al snel in ontwerp en analyse beland. Al flink wat jaren werkzaam in omgevingen, waar software pakketten en outsourcing een dominant thema zijn, wat de noodzaak voor goede communicatie rond requirements versterkt. Hoe mensen communiceren over “wat ze willen” is een constante fascinatie, op weg naar het doel: een (technologie) oplossing die nuttig is en mensen ondersteunt bij hun werkzaamheden.

foto Stephan Knook

Stèphan Knook, MScBA

Business informatie analist bij De Goudse Verzekeringen

Verzekerd van juiste requirements


Een business analist bij De Goudse Verzekeringen is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van eisen en wensen van de gebruikersorganisatie, en deze eisen en wensen te vertalen naar te realiseren oplossingen. Hoewel de business analisten allemaal hetzelfde takenpakket hebben, werken zij op verschillende platforms en aan verschillende systemen. De Goudse gaat in zijn primaire processen steeds meer samenwerken met externe leveranciers van data en services. Dit heeft tot een veranderingstraject geleid waarbij de nadruk op zowel persoonlijke als op technische skills ligt. In deze presentatie leggen Stèphan Knook en Huub Offerman uit welke stappen De Goudse heeft genomen om de business analisten nog beter in staat te stellen om requirements te eliciteren.

Stèphan Knook werkt sinds augustus 2009 als business informatie analist bij De Goudse Verzekeringen. Hij heeft daar binnen verschillende projecten en binnen diverse sectoren gewerkt, zoals bijvoorbeeld het introduceren van een nieuw offertesysteem tot het automatiseren van een polisadministratie proces. Requirements engineering is binnen zijn functie de rode draad. Zowel binnen als buiten De Goudse zijn meerdere stakeholders bij de projecten betrokken, er spelen zodoende vele belangen en goede communicatie is daarbij een succesfactor.

foto Jan Legtenberg

Jan Legtenberg

Adviseur bij Le Blanc Advies

Effectief eliciteren


Het project is gestart, de scope is duidelijk, de stakeholders zijn bekend. Als requirements engineer ben je nu aan zet om requirements te formuleren. Je denkt aan interviews maar is dat voldoende om alle requirements boven water te krijgen? Welke technieken zijn er nog meer? Wanneer gebruik je welke techniek?

Deze presentatie beantwoordt bovenstaande vragen. Verschillende elicitatie technieken worden besproken en in een hanteerbaar raamwerk gezet. Vervolgens wordt er gekeken naar soorten requirements en wordt uitgelegd welke elicitatie technieken per soort requirements geschikt zijn.

Het resultaat is een overzicht dat niet mag ontbreken in de bagage van elke requirementsengineer.

Jan is al ruim 20 jaar werkzaam in de informatievoorziening. Zijn eerste ervaring was op software engineering, later functioneel ontwerp en informatie analyse. De laatste jaren is Jan vooral actief op het gebied van Requirement Engineering. Jan heeft ervaring bij de Kluwer, Defensie, Politie, De Belastingdienst, SiDN en NS. Jan is werkzaam bij Le Blanc Advies. Hij is ook docent voor IREB cursussen.

foto Huub Offerman

Huub Offerman

Senior Quality Consultant en Lean/SixSigma Black Belt bij Qquest

Verzekerd van juiste requirements


Een business analist bij De Goudse Verzekeringen is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van eisen en wensen van de gebruikersorganisatie, en deze eisen en wensen te vertalen naar te realiseren oplossingen. Hoewel de business analisten allemaal hetzelfde takenpakket hebben, werken zij op verschillende platforms en aan verschillende systemen. De Goudse gaat in zijn primaire processen steeds meer samenwerken met externe leveranciers van data en services. Dit heeft tot een veranderingstraject geleid waarbij de nadruk op zowel persoonlijke als op technische skills ligt. In deze presentatie leggen Stèphan Knook en Huub Offerman uit welke stappen De Goudse heeft genomen om de business analisten nog beter in staat te stellen om requirements te eliciteren.

Huub Offerman is sinds 2008 werkzaam als Senior Quality Consultant en Lean/SixSigma Back Belt bij Qquest. Hij heeft bij diverse opdrachtgevers, waaronder KPN, ASML, NN en De Goudse, requirements engineering werkzaamheden uitgevoerd. PDRE® (Process Driven Requirements Engineering) is de methodiek die hij gebruikt om requirements te eliciteren. Hij vervulde de volgende rollen: uitvoerend business analist, coach van business analisten en geven van trainingen, als change manager voor het introduceren van een gestructureerde methode om requirements te eliciteren bij de opdrachtgever.

foto Chris Rupp

Chris Rupp

General Manager at SOPHIST Gmbh

Ongoing investigation in the case “System Development”


Sometimes you have to be Sherlock Holmes, accompanied by a special command of agents, in order to be able to get the pertinent requirements out of your stakeholders.

The presentation shows:

  • How you may find out who the adequate informants are and which witnesses you should call
  • Which methods of investigation/elicitation are appropriate and which will guide you to your target in an effective and efficient way
  • How you will gain relevant knowledge from your environment – that is to say the circle of people concerned and suspects
  • What the best possible cognitive process in the case of system development should look like
Follow the trail with me. Apart from criminological methods of investigation, we also consider the process of gaining knowledge of physical characteristics, deal with perceptual and thought processes among all those involved and we delve into the question of what share creative methods and speculations can contribute to the success of a project.

Chris Rupp is the Head of SOPHIST (officially: founder and CEO), chief consultant, coach and trainer. After 20 years of active involvement in the field of systems engineering she has gathered: … a company ... 6 books ... 40 employees ... innumerable articles and lectures ... and a lot of experience. She lives a passion for consulting. As a private person, the following three areas of interest fascinate her:

  • Arts, esp. photography and painting (www.chrisrupp.net)
  • People: I love to have a chat with friends or do something together.
  • Sports: jogging, snowboarding and kiteboarding.

The SOPHIST GmbH www.sophist.de/en/start) was formed in 1996. Since then it has provided expertise to companies who want to organize their system and software development processes effectively and efficiently. The SOPHISTs are method leader in the field of requirements engineering. As a consulting and training company, the SOPHISTs invent, adapt, train, coach and live requirements engineering and modeling in projects on any level. For us, agility is not a foreign concept.

foto Peter Straatsma

Peter Straatsma

Strategisch adviseur, CIO-office at Belastingdienst

Wendbare wetsuitvoering bij de Belastingdienst. Visie (in wording) op de voortbrenging van informatievoorziening "de eerste stap"

Hoe kan de Belastingdienst een verandering in wet- en regelgeving snel doorvoeren, en zorgen dat de kennis om dit te doen niet beperkt is tot een enkeling? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elke keer wanneer we onze taken uitvoeren we steeds hetzelfde resultaat leveren? Hoe kunnen we onze voortbrenging zo inrichten dat we de veranderingen op zo weinig mogelijk plaatsen moeten doorvoeren? Dit zijn de doelstellingen van wendbare wetsuitvoering.

Om Informatie Voorziening te kunnen ontwikkelen wordt de vraag vaak uitgewerkt in specificaties. Veel van de specificaties die nu worden opgesteld zijn onleesbaar voor mensen die hierin niet zijn opgeleid. Dit maakt dat het moeilijk is om de specificaties te valideren. Daarnaast worden specificaties vaak versnipperd opgesteld. De een maakt een procesontwerp, de ander een gegevensontwerp en soms worden er ook nog regels opgesteld. Hoe hangt dat samen? Wendbare wetsuitvoering is een ontdekkingsreis om te komen tot begrijpelijke, samenhangende en valideerbare specificaties.

De eerste stap in deze reis is het beter ondersteunen van de analyse van wet- en regelgeving en beleid. De huidige ondersteuning met een tekstverwerker en spreadsheet is buitengewoon tijdrovend, niet actueel te houden, belemmert samenwerking en verhindert de uitwisseling van kennis. Om deze belangrijke hindernis op te heffen wordt een moderne annotatieomgeving ontwikkeld.

Peter Straatsma heeft digitale techniek gestudeerd en heeft ruim 30 jaar ervaring in informatie voorziening in allerlei rollen in de Belastingdienst, vooral op de gebieden architectuur, strategie en governance. Hij is altijd op zoek naar mogelijkheden om samen beter te presteren. Peter werkt sinds 2010 als strategisch adviseur in de CIO-office van de Belastingdienst en richt zich op de werking van de IV-keten.

foto Mirjam van den Berg

Mirjam van den Berg

Requirements Trainer en Consultant bij Bridging Minds

Stakeholders uitvragen doe je zo!


Waarom krijgen sommige mensen uit één gesprek veel meer relevante informatie van stakeholders dan anderen? Hoe voorkom je dat je samen in de grote valkuil van aannames belandt? En hoe kun je keer op keer doorvragen zonder irritant te zijn?

In deze interactieve sessie ervaar je zelf hoe snel misverstanden ontstaan en je ervaart het effect van bepaalde vragen. Je krijgt uitvraagtips aangereikt, waarmee je interviews en workshops niet alleen effectiever en efficiënter maakt, maar ook aangenamer voor de stakeholder.

Mirjam van den Berg is expert in het helder communiceren over requirements. In haar visie is de mens de grootste succesfactor om tot heldere wensen en eisen te komen. Aannames en miscommunicatie liggen constant op de loer, ook als er een goed proces en/of een goede template aanwezig is. Het gaat er namelijk om wat je in het proces en/of de template stopt. En dat is en blijft mensenwerk.

Vanuit deze visie traint en begeleidt Mirjam medewerkers in organisaties om uit gesprekken, brainstormsessies en workshops met belanghebbenden over hun requirements veel meer informatie te halen met veel minder ruimte voor aannames. Mirjam is tevens auteur van 'Heldere wensen en eisen! 5 stappen om aannames te voorkomen bij Business én ICT'

foto Gerda Visser

Gerda Visser

Quality Manager Development & Engineering and Projectmanager Requirements Engineering improvement program for Development and Systems Engineering at ASML Netherlands BV

Continuous Requirements Elicitation at ASML

ASML is big organization with a high time-to-market-pressure and a complex high-tech product. This presentation shares the way ASML handles this complexity in using the concurrent engineering model. And the effect is has on requirement engineering within the system engineering and development engineering processes and organization. Elicitation is an ongoing activity.

Gerda is in 1992 afgestudeerd aan de TU Eindhoven, Technische Bedrijfskunde, afstudeerrichting Kwantitatieve Beheersings Systemen. Gerda werkt nu ruim 13 jaar voor ASML. Hierin zet ze haar ervaring opgedaan als business consultant en leidinggevende in verschillende industrieën breed in. Op dit moment is Gerda projectmanager om requirements engineering binnen de systems engineering en development afdeling van ASML vorm te geven.

foto Ratna Wijnen-Collard

Ratna Wijnen-Collard

Informatie analist bij ProRail

Eliciteren en engineeren van requirements: een praktijk voorbeeld


De oplossing: een nieuw systeem! Maar wat is nu de vraag? De betreffende afdeling wordt verplicht een heldere financiële verantwoording te geven over de uitgevoerde activiteiten (verhuur/verkoop/afstoten van gronden). Daardoor moet er een duidelijk beeld gevormd worden van alle activiteiten en de doorlooptijd van de productie moet veel korter gemaakt worden. Hiervoor heeft men de beschikking over een acces database (dankzij een enthousiaste stagiair), Exel-schema's, andere systemen en vele, vele documenten.

Hoe kun je als informatieanalist net dat boven water krijgen wat men wil, hierbij rekening houdend met nieuwe inzichten in het werkproces. Kortom hoe eliciteer je de informatiebehoefte om zo tot de goede requirements te komen, voor een (potentieel nieuw) systeem én enthousiaste eindgebruikers!

De presentatie van Ratna en Henk geeft antwoorden en handvatten voor al deze vragen.

Ratna werkt ruim 7 jaar bij ProRail als informatieanalist. Haar primaire taak is het in kaart brengen van de eisen en wensen voor nieuwe en vervangende systemen om, in overleg met de ontwerper(s), advies uit te brengen op passende mogelijkheden (oplossingen). Momenteel is Ratna bezig met het opzetten van een gestandaardiseerd traject om voor de start van projecten een beheersbaar traject te doorlopen.

foto Johan Zandhuis

Johan Zandhuis

Productmanager bij SYSQA B.V.

De kunst van het eliciteren


Presentatie? Dit wordt géén presentatie….! Deze sessie bevat een actieve werkvorm waarin je nieuwe elicitatietechnieken inbrengt én ontdekt. Mede door Agile development ontstaan er andere elicitatietechnieken die nu nog niet breed bekend zijn binnen de RE-community. Daarmee ontzeg je jezelf praktische en inspirerende werkvormen die uiterst effectief zijn en die jezelf als requirementsanalist succesvoller en onderscheidend maken. De sessie mondt uit in een publicatie na het dream-event waarbij geldt: actieve bijdrage wordt gewaardeerd en expliciet vermeld. Doe mee!

Johan heeft zijn werkterrein toegespitst op kwaliteitszorg in ICT op basis van zijn praktijkervaring in productieorganisaties. Daarbij lopen de thema's 'meerwaarde creëren met ICT' en 'grip krijgen op ICT' als rode draad door zijn werk.

Bij SYSQA is hij medeverantwoordelijk voor dienstontwikkeling op het gebied van requirements en regievoering. Op dit terrein heeft hij opdrachten gedaan bij onder meer Rijkswaterstaat, Ministerie van VWS, KPN, Lloyds Register, ING, ABN AMRO, Achmea, SNS REAAL, Flynth en Gemeente Zaanstad.

Hij is trainer, coach, inspirator en ervaren spreker waarbij hij betrokkenen de kern kan meegeven waarom we ons eigenlijk druk maken over requirements. “Waartoe is dit project op aarde” is een vraag die hij daarbij vaak en graag stelt.

Johan is medeauteur van 'Succes met de requirements!', ‘Grip op requirements’ en meerdere artikelen over requirements. Tevens is hij mede-initiatiefnemer van de Nederlandse vertaling van het IREB materiaal zoals de verklarende woordenlijst, syllabus en examen.

Sponsoren DREAM event 2014

Hoofdsponsor

Bij NS brengen we mensen in beweging. Dat doen we al 175 jaar. Maar onze wereld is groter dan treinen. Want we zorgen ook voor een comfortabele, veilige reis en prettige stations. We doen alles zodat jij ieder moment van je reistijd efficiënt kunt besteden. Daarom kun je onderweg nog even ontbijten, lekker uitrusten of een meeting voorbereiden. En krijg je via de Reisplanner-app of informatieborden altijd de juiste informatie over je aansluiting, overstap en volgende bestemming.

Uitdagende IT vacatures
IT speelt de hoofdrol in onze processen. Dat is niet overdreven. Dagelijks vertrouwen 1,1 miljoen reizigers op onze technologie. IT zorgt ervoor dat de treinen blijven rijden en storingen worden verholpen. Maar ook dat je met de OV-chipkaart kunt reizen of een ‘ouderwets’ papieren kaartje kunt kopen bij de automaat. Dat doen we voor alle Nederlanders, want NS is een beetje van iedereen. Een optimale dienstregeling is alleen mogelijk als we de planningssystemen blijven vernieuwen. Daarom lopen we altijd voorop met innovatieve en creatieve oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan de iNStApp en de mogelijkheid om contactloos te betalen bij de Kiosk. Gewoon met je OV-chipkaart. Alle systemen staan met elkaar in verbinding en iedere afdeling vormt een onmisbaar deel van het geheel. Als IT Professional bij NS ben jij de regisseur. Samen met collega’s zorg je dat de systemen perfect functioneren en iedere reiziger de beste service krijgt. Een mooie uitdaging op een van de drukste spoorwegnetten van de wereld!

Werken bij NS
Alles wat je doet bij NS is zichtbaar. Vanuit het hoofdkantoor zie je de real time systemen aan het werk. De treinen passeren, reizigers checken in en de informatieborden worden constant bijgewerkt. Meedenken over oplossingen in complexe projecten en functioneren in een 24/7 omgeving. NS biedt jou een unieke werkplek. Techniek vormt de basis, maar onze mensen maken het verschil. Daarom zijn er bij NS uitgebreide opleidingen en doorgroeimogelijkheden. Zodat jij iedere dag het beste uit jezelf kunt halen om reizigers in beweging te houden. Alleen samen kunnen we succesvol zijn. Word jij onze nieuwe collega?

Facilitator

Atos SE (Societas Europaea) is een internationale IT-dienstverlener met een jaaromzet van 8,8 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan 77.000 collega’s in 47 landen. Wereldwijd levert Atos aan klanten IT-services in drie domeinen: Consulting & Technology Services, systeemintegratie, Managed Services & BPO en transactiediensten via het bedrijfsonderdeel Worldline. Met haar diepgaande technologische expertise en kennis van industriële sectoren ondersteunt zij klanten in de volgende marktsectoren: Manufacturing, Retail en Services, Overheid, Gezondheidszorg en Transport, Financiële Dienstverlening, Telecom, Media en Nutsvoorzieningen. Atos focust op het aanbieden van zakelijke technologie die klanten vooruit helpt en in staat stelt hun onderneming van de toekomst te creëren. Atos is de wereldwijde IT-partner voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen en staat genoteerd aan de NYSE Euronext Paris Market. Atos opereert onder de namen Atos, Atos Consulting & Technology Services, Worldline en Atos Worldgrid.

Consulting en Technology services - Bedrijfstransformatie door innovatie met IT
Atos Consulting & Technology Services ondersteunt opdrachtgevers bij het leveren van innovatie aan hun klanten, bij het verlagen van kosten en het verhogen van de effectiviteit door optimaal gebruik te maken van IT. Met meer dan 5000 experts leveren wij advies en expertise zodat onze klanten hun processen en projecten perfect kunnen beheren. Omdat onze klanten de geleverde resources in eigen beheer krijgen, kunnen ze deze naar wens afstemmen op hun organisatie en behouden ze de controle over hun bedrijfsmiddelen en systemen. Onze drie uitgangspunten: Business Innovation, Operational Excellence en IT Leadership bieden diverse kosteneffectieve en innovatieve oplossingen, toegesneden op iedere sector.

Partners

Devoteam is een onafhankelijke ICT-dienstverlener en is in meer dan 20 landen actief met bijna 5.000 medewerkers. Het aandeel Devoteam staat genoteerd aan de Euronext in Parijs.

De 160 medewerkers van Devoteam Nederland werken vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam en sinds 2011 ook vanuit de vestiging in Den Haag. Onze werkprocessen zijn ISO 9001 gecertificeerd en we hebben een gezonde financiële basis. Devoteam is sinds 2001 actief in Nederland. De dienstverlening van Devoteam Nederland richt zich op Advies en realisatie, Applicatie en App ontwikkeling, Resourcing, Beheer van uw ICT, Mobility en opleiding en certificering middels Devoteam Academy. De klanten van Devoteam zijn middelgrote tot grote organisaties, zoals CNB, Aegon, OVG, Ziggo, ING, Alliander, Gemeente Den Haag, Rabobank, DE Master Blenders en ABN AMRO.

De Entrador Consultancy Group is een dynamisch adviesbureau dat opereert aan de businesszijde èn op het snijvlak van business en informatie technologie. De Entrador Consultancy Group bestaat uit ervaren consultants die inzetbaar zijn als business analist, business consultant, informatie analist, requirements- en specificatie-engineer, procesmanager of adviseur. In hetzelfde domein leveren wij ook coaching, training en managementdiensten.

De Entrador Consultancy Group is in staat om business vraagstukken en concepten te vertalen naar realiseerbare proces- of ICT doelen. Wij doen dit op basis van gedegen proces-, product- en technologische kennis en ervaring waarbij een stevige verankering van de resultaten in de organisatie centraal staat.

In het partnership met u als opdrachtgever beginnen we met het gedetailleerd doornemen van uw doelstellingen en tussentijdse wijzigingen daarvan. Samen kiezen van de optimale weg naar business succes. Het inzetten van informatie technologie op de juiste wijze kan direct leiden tot een business voorsprong.

De Entrador Consultancy Group staat voor ervaring, doortastendheid, professionaliteit en betrokkenheid. Kennis delen en met u vooruit denken om nieuwe kansen te ontdekken. Professionals bij de Entrador Consultancy Group werken in een ondernemerscultuur die ze zelf beïnvloeden. Er is zeer veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Le Blanc Advies helpt organisaties om ICT-projecten succesvoller, sneller en goedkoper te realiseren. Dat doen we door de werkelijke behoeftes waaraan een oplossing moet voldoen scherper in kaart te brengen.

We houden daarbij rekening met de bestaande ICT-omgeving van de opdrachtgever. Bovendien wordt een oplossing door ons vooraf gevalideerd. Door meer tijd en aandacht te investeren aan de ‘voorkant’, kunnen projecten tot wel 25% sneller en goedkoper worden uitgevoerd.

Onze werkwijze bespaart tijd en geld en zorgt voor tevreden eindgebruikers. De organisatie krijgt wat ze nodig heeft en de IT-leveranciers krijgen scherper geformuleerde opdrachten.

Ook latere wijzigingen zijn efficiënter uit te voeren. We trainen en begeleiden desgevraagd de medewerkers van de opdrachtgever [zodat ze het in de toekomst zelf kunnen doen]. Daarmee brengen we blijvende waarde voor de klant.

Op gebied van requirements- en architectuurmanagement zijn we niet de enige aanbieder, maar we willen wel de beste zijn. Daarnaast is Le Blanc Advies, en dat is uniek, echt onafhankelijk. We zijn geen organisatieadviseurs, we leveren geen systemen en we ontwikkelen geen software, daardoor kunnen we ons 100% concentreren op uw belang als opdrachtgever.

Qquest is specialist op het gebied van business requirements engineering en gestructureerd testen. Waar mensen samenwerken, speelt communicatie een hoofdrol. Juist hierin zit een grote uitdaging. De Business heeft vaak heel andere verwachtingen van ICT. En ICT’ers geven aan dat de business niet duidelijk is of telkens andere wensen heeft. Qquest maakt impliciete eisen expliciet, dat scheelt veel miscommunicatie en changes. Tegelijkertijd geeft het alle betrokkenen veel meer inzicht in WAT er precies verwacht wordt en binnen welke context dat speelt. Tot slot test Qquest de systemen en bedrijfsprocessen op hun functioneren en/of business requirements, zodat niemand aan het eind van de rit voor verrassingen komt te staan.

Qquest is bedenker en eigenaar van de merken PDRE®, voor business requirements engineering en PDRT®, het nieuwe acceptatietesten. Beiden zijn volledig geïntegreerd met Agile/DevOps en de Waterval ontwikkelmethode.

USoft is een Nederlands softwarebedrijf dat zich richt op het ontwerpen en bouwen van software rondom regelbeheer en regelexecutie. Op het gebied van requirements heeft USoft een applicatie ontwikkeld die uw organisatie faciliteert bij het compleet en consistent in kaart brengen van de wensen en eisen binnen diverse projecten.

Het eliciteren van de wensen en eisen is een van de moeilijkste activiteiten tijdens de business analyse. Hierbij is het belangrijk om eenduidige, consistente en volledige wensen en eisen te hebben, zodat de betekenis voor alle betrokkenen duidelijk is. Hierdoor wordt het ‘right first time’ principe gerealiseerd en kan er een maximale waarde aan de business worden geleverd.

Met URequire Studio kun je op een iteratieve, interactieve, eenduidige en consistente wijze requirements specificeren. URequire Studio ondersteunt Business Analisten met het ‘SMART’ maken van requirements doordat deze inhoudelijk worden ontleed. De oplossing leent zich prima voor een ‘Agile’ werkwijze. Het geeft inzicht in relaties tussen requirements en definities waardoor de consistentie kan worden bewaakt. URequire Studio is breed inzetbaar. Behalve requirements worden ook definities, business rules en processen gemodelleerd. Last but not least biedt URequire Studio de mogelijkheid tot hergebruik van requirements. Het verbetert de kwaliteit van opgeleverde requirements en verhoogt de effectiviteit van het elicitatieproces.

USoft URequire Studio: ‘right first time’ requirements, 20% kostenreductie en 50% meer kwaliteit in een project!

Exposanten

De Nederlandse chapter van IIBA is een vereniging. Hij heeft tot doel de praktische uitvoering van business analyse te professionaliseren en bevorderen in Nederland. Dit doel wil de vereniging bereiken door het ondersteunen van een netwerk voor leden om kennis en ervaringen te delen, het ontwikkelen en uitdragen van best practices, standaardiseren door het definieren van business analyse middels de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) en het promoten van de certificering van gekwalificeerde business analisten door een erkend certificeringprogramma.

The International Software Quality Institute (iSQI GmbH) is a leading provider of certification examinations all over the world. Focusing on IT professions, iSQI plays a large role in certifying the know-how of professionals in over 80 countries on 6 continents in 7 languages. Three quarters of the German DAX 30 companies rely on iSQI’s expertise.

The iSQI “Certified” program includes internationally recognized standards for Requirements Engineering, Software Test, Secure Software Engineering, Software Architecture, Project-, Innovation- and Configuration Management as well as Quality Assurance and the certification of ISO 15504 SPICE Assessors.

iSQI’s ISO 9001 compliance is the independently confirmed guarantee for its business partners that all contracts are fulfilled in a secure and high-quality manner. Its ISO 17024 compliant certification processes meet all strict requirements in the day-to-day business practice.

iSQI examinations are supported by a global network of accredited training providers. Their expertise in education assists professionals in polishing their knowledge and skills for the certification exams.

Headquartered in Germany, iSQI has entered into more than 100 global partnerships and projects. It collaborates actively in international organizations such as the International Organization for Standardization (ISO). The Institute’s efforts aim at establishing improved industry standards by combining industry input and research findings.

PNA Group is gespecialiseerd in kennismanagement (methodieken), waaronder CogNIAM (Cognition enhanced NIAM) op basis van de standaarden BPMN en SBVR. CogNIAM is geheel in eigen beheer door PNA Group ontwikkeld en maakt onderdeel uit van SBVR, de door OMG tot wereldstandaard uitgeroepen kennisstandaard. PNA werkt momenteel actief mee aan de nieuwe versies van de standaarden BPMN en SBVR.

De unieke verzameling vaardigheden en technieken van CogNIAM maakt op basis van een subset van de natuurlijke taal (de taal waarin wij dagelijks communiceren) kennismanagement in de praktijk mogelijk.

Media Partners

Executive-People.nl is het platform voor IT- en businessmanagers (C-level) dat zijn lezers en volgers 7 dagen per week informeert over de laatste ontwikkelingen en trends binnen de IT-sector. Het multimediale bereik (website, magazine, Apps, Social Media, nieuwsbrieven en events) staat garant voor een doelgroep die verantwoordelijk is voor 80% van alle IT-investeringen in Nederland.