DREAM event 2013 Introductie

In september 2013 is voor de vierde keer het Dutch Requirements Engineering and Management (DREAM) event georganiseerd, een bijeenkomst voor iedereen die professioneel is betrokken bij het opstellen en/of onderhouden van requirements.

Bedrijven worden in het huidige economische klimaat geconfronteerd met een aanhoudende kostendruk. Tegelijkertijd zien we een grotere focus op het realiseren van Business Value, een hogere snelheid (time to market) en een grotere voorspelbaarheid. Aan projecten en producten worden derhalve dezelfde hoge eisen gesteld. We zullen in ons vakgebied daarom continu moeten kijken hoe we beter, sneller en voorspelbaarder kunnen werken.

Naast deze externe ontwikkelingen zijn er ook veel inhoudelijke wijzigingen gaande in het vakgebied zoals bijvoorbeeld toename belang domein kennis, certificering, RUP vs Agile. Al deze ontwikkelingen lijken zich steeds sneller af te spelen wat van invloed is op hoe invulling te geven aan de rol van de Business Analist / Informatie Analist / Requirements Engineer. De toename van het aantal personen en organisaties dat zich in het vakgebied specialiseert en certificeert, zijn duidelijke indicatoren voor de professionalisering en acceptatie van het vakgebied.

Gezien het bovenstaande is het als professional noodzakelijk om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen en best practices. De vierde editie van het DREAM event heeft hiertoe de mogelijkheid geboden. Onderwerpen die in deze editie zijn belicht, zijn:

 • Business Value
 • Business Agility
 • Business Rules

Daarnaast was er ruimte aandacht te geven aan:

 • Collaboration met de klant en het team (samenwerking)
 • Certificering

Evenals in vorige edities was er veel aandacht zijn voor praktijkervaringen, dus meer dan theorie alleen.

Sprekers & Presentaties DREAM event 2013

Agile requirements zijn hot. Er wordt veel over gepubliceerd en gesproken. Over backlog grooming, user story mapping, use cases 2.0, GWT, Now-View, Long-View,… waardevolle technieken te over. Maar de technieken kennen is pas de eerste stap. In deze presentatie wil ik een stapje verder gaan. Het succes van een agile requirements engineer hangt niet af van het kennen van deze technieken, maar van de vaardigheden waarmee ze worden toegepast. Hoe krijg je een product owner zo ver dat hij wél keuzes maakt? Hoe krijg je teamleden zover dat ze echt proactief worden, niet bang zijn om fouten te maken en elkaar effectief feedback geven? Aan de hand van voorbeelden uit mijn praktijk ga ik in op de echt lastige vragen.

Stop met klagen over de buitenwereld die niet meewerkt, maar buig het om tot een buitenwereld die jou helpt. Word een professionele agile requirements engineer.

Arjen Uittenbogaard is trainer en coach agile organiseren en requirements engineering bij inspearit. Al sinds jaar en dag spreekt en schrijft hij over wat hij in die rol zoal meemaakt. Zijn stokpaardje is dat tools en technieken waardevol kunnen zijn, maar dat het uiteindelijk allemaal mensenwerk is. Het coachen en opleiden van agile teams, Scrum Masters en Product Owners ziet hij vooral als een exercitie in het leren leren.

Emile neemt je in een zeer hoog tempo mee door de evolutie van marketing, innovatie en informatietechnologie, waarbij het vertrekpunt "de luie stoel van de consument" is.

 • Hoe zien consumenten de stappen die gezet zijn op het gebied van innovatie?
 • En hoe succesvol zijn deze tot nu toe geweest? Wie deelde wanneer de lakens uit?
 • Wie bepaalt en bepaalde de requirements en wat er ontwikkeld wordt en werd?
Antwoorden die Emile hierop geeft zijn bedoeld om te inspireren en "het" even van de andere kant te bekijken. Halverwege de presentatie komt Emile met een succesvol en actueel praktijkvoorbeeld van Agile Marketing, waar ook Atos onderdeel van uitmaakt, met een doorkijkglas naar de toekomst....

Emile is ruim 15 jaar actief op het gebied van B2C en B2B marketing van diensten. Hij is opgeleid door Fontys, UvA, TIAS en het marketinginstituut van de Postbank en heeft een ruime sales, marketing, productmanagement en managementteam ervaring. Met meer dan 7 jaar ervaring als leidinggevende bij A merken binnen diverse marketing disciplines en 2 jaar programma management ervaring zou je kunnen spreken van een allround inzetbare professional. Emile creëert structuur in chaos door gebruik te maken van het scherp stellen van het gezamenlijke doel en aandacht voor de mens achter het product of de dienst. Emile heeft een eigen visie op de combinatie van Lean, Agile en Marketing en is van mening dat bedrijven anno 2013 het moeten verdienen om klanten te hebben. Op dit moment is Emile als zelfstandig ondernemer onder andere Product Owner van een Scrumteam binnen SNS Bank en helpt hij bedrijven in Good Business met het verrijken van hun klantcontact- en marketingstrategie.

Erwin Straver heeft ruim vijftien jaar ervaring op het gebied van systeem realisatie en systeem analyse bij verschillende profit en non-profit organisaties, waarbij het aandachtsgebied ligt op requirements analyse. Hiervoor heb ik samen met Henk Bos een Masterclass "Engineering of Information" ontwikkeld. Verder gaat Erwin geen uitdaging uit de weg en kan me snel inleren in de problematiek van de klant. Erwin kent verschillende theorieën op het gebied van architectuur- en requirementsmanagement en kan deze praktisch toepassen. Door het combineren van architectuur en requirements engineering is Erwin in staat de link te leggen tussen bedrijfsvraagstukken en ICT oplossingen. Hij heeft vele jaren ervaring in grote en complexe administratieve omgevingen waaronder de Belastingdienst, Kadaster en de Kamer van Koophandel. Erwin kan na analyse van het probleem een oplossing voorstellen, waar hij door overtuiging andere personen 'meeneemt' in zijn oplossing. Erwin durft zijn nek uit te steken voor de gekozen oplossing en neemt dan zijn verantwoordelijkheid. Deze eigenschap heeft er meermalen voor gezorgd dat hij door zijn positieve houding en professionele houding (vastgelopen) projecten tot een goed einde heeft gebracht.

Veel organisaties worstelen met Agile. Vaak wordt deze vanuit de IT gestart en blijft de business achter. De business is vaak nog waterval gedreven; projecten worden gestart op basis van een project initiatie document, daarna een projectmandaat en vervolgens ook nog een projectvoorstel. Vaak is er ook een stuurgroep, die graag wil weten wat ze krijgen en voor welk bedrag en welke tijd. Enerzijds wordt van IT gestuurd op flexibiliteit en vanuit de business gestuurd op zekerheid. Vaak zijn projecten ook nog van zodanig grote omvang, dat er een migratie en implementatie nodig is. De presentatie gaat over op welke wijze agile ingezet kan worden om zowel de business als de IT 'tevreden' te stellen.

James is the CEO of Decision Management Solutions. He is the leading expert in how to use business rules and analytic technology to build Decision Management Systems. James is passionate about using Decision Management Systems to help companies improve decision making and develop an agile, analytic and adaptive business. He provides strategic consulting to companies of all sizes, working with clients in all sectors to adopt decision making technology. James has spent the last 20 years developing approaches, tools, and platforms that others can use to build more effective information systems. He has led Decision Management efforts for leading companies in insurance, banking, health management, manufacturing, travel and telecommunications. He has advised leading business rule and analytic companies and is a regular keynote speaker at conferences around the world.

James is the author of “Decision Management Systems: A practical guide to using business rules and predictive analytics” (IBM Press, 2011). He previously wrote Smart (Enough) Systems: How to Deliver Competitive Advantage by Automating Hidden Decisions (Prentice Hall) with Neil Raden, and has contributed chapters on Decision Management to multiple books as well as many articles to magazines. He is working to develop standards and software for decision modeling and is a faculty member of the International Institute for Analytics. He writes a popular blog JTonEDM.com and lives in Palo Alto, California.

Organizations have long seen the value in modeling and managing business processes. Today these organizations are adopting business rules technology too, hoping to bring additional agility to their business. Used correctly, business rules technology can reduce process complexity, empower business users and deliver smarter, more agile information systems. As with any technology, the right approach to requirements is an essential foundation for success. In this keynote session James Taylor, a leading authority in the effective application of business rules technology, will introduce a requirements approach that will deliver the maximum value from business rules technology. He will:

 • Show how business rules technology delivers business value through simpler, smarter and more agile processes
 • Introduce the concepts of decision management and decision requirements models
 • Use real-world examples to show how modeling decision requirements results in more successful business rules projects
 • Outline the keys to successful decision requirements modeling
 • Put decisions, and decision requirements modeling, at the heart of your business architecture.

Hij is in 1996 afgestudeerd in logistiek aan de vervoersacademie te Venlo. Hij bezit inmiddels ruim vijftien jaar ervaring in het vakgebied van software- en requirements engineering. Hij heeft in de loop der jaren samengewerkt in meerdere grote en kleine projecten bij diverse organisaties, w.o. de invoering van de OV-chipkaart bij NS.

Zoals zoveel grote organisaties, worstelt NS Reizigers ook met het dilemma ‘modern’ (agile) versus ‘traditioneel’ (waterval) werken. De presentatie gaat over hoe NS Reizigers het programma van ‘de invoering van de OV-chipkaart’ heeft gebruikt om het anders te doen.

Zorgen voor aansluiting tussen de organisatie en de ICT, is de rode draad geweest bij Joost Gordijn sinds hij werkzaam is in de informatievoorziening. Eerst als informatie-analist, later als informatie-manager bij verschillende organisaties. Na zijn overstap naar de commerciële dienstverlening heeft hij deze lijn doorgezet. Werkend bij Le Blanc Advies, een organisatie die zich gespecialiseerd heeft in het verbinden van business en ICT door zich te focussen op requirements & architectuur en waarvan de adviseurs wordt gevraagd om persoonlijke bruggenbouwers te zijn.

Katarzyna Kot werkt als managing consultant bij Devoteam Nederland. Ze is ruim 10 jaar actief op het gebied van business analyse en requirements engineering. Katarzyna helpt organisaties bij het introduceren en behouden van best practices op dit vakgebied. Dit doet zij door voor elke klant de juiste samenstelling van processen, technieken en tooling te vinden die een optimale meerwaarde leveren. Katarzyna is in bezit van het Diploma in Business Analyse, werkt ook als trainer van het BCS certificeringstraject voor Business Analisten en is bestuurslid van de Nederlandse chapter van de IIBA (International Institute of Business Analysis).

Bedrijven kunnen niet meer zonder professionele business analisten. Zij zijn in staat om bedrijven in korte tijd hoge kwaliteit te laten leveren, noodzakelijk in een tijd waarin geld en doorlooptijd onder druk staan. Voor business analisten geldt dat zij over brede vakkennis en een grote set van competenties dienen te beschikken. Via certificering door erkende instituten kunnen business analisten aantonen dat zij deze kennis en competenties in huis hebben.

Op dit moment zijn er een aantal certificeringsmogelijkheden, zoals IREB met CPRE, IIBA met CCBA/CBAP of BCS met BCS Diploma in Business Analyse. Het is aan de ene kant goed dat er keuze is, aan de andere kant ontstaat het dilemma welk traject te gaan volgen. Deze presentatie kan je helpen bij de besluitvorming, omdat de belangrijkste aspecten van de drie meest populaire certificaten op het gebied van Business Analyse in deze presentatie aan de orde komen.

Paul Iske (1961) is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hij houdt zich hier vooral bezig met diensteninnovatie en sociale innovatie, met als specialiteit ‘Combinatoric Innovation’. Als Chief Dialogues Officer bij ABN AMRO legt hij verbindingen om daarmee mogelijkheden voor innovatieve en duurzame waardecreatie te creëren. Paul is oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, met als doel begrip te kweken voor de complexiteit van innovatie en ondernemen. Paul is gepromoveerd in de theoretische natuurkunde en heeft daarna bij Shell gewerkt, waar hij voornamelijk kennis binnen en buiten Shell met elkaar in verbinding bracht.

Paul Iske is spreker en consultant op de gebieden creativiteit, innovatie, intellectueel kapitaal, kennismanagement en ondernemerschap. Dit doet hij zowel binnen de private en (semi-)publieke sector in binnen- en buitenland.

In deze presentatie gaat Paul Iske in op een aantal eigenschappen van organisaties (en mensen) die in staat zijn om te gaan met de veranderende, complexe omgeving waarin zij zich bevinden. In de moderne wereld moet men leren navigeren in plaats van controleren. Creatief denken, omgaan met paradigmaverschuivingen en experimenteren zijn nodig om nieuwe wegen te vinden. Door nieuwe verbindingen te maken wordt het mogelijk op een andere manier samen te werken en oplossingen te verzinnen. Paul zal ingaan op het concept van ‘Combinatorische Innovatie’, een methode waarbij partijen op zoek gaan naar nieuwe vormen van waardecreatie door ideeën, ambities en ervaringen te bundelen. Deze ontwikkelingen en competenties vragen om de juiste omgevingen en een stimulerend klimaat. In de presentatie worden een aantal aspecten van omgevingen geschetst waarin organisaties en mensen die zich richten op de toekomst kunnen gedijen. Belangrijke begrippen hierbij zijn: diversiteit, co-evolutie,ontleren en timing. Speciale aandacht wordt besteed aan ‘spare capacity’. Vrij naar Einstein: ‘If we knew what we are doing, we wouldn’t call it innovation‘. Ondernemen en innoveren vereisen ook (gezond) risico nemen. En dan kunnen dingen ook anders lopen dan gehoopt of gedacht. Paul Iske zal uitleggen hoe zijn Instituut voor Briljante Mislukkingen een bijdrage probeert te leveren aan het reduceren van angst voor het onbekende en het onzekere. Het uiteindelijke doel van deze presentatie is begrip te kweken voor serendipiteit als belangrijk mechanisme voor nieuwe waardecreatie.

Remco Lagarde is bijzonder vaardig in het vertalen van de wensen van de klant/organisatie naar een optimale oplossing met betrekking tot systeemdefinitie en/of de productkeuze en/of processen. Door de werkzaamheden bij de verschillende bedrijven en organisaties heeft Remco een brede ervaring in het analyseren, vastleggen en uitdragen van de informatiebehoefte, requirements en processen. Daarnaast heeft hij veel ervaring met het geven van presentaties en trainingen en met het begeleiden van organisaties en personen op het gebied van Requirements Engineering / Business Analyse / Informatie Analyse / Systeem Analyse, UML en het gebruik van tools. Als competence lead (voorzitter) van de competentie groep Business & Information Analysis binnen Atos en als initiatiefnemer, medeorganisator en voorzitter van het DREAM (Dutch Requirements Engineering And Management) event levert Remco een bijdrage aan discussiegroepen op internet. Daarnaast heeft hij vanuit deze rol contact met internationaal erkende vakspecialisten.

Prof. Dr. Ir. Rini van Solingen is deeltijd hoogleraar Globally Distributed Software Engineering aan de Technische Universiteit Delft (faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica). Daarnaast is hij CTO bij Prowareness, dienstverlener in Agile Software Teams en Agile coaching en training.

Rini heeft Technische Informatica gestudeerd aan de TU-Delft en is gepromoveerd in de bedrijfskunde aan de TU-Eindhoven. Voordat hij CTO werd bij Prowareness was hij afdelingshoofd bij het Fraunhofer Instituut voor Software Engineering in Kaiserslautern, principal consultant bij CMG/LogicaCMG en CTO bij Mavim. Daarnaast is hij oprichter van Stichting Logeerplezier, een stichting met ideële grondslag die vakantiehuisvesting en logeeropvang verzorgt voor gehandicapte kinderen en hun gezinnen. Rini is auteur van meer dan 10 boeken en 100 vakpublicaties op het vlak van proces- en productverbetering. Zijn bekendste boek is: De Kracht van Scrum, waarvan er in Nederland inmiddels meer dan 20.000 zijn verkocht en welke ook in het Duits, Frans en Engels is verschenen.

We leven in interessante tijden. De snelheid van verandering stijgt nog steeds, de behoefte aan wendbaarheid en flexibiliteit van onderneming groeit hard, klanten en gebruikers zijn kritischer dan ooit. Tegelijkertijd bewegen we ons in een moeizame markt, met een focus op kostenreductie en beperkte mogelijkheden tot het nemen van risico's. Door de intensivering van het gebruik van IT, de samensmelting van IT en business en de mogelijkheden van software ontstaan veel nieuwe kansen. Deze lijken zich verder te richten dan alleen IT. Vooraanstaande guru's spreken wel van een paradigmaverandering; noem het Customer Capitalisme, noem het Radical Management, noem het de Creative Economy. Wat wel inmiddels duidelijk is, is dat de regels van het spel aan het veranderen zijn. Grote bekende bedrijven wankelen, terwijl kleine jong start-ups de leidingnemen. De vraag is welke bedrijven in dit geweld blijven staan en welke omvallen. Of nog beter: wat kunnen wij zelf doen om de kansen te pakken die op dit moment ontstaan? In deze key-note ga ik in om de veranderende regels van het spel en geef ik handvatten om succesvol te zijn in een steeds sneller veranderende toekomst.

Stefan Sturm has been in the field of software and system development for 20 years, starting from basic writing source code in more than 5 programming languages and technologies including Java and Microsoft .NET. His career path covered business analyst, requirements engineer, architect, project lead to the definition of systems and development processes to create these systems.

From 1999 to 2011 Stefan was Managing Director of a SoUCon GmbH Software und Consulting located in Karlsruhe, Germany. With his team he created individual software applications for global players as well as for small companies in many different industrial sectors. Requirements Engineering and Business Analysis played a major role in these projects and are amongst his core skills.

In April 2010 he started as a project manager for the international Requirements Engineering Board (IREB) e.V., the holder of the “Certified Professional for Requirements Engineering” (CPRE) certificate. At April 1st 2011 he was appointed as Managing Director of IREB GmbH the operating company of IREB. In this position he is responsible for all the numerous activities resulting from the worldwide growing success of the CPRE certificate.

Requirements Engineering (RE) is one of the most important success factors of software projects; this is proofed by numerous studies like the chaos report of the Standish Group. In order to improve project success a stronger focus has to be set on the early project phases, i.e. the Requirements Engineering. But still this profession does not get the attention which is appropriate and often there is a lack of even the basic knowledge in RE. How can this be changed? One approach is to establish a common understanding of the terminology and the usage of widely acknowledged techniques and methods – through certification.

Certification models are important instruments for standardization; they motivate individuals and companies to invest in further education. This lecture delineates advantages of a common understanding of the terminology, widely acknowledged techniques and methods and how certification can contribute. The certification model “Certified Professional for Requirements Engineering” (CPRE) of the International Requirements Engineering Board (IREB e.V.) is introduced. The structure and setup of the certification model are explained and important differences to other certification models are highlighted.

Sponsoren DREAM event 2013

Hoofdsponsor

Blueriq is de wereldwijde aanbieder van innovatieve regelgedreven Business Process Management (BPM) oplossingen. Deze software stelt organisaties in staat intelligente bedrijfsprocessen te modelleren, automatiseren en integreren. Vanwege de toegankelijkheid, flexibiliteit en schaalbaarheid van de producten van Blueriq kunnen organisaties snel inspelen op veranderende marktomstandigheden. Met Blueriq verbeteren organisaties enerzijds hun productiviteit en anderzijds verlagen zij hun bedrijfskosten. Gefaciliteerd door IT krijgen kenniswerkers en businessgebruikers met Blueriq zelf controle over de procesmanagement lifecycle en resultaten. Blueriq is gevestigd in ’s-Hertogenbosch en is onderdeel van Total Specific Solutions (TSS).

Facilitator

Atos SE (Societas Europaea) is een internationale IT-dienstverlener met een jaaromzet van 8,8 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan 77.000 collega’s in 47 landen. Wereldwijd levert Atos aan klanten IT-services in drie domeinen: Consulting & Technology Services, systeemintegratie, Managed Services & BPO en transactiediensten via het bedrijfsonderdeel Worldline. Met haar diepgaande technologische expertise en kennis van industriële sectoren ondersteunt zij klanten in de volgende marktsectoren: Manufacturing, Retail en Services, Overheid, Gezondheidszorg en Transport, Financiële Dienstverlening, Telecom, Media en Nutsvoorzieningen.

Atos focust op het aanbieden van zakelijke technologie die klanten vooruit helpt en in staat stelt hun onderneming van de toekomst te creëren. Atos is de wereldwijde IT-partner voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen en staat genoteerd aan de NYSE Euronext Paris Market. Atos opereert onder de namen Atos, Atos Consulting & Technology Services, Worldline en Atos Worldgrid.

Consulting en Technology services - Bedrijfstransformatie door innovatie met IT
Atos Consulting & Technology Services ondersteunt opdrachtgevers bij het leveren van innovatie aan hun klanten, bij het verlagen van kosten en het verhogen van de effectiviteit door optimaal gebruik te maken van IT. Met meer dan 5000 experts leveren wij advies en expertise zodat onze klanten hun processen en projecten perfect kunnen beheren. Omdat onze klanten de geleverde resources in eigen beheer krijgen, kunnen ze deze naar wens afstemmen op hun organisatie en behouden ze de controle over hun bedrijfsmiddelen en systemen. Onze drie uitgangspunten: Business Innovation, Operational Excellence en IT Leadership bieden diverse kosteneffectieve en innovatieve oplossingen, toegesneden op iedere sector.

Partners

Devoteam is een onafhankelijke ICT-dienstverlener en is in meer dan 20 landen actief met bijna 5.000 medewerkers. Het aandeel Devoteam staat genoteerd aan de Euronext in Parijs.

De 160 medewerkers van Devoteam Nederland werken vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam en sinds 2011 ook vanuit de vestiging in Den Haag. Onze werkprocessen zijn ISO 9001 gecertificeerd en we hebben een gezonde financiële basis. Devoteam is sinds 2001 actief in Nederland. De dienstverlening van Devoteam Nederland richt zich op Advies en realisatie, Applicatie en App ontwikkeling, Resourcing, Beheer van uw ICT, Mobility en opleiding en certificering middels Devoteam Academy. De klanten van Devoteam zijn middelgrote tot grote organisaties, zoals CNB, Aegon, OVG, Ziggo, ING, Alliander, Gemeente Den Haag, Rabobank, DE Master Blenders en ABN AMRO.
Le Blanc Advies helpt organisaties om ICT-projecten succesvoller, sneller en goedkoper te realiseren. Dat doen we door de werkelijke behoeftes waaraan een oplossing moet voldoen scherper in kaart te brengen.

We houden daarbij rekening met de bestaande ICT-omgeving van de opdrachtgever. Bovendien wordt een oplossing door ons vooraf gevalideerd. Door meer tijd en aandacht te investeren aan de ‘voorkant’, kunnen projecten tot wel 25% sneller en goedkoper worden uitgevoerd.

Onze werkwijze bespaart tijd en geld en zorgt voor tevreden eindgebruikers. De organisatie krijgt wat ze nodig heeft en de IT-leveranciers krijgen scherper geformuleerde opdrachten.

Ook latere wijzigingen zijn efficiënter uit te voeren. We trainen en begeleiden desgevraagd de medewerkers van de opdrachtgever [zodat ze het in de toekomst zelf kunnen doen]. Daarmee brengen we blijvende waarde voor de klant.

Op gebied van requirements- en architectuurmanagement zijn we niet de enige aanbieder, maar we willen wel de beste zijn. Daarnaast is Le Blanc Advies, en dat is uniek, echt onafhankelijk. We zijn geen organisatieadviseurs, we leveren geen systemen en we ontwikkelen geen software, daardoor kunnen we ons 100% concentreren op uw belang als opdrachtgever.

Exposanten

Borland’s sole mission is to optimize software delivery. We know you need to deliver the right software, faster. And we think we can help you. Borland has been building software delivery tools since we started, helping people improve their requirements management, change and configuration management, test management and software quality. It’s what we do.
Het BRPN is een vereniging en heeft als doel de bekendheid met business rules in de Nederlandse markt te bevorderen, door objectieve uitwisseling van kennis en ervaring tussen gebruikers, leveranciers en wetenschap te bewerkstelligen.

De primaire doelstellingen:
 • verzorgen van een platform voor uitwisseling van kennis en praktijkervaringen;
 • helderheid verschaffen in wat BRM nu is en kan;
 • weghalen van vaagheid in de markt door het verschaffen van een eenduidig begrippenkader.

De Nederlandse chapter van IIBA is een vereniging. Hij heeft tot doel de praktische uitvoering van business analyse te professionaliseren en bevorderen in Nederland. Dit doel wil de vereniging bereiken door het ondersteunen van een netwerk voor leden om kennis en ervaringen te delen, het ontwikkelen en uitdragen van best practices, standaardiseren door het definieren van business analyse middels de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) en het promoten van de certificering van gekwalificeerde business analisten door een erkend certificeringprogramma.
The International Software Quality Institute (iSQI GmbH) is a leading provider of certification examinations all over the world. Focusing on IT professions, iSQI plays a large role in certifying the know-how of professionals in over 80 countries on 6 continents in 7 languages. Three quarters of the German DAX 30 companies rely on iSQI’s expertise.

The iSQI “Certified” program includes internationally recognized standards for Requirements Engineering, Software Test, Secure Software Engineering, Software Architecture, Project-, Innovation- and Configuration Management as well as Quality Assurance and the certification of ISO 15504 SPICE Assessors.

iSQI’s ISO 9001 compliance is the independently confirmed guarantee for its business partners that all contracts are fulfilled in a secure and high-quality manner. Its ISO 17024 compliant certification processes meet all strict requirements in the day-to-day business practice.

iSQI examinations are supported by a global network of accredited training providers. Their expertise in education assists professionals in polishing their knowledge and skills for the certification exams.

Headquartered in Germany, iSQI has entered into more than 100 global partnerships and projects. It collaborates actively in international organizations such as the International Organization for Standardization (ISO). The Institute’s efforts aim at establishing improved industry standards by combining industry input and research findings.
Rulearts is opgericht in 2004 vanuit de overtuiging dat technologie-onafhankelijke bedrijfssregels door bedrijfsmensen moeten worden opgesteld en beheerd. De business moet ondersteund worden met tools die validatie en verificatie van regels op compleetheid en juistheid mogelijk maken.

De ontwikkeling van RuleXpress, om aan deze behoefte te voldoen, begon kort hierna, en is hiermee de eerste ware Business Rule Management Tool voor business mensen.

RuleArts mag zich bijzonder gelukkig prijzen vanaf het begin geweldige klanten te hebben gehad en heeft momenteel klanten verspreid over Noord-Amerika, Europa en Australië. RuleArts heeft werknemers in de Verenigde Staten, Canada en Europa en opereert wereldwijd.

Media Partners

Executive-People.nl is het platform voor IT- en businessmanagers (C-level) dat zijn lezers en volgers 7 dagen per week informeert over de laatste ontwikkelingen en trends binnen de IT-sector. Het multimediale bereik (website, magazine, Apps, Social Media, nieuwsbrieven en events) staat garant voor een doelgroep die verantwoordelijk is voor 80% van alle IT-investeringen in Nederland.