DREAMagazine oktober 2016

magazineoktober2016

Download DREAMagazine oktober 2016

We staan aan de vooravond van het DREAM event van 2016. Met dit magazine geven we jullie alvast een paar kleine hapjes om al een beetje in de sfeer te komen. Kleine hapjes, want we hebben ons deze keer weten te matigen. Het magazine heeft aanmerkelijk veel minder pagina’s dan de vorige nummers. “Het moet dunner” was één van de geluiden die we van onze critici te horen kregen. Minder en kruidiger. Met interviews en artikelen van Sjir Nijssen over wendbare, duurzame specificaties, Willemien Brand over de kracht van tekenen, Garm Lucassen over de noodzaak van goede requirements, Nicole de Swart over agile werken in een niet volledig agile omgeving, Frank Steeneken over generieke bedrijfsmodellen en Priya Soekhai over omdenken hebben we een plateau met een aantal zeer uitgesproken smaken voor jullie bij elkaar gebracht. We hopen dat jullie ervan zullen genieten. “Amusez Vous”.


 

DREAMagazine april 2016

magazineapril2016

Download DREAMagazine april 2016

Donderdag 8 oktober 2015 werd in Vianen het zesde DREAM event gehouden. In dit DREAMagazine doen 11 bezoekers verslag van wat zij daar hebben meegemaakt. Het zijn heel verschillende persoonlijke verhalen geworden. Johan Oldenziel behandelt in zijn rubriek Net gezien de trends die hij tijdens het DREAM event heeft waargenomen. Paul Turner opende het event met een verhaal over systeemdenken en werd daardoor de meest geciteerde spreker van de dag. Geertje Appel interviewt Debra Paul, een collega van Paul Turner bij Assist Knowledge Development, over Pauls openingsspeech. Theo Severien sloot de dag af met een verhaal over zelfreflectie voor Business en Informatieanalisten. Hans Siebering en Reinoud de Leve spraken na afloop met hem over de kloof tussen business en IT, DEMO en het Boeddishme. Garm Lucassen hield op het event een verhaal over het schrijven van betere user stories. In dit DREAMagazine beantwoordt Garm vragen van lezers over user stories. Hij geeft nuttige tips op concrete problemen. Arjen Uittenbogaard sprak op het event over over zingeving voor requirements engineers. Wij spraken met hem over zingeving, plezier beleven aan taaie vraagstukken en het vertellen van verhalen.

DREAMagazine september 2015

magazineseptember2015

Download DREAMagazine september 2015

Deze keer besteden we in het DREAMagazine aandacht aan User Experience (UX). User Experience is eenvakgebied dat in opkomst is en dat tegen ons vakgebied aanligt. Stefan Dekker schreef voor ons een artikel over hoe hij UX instrumenten bij spir-it (het ICTbedrijfvoor de rechtspraak) inzet om tot betere requirements te komen. Dankzij UX-instrumenten komt het verhaal van de klant pas echt tot leven. We spraken met Roos Groenewegen over hoe ze Userexperience bij de grootste webwinkel vanNederland toepassen. Zij is teamleider van het UXdesignteam bij bol.com. Een UX-er is volgens haar ook een beetje de ambassadeur van de klant. Wopke Postuma schreef een artikel over hoe we in een userinterface design gebruik kunnen maken van principes uit de Gestalt psychologie. Waarom herkennen we dingen als bij elkaar horend of juist niet. In Versus geven verschillende collega’s hun mening over of we opeen UX-cursus moeten en waarom. Johan Oldenziel zocht allerlei handige links over User experience op internet voor ons op. Je kunt ze vinden in onze vaste rubriek Net gezien.Naar aanleiding van het vorige DREAM event interviewden Linda Haak van der Spek enGeertje Appel met Chris Rupp één van de keynote speakers. Piet de Roo past in zijn artikel het model van professor Kano voor het categoriseren van requirements toe op de beloningsstructuur van medewerkers. Het geeft niet alleen inzicht in hoe je het model van Kano kunt toepassen, maar ook hoe uw werkgever u waardeert. Linda Haak van der Spek vertelt in haar column over haar ervaringen met DevOps.
Tenslotte spraken Hans Siebering enReinoud de Leve met Jos Westerink over het boek Mindset. Een fascinerende gedachte uit het boek is dat je meer kunt als je maar de juiste mindset hebt.Van Jos leren we dat dit ook echt zo werkt.