DREAMagazine december 2013. Thema: DREAM event 2013

Download DREAMagazine december 2013 dreamagazine thema DREAM event

Het thema van dit DREAMagazine is het DREAM event 2013. Het gros van de artikelen gaat over het event, dat in september 2013 is gehouden. Er zijn acht verslagen van presentaties op het event. Je kunt het thema met evenveel recht Scrum noemen, want dat speelt in net zo veel artikelen een rol.

 • Interview: Elke methode kent een rol die je requirements engineer zou kunnen noemen Download
 • Interview: About decisions: today and beyond Download
 • Agile: kans of bedreiging voor analisten? Download
 • Presentatie: Innoveren door samenwerken Download
 • Column: De wet van Sinterklaas Download
 • Versus: Certificeringen hebben toegevoegde waarde Download
 • Presentatie: Tijd om de kloof te overbruggen Download
 • A guide to the CPRE Download
 • Presentatie: Certificeren, de beste keuze Download
 • Presentatie: Requirements vakmanschap Download
 • Column: De waarde van een varken Download
 • Presentatie: Voorwaarden creëren voor innovatie Download
 • Net gezien Download
 • Presentatie: Requirements en Agile bij grote administratieve systemen Download
 • Presentatie: Agility en Value met WaterScrumVal Download
 • Scrum voor managers Download
 • Presentatie: Survival of the fittest in het snel leveren van duurzame businesswaarde Download
 • Column: Weet wat je verkoopt Download
 • Hoeveel Scrum wilt u hebben? Download

DREAMagazine februari 2013. Thema: Verhalen

Download DREAMagazine februari 2013 dreamagazine thema verhalen

Het thema van dit DREAMagazine is Verhalen. Verhalen hebben een belangrijke functie in het bewaren en van generatie op generatie doorgeven van elementen in een cultuur, die je nietmet een paar woorden kunt benoemen. Voor de requirements engineer spelen verhalen dezelfde rol bij het doorgeven van denkbeelden van business naar IT.

 • Interview: Use case patterns verrijken de taal Download
 • Enterprise Information Management. Information: a serious game Download
 • Versus: ‘Directe communicatie is beter dandocumentatie’ Download
 • Zero email company. Requirements zonder email? Het kan! Download
 • Introductie thema Themanummer ‘Verhalen’ Download
 • Epic journeys. Verhalen om wensen te begrijpen Download
 • Column Babel Download
 • Boekrecensie: Scenarios, Stories, Use Cases Through the Systems Development Life Cycle Download
 • Column: De meeste dromen zijn bedrog
 • Column: De veren van de pauw
 • Er was eens ... 'User Experience'
 • Succesvoller scrummen met een goede Product Vision
 • Interview: ‘De feedbackloop is schitterend’
 • Ontdekken: Net gezien
 • Boekrecensie: Handboek Requirements Brug tussen business en ict
 • IREB certificering: IREBCPREFL
 • IIBA certificering: CBAP: de professional is er klaar voor
 • Business Rules. Vandaag gaan we het helemaal anders doen!

DREAMagazine maart 2012. Thema: Sustainable requirements

Download DREAMagazine maart 2012 dreamagazine thema sustainable requirements

Dit DREAMagazine geeft een overzicht van de zeer uiteenlopende invalshoeken, die de sprekers op het DREAM event 2011 naar voren hebben gebracht. Zo zoekt Ellen Gottesdiener, de eerste keynote spreker, de duurzaamheid in agility. Frank Buytendijk, de andere keynote spreker, vindt dat we meer vragen moeten stellen. Tussen de beide keynotes is in parallelle sessies een negental praktijkcases behandeld. Van vijf daarvan is een verslag opgenomen.

 • Keynote Ellen Gottesdiener: Agile Requirements: Not an Oxymoron
 • Praktijkcase Michael van der Steen: Vacuümverpaktbeter: verleng de houdbaarheid van requirements
 • Praktijkcase Carla Rombouts en Geert Franssen: BPM bij VGZ
 • Praktijkcase Edwin Schumacher en John Schalken: Successtory: Philips Handheld Immonoassay Venture
 • Boekrecensie: Lean up the RUP
 • Praktijkcase Perry Nouwens: Learnings from innovation practices
 • Praktijkcase Jess Lykke Gramkow: Business Rules: a casestudy
 • Domeinkennis: noodzaak of ballast
 • De Business Rules markt 2012
 • Interview: Business Rules maken Business Agility waar
 • Column: Vliegende Geest
 • Keynote Frank Buytendijk: Wat is waar, echt, goed? De drie vragen die we meer moeten stellen

DREAMagazine september 2011. DREAM event 2011 handout

Download DREAMagazine september 2011 dreamagazine handout dream event 2011 sustainable requirements

Handout bij het DREAM event 2011.

 • Interview: Een vraaggesprek met Peter Bas Oosthoek. Duurzaamheid requirements in ontwerpdocumentatie
 • Interview: Een vraaggesprek met Remco Lagarde. Nadenken over duurzame requirements
 • Agile Planning and Analysis Synergizing To Deliver Value by Ellen Gottesdiener and Mary Gorman
 • Synergio Successtory: Philips Handheld Immunoassay Venture
 • Business cruciaal bij vaststellen van niet functionele requirements
 • FNV Bondgenoten en requirements
 • Interview: Een vraaggesprek met Olaf Starmans. Ook sustainability begint met het inrichten van een solide requirementsproces
 • The Ten Commandments. Een presentatie van Olaf Starmans
 • Interview: Een vraaggesprek met Carla Rombouts. Het gaat nu te vaak om de laagste prijs
 • Gegarandeerd meer vragen dan antwoorden
 • Ieder zijn eigen proces
 • Het belang voor een gedeeld begrippenkader voor het opstellen van goede requirements
 • Business en Scrum: een duurzame relatie?

DREAMagazine augustus 2011. Thema: Sustainable requirements

Download DREAMagazine augustus 2011 dreamagazine thema sustainable requirements

Door globalisering zijn de economieën van allerlei landen en werelddelen steeds meer met elkaar vervlochten geraakt. Stabiliteit of stabiele groei zijn geen regel meer, maar uitzondering. We moeten rekening houden met tijden van (stormachtige) groei en (stormachtige) krimp of onzekerheid. We zullen onze structuren en systemen niet alleen meer moeten inrichten op groei, maar sterker rekening moeten houden met de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen en de gevolgen van ons handelen voor onze omgeving. Voor IT-systemen begint dat bij ‘sustainable requirements’. Een mooie uitdaging voor alle professionals die zich bezig houden met Requirements Engineering & Management. Over díe uitdaging en hoe je daarmee kunt omgaan gaat dit DREAM event.

 • Agile Requirements: Not an Oxymoron. Requirements in een Agile project van begin tot eind.
 • A+ to Sustainability. Een interview met Marianne Hewlett, Senior Vice President Sustainable Development bij Atos.
 • Onvermijdelijke complexiteit. Een impressie uit de pensioenwereld.
 • De goede dingen goed doen, maar is dat ook goed? Een verdieping in bedrijfsprocessen.
 • Het hoe en waarom van Adaptive Case Management.
 • De 10 meest inspirerende boeken voor een requirements engineer. Een gevarieerde lijst met boeken in het requirements engineering vakgebied.

Handout DREAM event maart 2010. Thema: Lean requirements

Download Handout DREAM event maart 2010 dreamagazine thema lean requirements

De huidige economische situatie dwingt iedereen er toe om met minder middelen minimaal hetzelfde, maar liefst nog een beter resultaat te bereiken. Daarom wordt elke stap in de keten kritisch bekeken. Wat betekent dat voor het vakgebied Requirements Engineering? Hoe kunnen we er voor zorgen dat bedrijfsonderdelen méér toegevoegde waarde krijgen. En wat is daar voor nodig? Welke methoden, technieken en tools hebben inmiddels aangetoond dat ‘met minder meer te bereiken valt’?

 • Simpicity and Requirements (engelstalig)
 • Overweight or Anorexia: Requirements for a Balanced Diet (engelstalig)
 • Requirements Engineering in een Agile omgeving
 • Workshop Agile eXperience
 • Clean Order vs Lean Order
 • Clean Order, effectieve koppeling tussen demand en supply
 • Getting your requirements right (engelstalig)
 • Collaborate with stakeholders to work smarter
 • Je gaat het pas zien als je het door hebt
 • Lean specificaties in BPMN en SBVR
 • Scenariodenken voor toekomstvaste requirements
 • Complete begrijpelijke en formele specificaties in BPMN en SBVR

DREAMagazine januari 2010. Thema: Lean requirements

Download DREAMagazine januari 2010 dreamagazine thema lean requirements

Voor dit DREAMagazine en het tweede DREAM Event is gekozen om alles te plaatsen in het kader van Lean Requirements. De huidige economische situatie dwingt iedereen er toe om met minder middelen minimaal hetzelfde, maar liefst nog een beter resultaat te bereiken. Daarom wordt elke stap in de keten kritisch bekeken. Wat betekent dat voor het vakgebied Requirements Engineering? Hoe kunnen we er voor zorgen dat bedrijfsonderdelen méér toegevoegde waarde krijgen. En wat is daar voor nodig? Welke methoden, technieken, tools en aanpakken hebben inmiddels aangetoond dat ‘met minder meer te bereiken valt’?

 • Making the right product and making the product right: a best practice
 • Scenariodenken voor toekomstvaste eisen
 • Having a lean Vision on the Vision
 • Houd je requirements in leven
 • Essential use cases