DREAMagazine september 2011. DREAM event 2011 handout

Download DREAMagazine september 2011 dreamagazine handout dream event 2011 sustainable requirements

Handout bij het DREAM event 2011.

 • Interview: Een vraaggesprek met Peter Bas Oosthoek. Duurzaamheid requirements in ontwerpdocumentatie
 • Interview: Een vraaggesprek met Remco Lagarde. Nadenken over duurzame requirements
 • Agile Planning and Analysis Synergizing To Deliver Value by Ellen Gottesdiener and Mary Gorman
 • Synergio Successtory: Philips Handheld Immunoassay Venture
 • Business cruciaal bij vaststellen van niet functionele requirements
 • FNV Bondgenoten en requirements
 • Interview: Een vraaggesprek met Olaf Starmans. Ook sustainability begint met het inrichten van een solide requirementsproces
 • The Ten Commandments. Een presentatie van Olaf Starmans
 • Interview: Een vraaggesprek met Carla Rombouts. Het gaat nu te vaak om de laagste prijs
 • Gegarandeerd meer vragen dan antwoorden
 • Ieder zijn eigen proces
 • Het belang voor een gedeeld begrippenkader voor het opstellen van goede requirements
 • Business en Scrum: een duurzame relatie?

DREAMagazine augustus 2011. Thema: Sustainable requirements

Download DREAMagazine augustus 2011 dreamagazine thema sustainable requirements

Door globalisering zijn de economieën van allerlei landen en werelddelen steeds meer met elkaar vervlochten geraakt. Stabiliteit of stabiele groei zijn geen regel meer, maar uitzondering. We moeten rekening houden met tijden van (stormachtige) groei en (stormachtige) krimp of onzekerheid. We zullen onze structuren en systemen niet alleen meer moeten inrichten op groei, maar sterker rekening moeten houden met de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen en de gevolgen van ons handelen voor onze omgeving. Voor IT-systemen begint dat bij ‘sustainable requirements’. Een mooie uitdaging voor alle professionals die zich bezig houden met Requirements Engineering & Management. Over díe uitdaging en hoe je daarmee kunt omgaan gaat dit DREAM event.

 • Agile Requirements: Not an Oxymoron. Requirements in een Agile project van begin tot eind.
 • A+ to Sustainability. Een interview met Marianne Hewlett, Senior Vice President Sustainable Development bij Atos.
 • Onvermijdelijke complexiteit. Een impressie uit de pensioenwereld.
 • De goede dingen goed doen, maar is dat ook goed? Een verdieping in bedrijfsprocessen.
 • Het hoe en waarom van Adaptive Case Management.
 • De 10 meest inspirerende boeken voor een requirements engineer. Een gevarieerde lijst met boeken in het requirements engineering vakgebied.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen