×

Fout

U bent niet bevoegd deze pagina te bekijken.

Dit Privacy Reglement DREAM Event is gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer.


In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van het DREAM Event omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.
Begrippen:
1. Onder Event wordt verstaan het DREAM Event.
2. De organisatie van het DREAM Event zijn de personen welke deelnemen aan de Organisatieraad van het DREAM Event en het uitvoerende Kernteam.
3. Deelnemers zijn alle personen die deelnemen aan het DREAM Event, zij het als bezoeker, spreker of sponsor.
4. Onder persoonsgegevens wordt verstaan voorletter(s), achternaam, tussenvoegsels, voornaam, adres, organisatie, telefoonnummer, facturatie gegevens en het e-mail adres.
5. Aanmeldingsformulier is het online aanmeldingsformulier zoals beschikbaar gesteld via de website www.dreamevent.nl.
6. Voorwaarden Dreambezoekers is het reglement wat van toepassing is op het DREAM Event.
7. Bewaartermijn bij het Kernteam is maximaal één kalenderjaar in verband met archivering voor het opmaken van het jaarverslag.
8. Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen het Event en de ontvanger van de gegevens. Dit zal worden opgesteld voor zover dit van toepassing zal zijn.


Persoonsgegevens:
Op het beveiligde deel van de website zijn de persoonsgegevens (zie 4) opgeslagen. Deze persoonsgegeven zijn vastgelegd door de deelnemer bij de aanmelding voor het DREAM event en worden aangevuld met extra informatie ten behoeve van de facturering. Deze hierboven genoemde gegevens worden periodiek gedownload in Excel en op een computer beheerd door het Kernteam van het Event. Van dit bestand wordt steeds een back-up gemaakt op een externe vaste schijf of USB-stick, welke is gekoppeld aan de computer.

Wij gebruiken uw gegevens voor het toesturen van de bevestiging van uw aanmelding, het toegangsbewijs, uw factuur, een bezoekers analyse en enquête verzoek. Uiterlijk een jaar na het event zullen uw gegevens uit onze database zijn verwijderd. Daarnaast worden mogelijk uw naam en organisatie beschikbaar gesteld aan alle deelnemers van het event via de DREAM APP om netwerken te faciliteren. Ten slotte worden uw naam en organisatie gegevens ter informatie verstrekt aan sponsoren van het DREAM event welke zij na het event zullen verwijderen. 

De persoonsgegevens worden verder NIET verspreid aan derden en overige deelnemers van het DREAM Event tenzij het DREAM Event daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De persoonsgegevens blijven tot een kalenderjaar jaar na het DREAM Event bewaard.


Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht het DREAM Event te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Het DREAM Event zal op dit verzoek per e-mail binnen vier weken reageren. Het DREAM Event kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u het DREAM Event verzoeken deze gegevens aan te vullen of te verbeteren.

Aanmeldingsgegevens:
Indien iemand zich aanmeldt bij het DREAM Event zal zij/hij daartoe een aanmeldingsformulier op de website van het DREAM Event moeten invullen. Deze gegevens staan op een beveiligde omgeving van de internetprovider.

Indien iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief zal/hij daarvoor het formulier op de website van het DREAM Event moeten invullen. Deze gegevens staan op een beveiligde omgeving van de internetprovider. Hij/zij kan zich ook hiervoor weer afmelden via de website of door middel van de link die in iedere nieuwsbrief geplaatst wordt.

DREAM app:
Gebruikers van de DREAM app kunnen in het programma overzicht aangeven welke presentatie hun favoriet is. Deze gegevens worden gebruikt door de DREAM organisatie om presentaties naar verwacht bezoekersaantal te faciliteren. Deze gegevens worden NIET verspreid aan derden en overige deelnemers van het DREAM Event tenzij het DREAM Event daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak en blijven tot een kalenderjaar na het DREAM event bewaard.
Contact gegevens die gebruikers achterlaten in de netwerkfunctionaliteit van de app worden op het device van de gebruiker opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor het DREAM Event.


Foto’s:
Bij activiteiten kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor de nieuwsbrief of website. Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt en het niet op prijs stelt voor publicatie, zal de wens van deze persoon zoveel mogelijk worden gehonoreerd.

 

Geluidsopnames:
Door het DREAM Event zullen mogelijk opnames worden gemaakt van het Event. Indien iemand die op één van deze opnames voorkomt en het niet op prijs stelt voor publicatie, zal de wens van deze persoon zoveel mogelijk worden gehonoreerd.


Privacy regelement van het DREAM Event:

Dit privacy reglement is voor eenieder op de website zichtbaar. Op de periodieke Organisatieraad vergaderingen zal aandacht worden besteed aan het privacy beleid van het DREAM Event. Mochten daarover vragen of opmerkingen zijn, dan zal de Organisatieraad daarmee op een gepaste wijze omgaan. Het kan voorkomen dat dit privacy regelement in de toekomst gewijzigd wordt. Wij raden u aan daarom dit reglement geregeld te raadplegen.

Is het DREAM Event voor andere websites verantwoordelijk via onder andere de advertenties?
De website van het DREAM Event kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de website van het DREAM Event. Dit betekent niet automatisch dat het DREAM Event verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren daarvan. Het DREAM Event is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Data lek:
Bij een eventuele data lek, zullen de deelnemers van het DREAM Event en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.
Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. [art. 33.1 van het AVG]. In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de Organisatieraad en het Kernteam daarvan een registratie bijhouden.

Dit document heet “privacy Reglement DREAM Event” en is vastgesteld in de Organisatieraadvergadering van het DREAM Event op vrijdag 18 mei 2018.
- 22 augustus 2018 is de tekst met betrekking tot de DREAM app toegevoegd

Kan ik me al inschrijven voor DREAM19?
Nee, u kunt zich nu nog niet inschrijven. Op het moment dat de Early bird registratie weer van start gaat versturen wij een nieuwsbrief naar een ieder die aangegeven heeft deze te willen ontvangen.

 

Per 25 mei 2018 is de GDPR/AVG richtlijn actueel. Hoe gaat de DREAM organisatie met mijn gegevens om?
We zijn ons bewust van het feit dat we omgaan met persoonsinformatie. In ons privacy reglement hebben we uitvoerig beschrreven welke gegevensa we vastleggen en wat we met deze gegevens doen. Volg deze link voor de AVG informatie.

 

Waar wordt DREAM georganiseerd?
Volg deze link voor de adresinformatie.

 

Speciale lunch wensen?
Geef deze door bij registratie of stuur ons een mail met betrekking tot uw vragen.

 

Wanneer komen de presentaties van de sprekers beschikbaar?
Op het moment dat de sprekers ons zijn/haar presentatie beschikbaar stelt wordt deze direct onder de keuze DREAM18/presentaties neergezet. Wij verwachten binnen 2 a 3 weken na het event die presentaties te hebben ontvangen die men beschikbaar wil stellen. Helaas zijn er diverse redenenn waarom niet alle presentaties ons ter beschikking worden gesteld.

 

Mijn vraag staat hier niet bij, wat nu?
Vul aub het contactformulier in met uw vraag en wij zullen uw vraag daarna beantwoorden.

Mogelijk kunt u deze pagina niet bezoeken wegens:

 1. Een verouderde bladwijzer/favoriet
 2. Een zoekmachine heeft een verouderde lijst van deze website
 3. Een fout getypt adres
 4. U heeft geen toegang tot deze pagina
 5. De gegeven bron is niet gevonden.
 6. Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw verzoek.

Probeer één van de volgende pagina's:

Startpagina

Als de problemen blijven bestaan, neem dan aub contact op met de systeembeheerder van deze website en rapporteer de pagina die u probeert te bereiken.

Bij de omschrijving van elke presentatie is een optie opgenomen om de presentatie te downloaden!

Programma DREAM16

08:30
Ontvangst en registratie
09:00
Welkomstwoord en opening
09:20
Agile and business analysis - a perfect combination

Lynda Girvan
AssistKD

More and more organisations are adopting Agile techniques and approaches. Agile adoption brings about changes to processes, approaches and roles, and some BAs can be left wondering where they fit into this new world. Lynda will discuss what it means to be an Agile BA and how as an Agile BA you can bring value to your organisation through having the right mindset and a comprehensive toolkit that includes using visual models.

In the talk Lynda will discuss:

 • What is an Agile BA?
 • Lean, system and service thinking
 • Shortening the loop from requirement to delivery
 • How to use agile models to visualise and understand ‘just enough'
 • How Agile business analysts add value and contribute to development teams
Lynda Girvan

Lynda has over 25 years' experience in business and systems development as a consultant, professional trainer and practitioner in both the public and private sector. She has worked at different levels in organisations, from enterprise to operational. She has undertaken strategic modelling and analysis, product level consultancy and agile coaching. Lynda developed and leads the Agile business analysis training portfolio for AssistKD and was a key member of the team that created and developed the Advanced BA Diploma scheme. Her work included syllabus creation and examination development, with particular responsibility for the Agile Business Analysis certification module. Lynda has extensive experience of adding value to organisations through her business analysis work and is keen that business analysis is utilised much wider than just IT solution development. Lynda is the co-author of the book ‘Agile and business analysis’ which will be published by the BCS, Chartered Institute for IT in September 2016.

Lynda works closely with BCS, the Chartered institute for IT. She is a full member (MBCS) of BCS and is an oral examiner for the BCS International Diploma in Business Analysis. Lynda also assesses and mentors less experienced BCS oral examiners and is a subject matter expert for BCS, performing accreditation reviews in order to maintain the required quality standards for the BA Diploma. Lynda is a regular presenter at seminars and conferences, including the annual BA Conference Europe.

 
10:20
Introductie sprekers parallelle tracks (ochtend-programma)
10:30
Koffiepauze en vakbeurs
10:55
Hoe analyseer ik het verschil tussen emotie en feit?

Hans LentingZilveren Kruis

In presentatie geef ik, aan de hand van een procesminings tool een voorbeeld hoe ik, met behulp van data uit een geautomatiseerd proces, het volledige proces visueel heb kunnen weergeven, de ‘happy path’ tonen maar ook de uitzonderingen. In de presentatie leg ik de voordelen van het werken met deze methode/tools uit t.o.v. bestaande werkwijzes. Het is geen reclamepraatje over een tool, maar een uitleg hoe wij deze tooling hebben toegepast en waarom we het de volgende keer weer opnieuw of juist niet zouden gebruiken.

Hans Lenting

Hans Lenting (43) heeft een bedrijfskundige achtergrond en is al meer dan 20 jaar werkzaam bij Achmea. Altijd werkzaam op het snijvlak van Business en ICT en bezig met het vertalen van gewenste veranderingen naar oplossingen.

Zoekt altijd naar praktische toepassingen en haalbare oplossingen. Verwacht bij Hans geen wetenschappelijke benaderingen of theoretische onderbouwingen, maar maak vooral gebruik van zijn ervaringen gebaseerd op de dagelijkse praktijk.

In deze presentatie laat hij zien wat zijn ervaringen zijn met het toepassen van Datamining op een ogenschijnlijk eenvoudige vraag. (beginnen niet alle ICT projecten met een ‘eenvoudige’ vraag ;) ?)

U hoort zijn ervaringen, ziet de resultaten van de datamining en kunt zelf ervaren wat het betekend wanneer je winkel maar 6 weken per jaar geopend is.

Het Geheel Zien – met een plaatje

Theo Meeuwissen en Frank Steeneken
Geldersch Landschap & Kasteelen / Entrador Consultancy Group

Als een business analist een bedrijf wil faciliteren in het effectief en efficient zaken doen dan moet de analist de samenhang met de omgeving en de interne samenhang van dat bedrijf, goed in beeld hebben.

Het ‘geheel’ moet worden begrepen zodat sub optimalisatie wordt herkend en wordt voorkomen. Hierbij is een systeembenadering een praktisch hulpmiddel.

In onze presentatie laten wij zien hoe een business analist snel een overzicht van het ‘geheel’ kan creëren. Een plaatje opgebouwd uit subsystemen, kernprocessen en business functies is hierbij cruciaal. Het plaatje is voor het management en de business analist een solide basis voor diepgaande analyse in deelgebieden van het bedrijf.

Wij vertellen ons verhaal aan de hand van praktijkvoorbeelden van een terreinbeherende organisatie, met een klein uitstapje naar het supermarktbedrijf.

Theo Meeuwissen Frank Steeneken

Theo Meeuwissen is hoofd Landschap en Kastelen (wnd. directeur) bij Geldersch Landschap & Kasteelen.

Theo heeft zijn opleiding genoten aan de Landbouw Universiteit in Wageningen. Hij heeft daarna in diverse functies ervaring opgebouwd met betrekking tot complexe beleidsprocessen bij de overheid op het gebied van bos, natuur, landschap en landbouw. Vanaf 2000 tot 2016 was hij in diverse leidinggevende functies bij Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor de brede ondersteuning van het primaire proces.

 

Frank Steeneken is Senior Consultant bij de Entrador Consultancy Group.

Frank is werkzaam op het gebied van procesarchitectuur, -ontwerp en - analyse. Frank heeft daartoe opdrachten uitgevoerd bij diverse bedrijven opdrachten zoals o.a. in het supermarktbedrijf, bankwezen, terreinbeherende organisaties en het nutsbedrijf. Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan de (voormalige) HTS Wiltzanghlaan Amsterdam.

Het overzicht behouden in een enterprise backlog met 20.000 issues

Jaap Sterenborg en Maurice Sleutjes DUO / Quintor

Binnen Dienst Uitvoering Onderwijs wordt het programma vernieuwing studiefinanciering (PVS) uitgevoerd. Het meerjarige programma maakt voor de ontwikkeling van software gebruik van de Agile/Scrum methodiek. Met acht realisatie teams werken we tegelijkertijd aan één product backlog. De product backlog bestaat op dit moment uit plusminus 20.000 issues.

Graag demonstreren we hoe wij de product backlog hebben ingericht en onderhouden met behulp van de Atlassian producten Jira & Confluence. Door gebruik te maken van dashboards, Agile boards en quick filters kan je de backlog op verschillende manieren visualiseren, zodat er overzicht en inzicht ontstaat. Door de koppeling tussen Confluence en Jira te gebruiken, kunnen we naast de in confluence beschreven scenario’s ook verbanden leggen naar issues die in Jira geregistreerd staan.

Jaap Sterenborg Maurice Sleutjes

Jaap Sterenborg is sinds 1997 werkzaam in de IT bij DUO, waar hij veel ervaring heeft opgedaan in verschillende rollen in het systeemontwikkelingsproces. Vanaf 2010 is hij werkzaam als Software Architect bij projecten binnen DUO en sinds 2013 bij het Programma Vernieuwing Studiefinanciering. Hier is Jaap, als lid van het voorbereidingsteam, verantwoordelijk voor het opstellen van de backlog en het bedenken van architectuuroplossingen. Daarnaast zorgt hij voor de inhoudelijke aansturing van één van de realisatie teams.

Maurice Sleutjes is een ervaren agile informatieanalist. Hij heeft zijn sporen verdiend in diverse grote projecten die hij voornamelijk in Noord-Nederland heeft uitgevoerd. In de bijna 20 jaar werkervaring is Maurice tegen diverse uitdagingen aangelopen en deze ervaringen wil hij graag delen met de community. Als analist bij Quintor is Maurice de laatste jaren intensief betrokken bij het programma vernieuwing studiefinanciering van Dienst Uitvoering Onderwijs. Dit programma is één van de grootste IT projecten van de overheid en wordt inmiddels gebruikt door ruim 1 miljoen burgers. In dit programma is Maurice binnen het voorbereidingsteam verantwoordelijk voor het opstellen van de backlog voor de 8 scrum teams die de software realiseren.

Informele Informatica: een frame met wissellijsten

Bas Dekker
DigiFuga

Over de inzet van intelligente spreadsheets voor inzicht, uitwisseling en tijdwinst binnen organisaties.

Een welbekend fenomeen voor ICT binnen organisaties: gekochte systemen dekken niet de gehele nodige functionaliteit, gebouwde systemen weerspiegelen niet wat bij aanvang bedoeld werd, niet zelden door scope-vernauwing onderweg vanwege tijdsdruk of budget-overwegingen.

Als een consequentie daarvan ontstaat er binnen organisaties "schaduw informatica", of "informele informatica". Denk hierbij aan de vele Excel-sheets en zij-administraties die buiten de centrale opslag blijven, of -- erger --, aan de misbruikte functionaliteiten van kernsystemen die vervuiling van de centrale opslag en Babelse spraakverwarringen tot gevolg hebben.

Daarnaast komen "kleinere" applicaties (enquêtes, systematische documentatie,...) vaak niet aan bod in de maalstroom van de ICT-afdeling, en is de informatie over de organisatie zelf, oftewel de meta-bedrijfsinformatie (processen, taken, planningen,...) zelden in een systematische en coherente opslag aanwezig.

Informele informatica is geen nieuw fenomeen, en er zijn meerdere oplossingspaden voorgesteld om dit aan te pakken. Een pad is om tools te ontwikkelen die zo dicht mogelijk de natuurlijke taal benaderen om behoeftes uit te drukken en om de meta-bedrijfsinformatie in grotere business architecture platforms op te slaan. Dit pad blijft vaak onder contrôle van de ICT'ers.

Een andere aanpak is om het woord terug te geven aan de gebruiker en terug te keren naar een eenvoudiger denkframe: intelligente, onderling verbonden lijsten, bijgehouden in een spreadsheet, en om deze spreadsheet door neutrale software te laten verwerken en te vertalen naar verschillende output-vormen: een website met de cartografie en de analyse van de informatie, PDF documenten, GANTT-charts, proces-schemas, interactieve formulieren, XML/SQL exports...

Deze aanpak is in de afgelopen jaren door DigiFuga ontwikkeld en met succes getest. Het heeft het mogelijk gemaakt om MKB-bedrijven toegang te geven tot ICT-standaarden die doorgaans buiten bereik blijven, om een heldere zowel interne als externe communicatie te faciliteren, maar vooral om kennis te expliciteren, nieuwe inzichten te verschaffen, en synergie te bewerkstelligen. Er bestaan spreadsheets voor projectbeheer, business process engineering, kwaliteitsbeheer, HR processen, enz.

In deze presentatie geven wij een overzicht van het onderzoek en de stand van de productontwikkeling.

Bas Dekker

Bas Dekker heeft twintig jaar ervaring in verschillende gebieden van het ICT spectrum: ontwikkelaar, projectleider, business consultant en strategisch adviseur. Na een start in de grotere industriële omgevingen (ERP, web-uitgeverij,...), heeft Bas zich in 2004 gespecialiseerd in ICT voor kunst, cultuur en onderwijs, eerst bij Het Concertgebouw in Amsterdam, later als zelfstandig adviseur voor musea, bibliotheken, podia en onderwijsinstellingen. Bas houdt hij zich thans vanuit Frankrijk bezig met projecten uitgevoerd door teamleden uit meerdere culturen en mentaliteiten, met een centrale aandacht voor toegepaste werkwijzen en het inrichten van ad hoc doch methodische werkomgevingen. Tevens houdt Bas zich bezig met het ontwikkelen van een tool voor informatie-representatie, -analyse en -transformatie. Bas haalt zijn inspiratie uit verschillende domeinen als de quantummechanica, de letterkunde en de Regel van Benedictus.

 
11:40
Zaalwissel
11:45
11 gouden visualisatieregels & hoe ze toe te passen

Paul van Streun
Solventa

Het onderwerp is de gouden set regels voor het realiseren van goede en effectieve visualisaties. Het onderwerp wordt behandeld in 3 delen:

 • Deel 1 is een presentatie van de 11 gouden regels van goede visualisatie;
 • Deel 2 behandelt enkele eenvoudige visualisatie voorbeelden uit mijn eigen praktijk om te laten zien hoe het toepassen van de regels leidt tot betere visualisaties, een niet-zo-maar-zoaanpak;
 • In deel 3 wordt de tijd genomen om aan de hand van enkele complexere praktijk voorbeelden de toepassing van de regels gezamenlijk te bespreken en beoordelen. De voorbeelden zijn uit verschillende sectoren gekozen (zorg, financiële sector en overheid) maar ook verschillende aandachtsgebieden omvatten (procesanalyse, conceptverbeelding en plateauplanning);
Paul van Streun

Paul van Streun, Architect. Creatief, nieuwsgierig, inspiratie en innovatie. Verbinder met brede ervaring in architectuur, programmamanagement, projectleiding, business analyse, requirements engineering en software design in complexe organisaties. Heeft zich ontwikkeld tot creatief vormgever van architectuur-visualisaties.

Business Impact Canvassing - Visualising the scope of change

Jan Harland
Atos

The impact of your new project or business initiative on the current business landscape, how is that measured? Or, better yet, how is that impact communicated in your organisation at this moment?

Usually the impact of a change is a short paragraph in the project brief or a bullet list in the presentation to the board. At best it is part of the business case for the initiative, where it often boils down to a dry list of figures on costs and benefits.

The problem is that these lists do not show the real impact of the envisioned change on the business environment. And they definitely do not show how they relate to the other changes that senior management have to balance and assign priorities to.

This presentation is about showing the impact of a change initiative on a canvas that exposes the impact on different dimensions of the business landscape. We will talk about how to practically create the canvas and how to quickly sketch the impact in each relevant dimension. We will show the benefit of a reusable ‘standardised’ canvas, the usage of multiple canvasses and potential other uses for the canvas.

Jan Harland

Jan Harland is a seasoned IT professional with experience in primarily governmental, financial, consulting and intellectual property markets. He is currently supporting the Enterprise Architecture and Business Analysis departments at the customer as a senior architectural and analysis consultant. His clients appreciate his effective communication, profound knowledge of the business and information domains, rapid uptake of new business knowledge and the ability to communicate complex matters in an easily understandable way. He enjoys knowledge sharing and provides trainings on Business Process Reengineering, BPMN, Business Analysis and various Requirement Engineering methods and techniques. He is an avid fan of classic adrenaline sports like off-piste skiing and snowboarding, football, hurdling and pole vaulting and enjoys family life in his new residence in The Hague.

Ken je organisatie van binnen en buiten.

Martin SchoutenLe Blanc Advies

Een duidelijke context voor requirements geeft zin en focus aan de informatievoorziening van organisaties. Daarom is het belangrijk om de wereld binnen én buiten de organisatie in kaart te brengen.

Martin Schouten

Drs. Martin Schouten (1979) werkt al ruim tien jaar bij verschillende organisaties in Nederland, waaronder de belastingdienst, Menzis, KPN en ING. Vanaf 2015 werkt Martin voor Le Blanc Advies als business analist bij de Hogeschool Utrecht, waar hij betrokken is bij de op- en inrichting van een backofficeorganisatie voor alle onderwijslogistieke processen. Als docent voor de Le Blanc Academy geeft Martin de cursus Business Analysis Practice, geaccrediteerd door de British Computer Society (BCS). In deze cursus, onderdeel van het curriculum voor het International Diploma in Business Analysis, worden modellen en handvatten gegeven die de business analist beter helpt begrijpen waar de sterke en zwakke kanten van de organisatie zitten, en welke kansen en bedreigingen in het verschiet liggen.

UX Workflow nieuwe kaartautomaat

Bas Zweeris
NS

Maak kennis met de nieuwe User Interface van de NS kaartautomaat. Je krijg inzicht in de wijze waarop dit design tot stand is gekomen, de gebruikte deliverables en tooling (Sketch, Invision, Zeplin), en hoe deze door het scrumteam zijn gebruikt om de nieuwe User Interface te implementeren en continu te verbeteren aan de hand van Usability analyse en tests op het station.

Bas Zweeris

Bas Zweeris is User Experience Designer voor de kaartautomaat van NS. Hij heeft de passie om dingen simpeler te maken en werkt het liefst in projecten waarbij de behoefte van de gebruiker centraal staat. Na zijn studie technische bedrijfskunde en ruim vijf jaar software ontwikkeling is hij in 2014 door NS gevraagd om mee te werken aan het ontwerp van een nieuwe User Interface voor de kaartautomaat. Een geweldige uitdaging met een doelgroep van meer dan een miljoen gebruikers. Bas "treint" dagelijks op en neer tussen Utrecht en Alkmaar, waar hij woont met zijn vrouw en twee kinderen.

 
12:30
Lunch en vakbeurs
13:30
Introductie sprekers parallelle tracks (middag-programma)
13:45
Backlog Challenge - Workshop

Jan Willem Omlo
Quintor

Nu Agile implementaties in het bedrijfsleven gemeengoed zijn en Scrum daarin de meest gebruikte methodiek, lopen veel organisaties tegen dezelfde problemen aan. Een van deze problemen is het creëren van een eerste product backlog om een project te starten. "In den Beginne was er een Product Backlog", dat is ongeveer het handvat dat Scrum je geeft.

In deze workshop ervaren de deelnemers dat het opstellen van een initiële product backlog niet moeilijk hoeft te zijn en niet lang hoeft te duren. Er wordt aangetoond hoe visuele artefacten helpen bij het snel creëren van user stories en de deelnemers worden uitgedaagd om op basis van een gegeven case een start te maken met een zo compleet mogelijke backlog.

Jan Willem Omlo

Jan Willem Omlo is al ruim 10 jaar werkzaam bij Quintor en is al vanaf 2007 betrokken geweest bij het uitvoeren van projecten in een Agile/Scrum setting. Hij heeft als Agile coach een aantal grote en kleine projecten begeleid en is gespecialiseerd in het signaleren, prioriteren en oplossen van de diverse problemen die ontstaan wanneer Scrum teamoverstijgend geïmplementeerd wordt. Daarnaast heeft hij als Agile analist veel gewerkt aan het opstellen en onderhouden van grote product backlogs en de bijbehorende documentatie.

Leer Slimmer met visualisatietechnieken - Workshop

drs. Paul A.C. Esser (MSc)
Learn Faster Academy

Om de steeds groeiende berg aan informatie op de werkplek en daarbuiten het hoofd te kunnen bieden, loont het meer dan de moeite om (langer) stil te staan bij de wijze waarop wij als mens nieuwe kennis uit informatie sneller kunnen verwerken. Zoals het (uit ons hoofd) sneller opbouwen van een nieuwe woordenschat van de nieuw te leren domeinen. Zoals het eenvoudiger onthouden van nieuwe kennis door deze te linken aan beelden. Of zoals versnelde tekstanalyses middels verschillende mindsets.

Paul Esser

Autodidact Paul Esser zal zijn inzichten delen over zijn praktijk experimenten. Na gruwelijk falen in de schoolbanken op jonge leeftijd, werd het vuurtje aangewakkerd op weg naar sneller studeren ongeacht het domein. Door andere keuzes in informatieverwerking wist hij zijn leerperformance (aanzienlijk) te verbeteren in de schoolbanken, in de sport en in zijn carrières. Hij helpt mensen met productiever leren van jong tot oud ongeacht hun achtergrond. Na afloop van deze interactieve dialoog heb je een startpunt aangereikt gekregen op weg naar het waar mogelijk verder vergroten van je leervermogen.

De benefit map als visueel kompas voor lean strategie-uitvoering

Filip Hendrickx
Euroconsumers

Opdrachtgevers en sponsors van projecten verwachten snel resultaten. Ze hebben vaak al een concrete oplossing in gedachten, wat niet veel tijd of ruimte meer laat voor alternatieven.

De benefit map blijkt een waardevol visueel middel te zijn om het gesprek met de stakeholders open te trekken. Door doelstellingen op verschillende niveaus te specifiëren, helpt ze de focus te verleggen van oplossing naar gewenst resultaat.

Door vervolgens de requirements in de benefit map op een oplossingsonafhankelijke manier te formuleren, creëren we ruimte voor alternatieven.

Dit geeft ons een beter kompas voor implementatie: Hoe draagt het project bij aan de bedrijfsstrategie? Zal de voorgestelde oplossing volstaan en is het de beste oplossing? Wat is de prioriteit van verschillende delen van de oplossing?

Bovendien maakt de benefit map belangrijke veronderstellingen zichtbaar: waarom geloven stakeholders dat de voorgestelde oplossing zal leiden tot het gewenst resultaat? Deze veronderstellingen kunnen dan vroeg in het project expliciet getest worden.

Op deze manier ondersteunt de benefit map de sterktes van een lean startup aanpak.

Filip Hendrickx

Met zo’n twintig jaar ervaring in software-ontwikkeling en business consulting, kan Filip strategie helpen definiëren én realiseren. Hierbij volgt hij een gestructureerde maar pragmatische aanpak, die EA-, BA- en PM- technieken combineert met lean startup- en innovatietechnieken. Met altershape brengt hij de corporate startupmentaliteit naar gevestigde ondernemingen. Filip is tevens actief lid van IIBA Brussels.

(Klanten)Paneldiscussie over certificering

Ted van den Berg, Jordi Reineman en Odile Bruggink
ABNAMRO (BABoK), NS (IREB), APG (BCS)

Tijdens een korte presentatie/discussie zullen de verschillende organisaties inzicht geven in hun keuze voor de betreffende certificeringsmethode. Hierbij zal worden ingegaan op de motivatie om voor de betreffende certificering te kiezen en wat de toegevoegde waarde tot nu toe is voor deze organisaties. Daarnaast worden deelnemers in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Ted van den Berg

Ted van den Berg: Changing, building and coordinating a strong Business Analysis community based on the international standard BABoK by developing and implementing a standard way of working, by sharing knowledge and best practices, by supporting the change life cycle from an E2E perspective but above all by creating an inspiring work environment.

 
14:30
Zaalwissel
14:35
Zeilen naar meer duidelijkheid

Annemieke Kooijman, Stefanie Meeder en Randall van ZantenVECOZO en InfoSupport

Wij laten jullie aan de hand van een project bij VECOZO zien en ervaren hoe serious gaming toegepast kan worden om requirements boven water te halen en te visualiseren.

Vorig jaar heeft VECOZO de wens geuit om een berichten-uitwisselingsdienst te verbeteren. De Berichtenbox moest naar versie 2.0. Via deze dienst was het mogelijk om berichten uit te wisselen tussen verschillende gebruikers van het VECOZO-portaal.

In de eerste weken van het onderzoek bleek dat de dienst amper werd gebruikt door gebruikers. Ergens voldeed deze dienst niet aan de verwachtingen van de potentiële klanten. De klanten die wel gebruik maakten van de dienst waren niet heel tevreden en hadden de nodige verbetervoorstellen ingediend gedurende de jaren, maar daar was door tijdgebrek niet altijd wat mee gedaan.

Het gehele Scrum team (ontwikkelaars en product owner) dat de berichtenbox naar versie 2.0 moest ontwikkelen had nog nooit gewerkt aan deze dienst en dat maakte dat zij met een frisse blik tegen de dienst aan keken.

Annemieke Kooijman Stefanie Meeder Randall van Zanten

Annemieke Kooijman is sinds 2014 Informatie Analist bij VECOZO. Al sinds het afronden van haar opleiding (School voor Communicatiesystemen) zet zij haar kennis en vaardigheden in op het snijvlak van kennisgebieden als communicatie, ontwerp en techniek. Bij VECOZO heeft ze voor het eerst kennis gemaakt met serious gaming en is zij zeer enthousiast over het toepassen van games in haar werkzaamheden.

Stefanie Meeder is Senior Informatieanalist bij VECOZO. Zij heeft door trainingen en eigen deelname aan workshops Serious Games leren kennen als een creatieve manier om in korte tijd informatie en inzicht te krijgen in complexe processen, de onderlinge samenwerking van stakeholders te bevorderen en hun actieve betrokkenheid te vergroten. Zij past dit inmiddels toe op verschillende gebieden van haar vak, waaronder het ophalen van requirements.

Randall van Zanten is sinds 2013 in dienst bij Info Support. Via Info Support heeft hij bij VECOZO gewerkt en hij is nu werkzaam bij c2GO. Elke dag is hij vol energie in de weer om het gat tussen business en IT te dichten om zo te zorgen dat het juiste gebouwd wordt. Sinds hij bij VECOZO in aanraking kwam met serious gaming en Innovation Games® is hij op enthousiaste wijze bezig spelelementen toe te voegen aan het dagelijkse werk. Hij probeert zo op een creatieve manier requirements te achterhalen.

Product Ecology for the Elicitation of Requirements

Ruud Cox
Improve Quality Services

Before we are able to define the requirements of a product we need to identify factors that should benefit from its values and we need to identify the threats to these values. Whenever we're trying to figure out what a product should be in relation to its environment, we say we're trying to understand its context.

Product Ecology is a method to identify all the factors that have meaningful relationships to the product. Each factor as well as its relationships to the product as well as the product itself should be studied to an extent that the right level of information is gathered which is needed to define the requirements.

There is a common notion that information is best represented by text and maybe some diagrams. But what if we would start mapping our mental models into visual models and use these models while we are trying to make sense of the product and its context? Wouldn't it be more effective if visual modelling was an integral part of solving a problem?

The purpose of this presentation is to describe and explain the Product Ecology method. We will also learn how heuristics and visualization techniques can be used to resolve this context analysis problem. Examples from a real project will be used during this presentation to illustrate the points being made.

Takeaways :

 • Product Ecology as a requirements elicitation technique
 • How the context of a product can be modelled as a diagram
 • Inspiration through many examples given
Ruud Cox

Ruud Cox is a testing practitioner and a teacher. He's also a student on a quest for the heart and soul of testing with a special interest in context analysis and modeling. In 1992 he started out as a software developer in the embedded systems industry and has since worked on many different products in domains like consumer electronics, semiconductors, lighting, and healthcare. Motivated by the problem of how people think what a product should be in relation to what it actually does, made him gradually shift from development towards testing.

He currently works as a test consultant for Improve Quality Services, a provider of consultancy and training. He speaks and teaches at national and international conferences and is one of the founders of the Dutch Exploratory Workshop in Testing (DEWT) where he shares his ideas and experiences with other people.

He's loves music, he draws things and is on twitter at @ruudcox.

Prepare visually for Automated Decisioning with DMN

Peter Kalmijn
Atos

Get your own fast introduction to practical combining BPMN and DMN visual modeling to get tangible results fast. Experience the power of combining DMN with BPMN in your personal elicitation efforts, directly aiming for result and stop worrying of drowning in a big bucket of rules. Express your elicitation results in a visual way to align with business stakeholders.

Peter Kalmijn

Peter Kalmijn IT Consultant at Atos Europe, visual-spacial thinker, is specialized in business information analysis, along with verification, validation and testing. He has special interest in IoT, automated decisioning and business rules, and combines this in creative ways with his intimate knowledge and experience gained with business- and software engineering. Peter authored various papers and articles, and occasionally speaks at events. He dedicates his time helping the development of the central Dutch e-government with Digital Transformations and supports the business information analysis competence of Atos in the Netherlands.

We love our models, don’t we?

Dagmar Ottevangers
The Analysis Experience

Business Analyst are trained to turn concrete things, places, people and processes into abstractions. Most of the time, we go even further: we break those abstractions down into smaller and smaller pieces, and then synthesise them back into models representing solutions for some actual problem or opportunity.

And then we present these models to our stakeholders.

Sometimes, this works well. More often, this actually is torture.

We tend to overlook the cost of the cognitive burden we put on our stakeholders by doing this: Insecurity, fatigue, confusion, etc. are all factors that jeopardize our efforts when we abstract too far from the concrete world our subject matter experts are used to.

In the best case, they tell us straight away they don’t understand it; in the worst case, they pretend they do.

What if instead of pulling them into our abstract world, we turn our models back into concrete things that fit their world? In this presentation, I will talk about how I use real objects, first-person storytelling and my Portable Process Modeller to help me understand my customer’s business processes.

I let them walk me through it.

Literally.

This talk will be in Dutch.

Dagmar Ottevangers

Dagmar Ottevangers is a linguist and independent business analyst with a strong fascination for semantics, technology and puzzles. Around 16 years ago, after having been a developer for 4 years, Dagmar worked for Capgemini in a systems design role for Albert Heijn. While working on site in one of their distribution centres, she found out she has a natural talent to explain technical things in very down-to-earth language to an audience that has no IT background (and vice versa). She then realised that being the intermediary between business and technology was a perfect fit. Over the years following, she has realised other analysis roles in several industries, such as Logistics, Social Security, National Government and European Institutions. Dagmar lives in Brussels and currently works as a freelance business analyst for the European Commission, DG REGIO. She is also the creator of The Analysis Experience, a head first full immersion program for non-analysts seeking to shift into analysis roles. In her free time she travels the Arctic Circle and hunts solar eclipses.

 
15:20
Theepauze en vakbeurs
15:45
How can I use visualisation to be a better business analyst in the week ahead?

Penny Pullan
Making Projects Work Ltd

As our conference closes, keynote speaker Dr Penny Pullan will inspire us to take what we have learned back to our day jobs. She’ll share her ideas on visual leadership for business analysts, including practical tips such as 'how to go beyond stick men when you represent people'. Engaging stakeholders is a major challenge on tricky projects, and Penny will encourage you to use visuals to engage people powerfully, whether they are sitting alongside you or far across the world. She’ll share inspiring stories of how other business analysts have been able to transform their practice this way and give you plenty that you can put into practice on your return to work. While this session will be lots of fun, Penny is deadly serious. Without leadership and engagement, business analysts might as well not bother.

Penny Pullan

Dr Penny Pullan works with people in multinational organisations who are grappling with tricky projects: risky, virtual teams, ambiguity, disengaged stakeholders. To this complexity, Penny brings clarity, confidence and powerful communication that make projects more successful and much more fun. Simple graphics and visualisation play an important role as you’ll find out.

Penny hosts the annual, virtual BA Summit (www.basummit.com) with over 1500 BAs all over the world. She also mentors independent BAs: her Outstanding Outsiders. Her latest book comes out in September: "Virtual Leadership: Practical strategies for getting the most out of virtual teams and virtual work”, adding to previous publications ‘Business Analysis and Leadership’, coedited with James Archer, and ‘A Short Guide to Facilitating Risk Management’, co-authored with Ruth Murray-Webster. Penny is a Director of Making Projects Work Ltd and has decades of experience.

 
 
16:45
Afsluiting en terugblik
17:00
Borrel en napraten

Locatie DREAM event

Dit jaar vindt het DREAM event plaats op de locatie: Hotel Vianen. Dit is centraal gelegen, onder de rook van Utrecht, in Vianen.

Hotel Vianen

Contact

Hotel Vianen Prins Bernhardstraat 75 4132 XE Vianen

Tel        +31 (0)347 32 59 59  
E-mail   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Plan uw route naar Hotel Vianen

 

Programma DREAM15

08:30
Ontvangst en registratie
09:00
Welkomstwoord en opening
09:20
Systems Thinking for Business Analysts

Paul Turner
AssistKD

As the role of the Business Analyst matures and Business Analysts take on ever increasing levels of responsibility, a range of important concepts and ideas are influencing the discipline as defined. One specific area which is impacting the BA role is that of systems thinking, particularly the idea of using soft systems techniques to support the traditional hard system techniques more usually applied by analysts. This presentation will introduce the philosophy and key concepts behind systems thinking and the soft systems approach, concentrating on how they can assist the BA in adding greater value to their organisations.

Paul Turner

Paul Turner FBCS is a Director of Assist Knowledge Development. He specialises in the provision of training and consultancy in the areas of Business Analysis, Business Architecture and Solution Development. He is a regular speaker at conferences and seminars across Europe and is a BCS Chief Examiner. He is co-author of various publications including Business Analysis Techniques (99 Essentials Tools for Success).

 
10:20
Introductie sprekers parallelle tracks (ochtend-programma)
10:30
Koffiepauze en vakbeurs
10:55
Denken en doen in evenwicht: analyse die tot een levend stelsel leidt

Hans Pettinga en Eelco Herle
Provincie Drenthe / Le Blanc Advies

Deze presentatie neemt de luisteraar mee in het enthousiasme voor een mooi overheidsinitiatief - het stelsel van basisregistraties. Hij legt uit hoe de business analyse taken, en voornamelijk impact analyse, kunnen leiden tot een regieproject die van iets oersaai als basisregistratie een prachtig product maakt.

Hans Pettinga Eelco Herle

Hans Pettinga Werkzaam voor de Provincie Drenthe als projectleider basisregistraties en als projectleider E-dienstverlening. Hans leidt het project basisregistraties vanuit de gedachten dat het (verplicht) gebruiken van gegevens niet wordt bereikt door het uitrollen van slechts een ‘technische aansluiting’ op een basisregistratie. Werkelijk gebruik betekent dat de collega’s uit de lijnorganisatie overtuigd zijn van de gegevenskwaliteit, de voordelen van een authentieke gegevensbron inzien en die gegevens toepassen in de dagelijkse praktijk. Dat is een lastige opgave die Hans met verve is aangegaan. Daarbij streeft Hans naar een meerwaarde voor de organisatie door zijn project ‘stelsel breed’ te organiseren. Met andere woorden het in relatie brengen van informatie uit de verschillende landelijke voorzieningen. Zo ontstaan nieuwe inzichten en worden vragen beantwoord waarvoor voorheen niet zondermeer informatie beschikbaar was.

Eelco Herle Werkzaam voor Le Blanc Advies. Voert adviesopdrachten uit voor uiteenlopende opdrachtgevers. De laatste jaren gaat zijn aandacht voor een groot deel uit naar het ‘ in werking brengen’ van het stelsel van basisregistraties. Feitelijk de implementatie van de wetten op de basisregistraties. Vanuit de mening dat het geen wet-implementatie of technische implementatie betreft, benadert Eelco de projecten telkens als een veranderopdracht. Het organiseren van veranderingen bij de klantorganisatie zodat de architectuurprincipes, die het stelsel van basisregistraties feitelijk vormen, in de praktijk worden toegepast. Daarbij ligt de nadruk niet op het ‘moeten' (de wet) maar je het ‘mogen’ behalen van de businessvoordelen die het stelsel van basisregistraties voor de klantorganisatie met zich meebrengt.

Requirements verzamelen in agile, hoe ver moet je gaan?

John Copier en Marcel Steur
Centraal Boekhuis en Qquest

Een project start en een analist gaat aan de gang om het agile ontwikkelteam een vliegende start te laten maken. Hoe bepaalt de analist tot welk detailniveau hij requirements verzamelt? Hij probeert een optimale hoeveelheid requirements voor het ontwikkelteam vast te leggen. Te weinig detail betekent fouten of uitstel, bij te veel detail loert het gevaar van rework of klakkeloze acceptatie door het team.

In deze presentatie verkennen John Copier (CB) en Marcel Steur (Qquest) het optimale detailniveau voor requirements. Het is immers niet alleen essentieel om requirements te verzamelen en vast te leggen. Het is evenzeer van belang om alleen díé requirements te achterhalen die van toegevoegde waarde zijn, en deze met precies genoeg detail vast te leggen, zodat het agile ontwikkelteam het beste tot zijn recht komt.

John Copier Marcel Steur

John Copier is sinds 1995 werkzaam in de IT. In deze periode heeft hij brede ervaring opgedaan in diverse functies/rollen die hij vervuld heeft in alle fasen van een systeemontwikkeling, van informatieanalyse tot en met realisatie. Vanaf 2010 is John werkzaam als informatie architect bij CB. CB realiseert haar IT-projecten middels de Scrum-methode met agile teams. John ondersteunt product owners bij het formuleren van requirements in de vorm van user stories en begeleidt teams tijdens de realisatie ervan.

Marcel Steur is vanaf 2008 werkzaam bij Qquest. Sinds 2010 is hij in opdracht bij CB waar hij bij uiteenlopende projecten in diverse scrum teams de rol van tester heeft vervuld. Vanuit zijn rol spelen requirements een cruciale rol: zonder requirements is geen test mogelijk. In de presentatie worden deze invalshoek als tester en de bedrijfskundige achtergrond van Marcel gecombineerd met de kennis van John Copier van CB en hun beider ervaringen. Dit zijn de ingrediënten voor hun zienswijze op requirements engineering in een agile omgeving.

BaaS (Business analysis as a Service)– De aanleiding

Ronald Koster, Jeroen Ike en Edgar Louwers
ABN AMRO en Devoteam

We hebben gekozen om dit jaar een praktijkcase, met medewerking van ABN AMRO, te gebruiken om de bezoekers van het DREAM event een kijkje in de keuken te geven bij het inrichten van een requirements management tool in een omgeving met veel business analisten, veel projecten, veel regelgeving en heel veel requirements. Bij ABN AMRO loopt al enige tijde een programma waarmee het werk van de business analisten, hun processen en deliverables, zoveel mogelijk gestandaardiseerd en geprofessionaliseerd worden. Onderdeel van dit traject betreft het requirements management proces. ABN AMRO heeft voor dit onderwerp samengewerkt met de consultants van Devoteam om de implementatie van een requirements management tool te begeleiden en gedurende dat traject ook het proces te reviewen en verbeteren.

Ronald Koster Jeroen Ike Edgar Louwers

Ronald Koster werkt sinds 1997 aan het verbeteren en ontwikkelen van IT als functie. Daarin is zijn drive om IT als bedrijf beter en sneller te laten worden. Dit begint voor hem bij wat je levert, de verwachtingen en de mensen die het realiseren. De laatste anderhalf is hij vooral bezig met het automatiseren van het IT werk, afgekort IT4IT. De sleutel voor hem is de ruimte die je creëert en het ritme dat je kunt volhouden. Centraal daarin is altijd de professional die het werk doet.

Op dit moment houdt hij zich bezig met het vak Business Analyse. Dit doet hij naast architectuur, design, portfolio-en projectmanagement. Het doel is om het werk makkelijker en leuker te maken voor mensen, met de juiste middelen en met een constante, zichtbare kwaliteit. Dat is soms best lastig zeker als requirements niet even helder en duidelijk zijn. Daarin is hij de analist en zoekt welke oplossingen haalbaar zijn en echt kunnen leiden tot een verbetering voor IT in de breedte.

Jeroen Ike is Business Analist/Requirements Consultant bij Devoteam. In de afgelopen jaren heeft hij verschillende type opdrachten uitgevoerd in relatie tot requirements engineering. Voorbeelden daarvan zijn het adviseren over verbeteringen van het requirements engineering-proces of het inrichten van requirements managementtooling. Ook in de uitvoer van projecten waar eliciteren, documenteren en managen een grote rol speelden heeft Jeroen zijn kennis en ervaring op requirementsvlak toegepast. De grootste periode van zijn carrière heeft hij doorgebracht in de financiële sector, met een uitstap naar Industry. Daar heeft Jeroen voor de engineering afdeling procesverbeteringen voorgesteld op het gebied van requirements management.

Edgar Louwers is Business Analist bij Devoteam. Edgar heeft in meerdere grote projecten gewerkt, voornamelijk in de financiële dienstverlening. Zijn kracht om te luisteren en te begrijpen en kennis van de markt helpen hem om de essenties van een klant te begrijpen. Vervolgens draagt hij bij aan goede, praktische oplossingen. Bij ABN AMRO heeft hij samen met Jeroen een Requirements Management Tool neergezet die goed aansluit op de wensen en eisen van ABN AMRO en een oplossing biedt voor de vraagstukken van ABN AMRO.

De requirements liggen voor het oprapen in het bedrijfsproces

Louis Veltmeijer en Stefan Staal
Business/Informatie analist bij The Future Group

In de praktijk zie je regelmatig grote lijsten met requirements als start van een realisatie traject of als onderdeel van een offerte-aanvraag. Er zijn een aantal risico’s waardoor de lijst niet volledig of overcompleet en onjuist kan worden, met als gevolg dat het voldoen aan die requirements niet de gewenste oplossing wordt geleverd. Veel requirements liggen verborgen in het bedrijfsproces. In de praktijk is dit bedrijfsproces vaak onvoldoende beschreven, waardoor het overzicht en de samenhang ontbreekt. Hoe kan het 'nieuwe' of aangepaste systeem een bedrijfsproces dan goed ondersteunen?

Bij het verkrijgen van inzicht in het proces onthullen zich de requirements. Er komen verschillende soorten requirements en bedrijfsregels boven drijven. In deze presentatie laten we zien dat de requirements voor het oprapen liggen.

Gaat u met ons mee de requirements verzamelen uit het bedrijfsproces?

Louis Veltmeijer Stefan Staal

Louis Veltmeijer is een business analyst met 30 jaar ervaring in ICT, waarvan ruim 20 jaar als informatie/business analyst. Ik heb diverse projecten gedaan in Europa met name op het gebied van logistiek. Daarnaast heb ik opdrachten uitgevoerd in andere sectoren en in andere onderwerpen. Ik ben tevens betrokken geweest bij het ontwikkelen van cursussen voor business analisten en heb die verschillende malen gegeven. Ik ben sinds 2 jaar zelfstandige aangesloten bij The Future Group.

Stefan Staal heeft 20 jaar ervaring in het vertalen van een noodzaak of wens om de business te veranderen met een (geautomatiseerde) oplossing. Het succes van een project of verandering in de informatievoorziening valt of staat bij een volledige en juiste set aan Requirements. Vaak ontbreekt het aan vakmanschap om aan deze voorwaarde te voldoen. Stefan wil dit vakmanschap bij professionals (requirements engineers, informatie/business analisten, functioneel ontwerpers, enz.) verder ontwikkelen en borgen. Hiervoor is hij dagelijks in de praktijk als adviseur werkzaam op het gebied van (agile) requirements en traint en coach hij regelmatig volgens het IREB certificeringsprogramma.

 
11:40
Zaalwissel
11:45
Zingeving voor Requirements Engineers

Arjen Uittenbogaard
Altimos

In complexe organisaties is het onmogelijk om alles te overzien en roadmaps te maken die ergens op slaan. Ook is het steeds meer not done om het over 'best practices' te hebben: wat gister werkte hoeft dat vandaag niet meer te doen. Het beste is om ervoor te zorgen dat we betekenis geven aan wat we vandaag om ons heen zien gebeuren en kleine stapjes zetten om te zien of het zo de goede kant op gaat.

Voor Requirements Engineers ligt daar een schone taak weggelegd: stop met het 'ophalen' van requirements en ga je bezighouden met zingeving.

Ik vertel vanuit de theorie van het Cynefin raamwerk van Dave Snowden en het boek 'Plezier beleven met weerbarstige vraagstukken' van Hans Vermaak. En ik vertel vanuit jaren praktijkervaring, onder andere bij grote agile transformaties bij ING en de Belastingdienst.

Arjen Uittenbogaard

Arjen Uittenbogaard werkt als coach en trainer op het vlak van agile veranderingen. Hij kent alle technieken en methoden voor requirements engineering en voor agile werken. En hij is ervan overtuigd dat succes daar niet van afhangt. Ook IT is mensenwerk, dus zijn aandacht gaat vooral uit naar de communicatie en samenwerking in teams. Op eerdere DREAM events gaf hij goed gewaardeerde presentaties over onder andere toekomstvaste requirements, storytelling en ethische aspecten van het vak..

Requirements in Agile (Hoe BDD meer waarde toegevoegd aan requirements en het team)

Alex ten Wolde en Roger Wouterse
(Managing) consultant bij SYSQA B.V./KPN ITNS

De presentatie gaat in op de problematiek bij KPN ITNS na de overgang naar Scrum. Ondanks dat scrum is ingericht conform het boekje krijgt het team de zo graag geziene flow niet op orde. Voorspelbaarheid en kwaliteit blijven achter terwijl het team onder druk staat. We gaan in op de manier waarop we met behulp van de ‘testtechniek’ BDD het team hebben geholpen succesvol te worden. Tevens blijkt uit onze presentatie dat BDD zeker als requirements techniek bruikbaar is binnen Agile.

Alex ten Wolde Roger Wouterse

Alex ten Wolde is consultant bij SYSQA.

Roger Wouterse is Managing Consultant voor SYSQA en is gespecialiseerd in Agile, requirements en QA. Hij traint en coached op deze onderwerpen zowel binnen SYSQA als bij haar klanten. Daarnaast is hij part-time Agile trainer voor Nyenrode Business University.

Agile requirements engineering op zichzelf niet meer voldoende

Carel Daams
Daams.IT

Tegenwoordig is een project vaak zo dynamisch en complex, dat er een verdergaande benadering nodig is voor het specificeren dan Agile requirements engineering alleen. Carel Daams biedt in deze sessie hiervoor een andere kijk en een andere benadering.

De omgeving van het project maar ook van de organisatie is inherent dynamisch en complex geworden. Dit werkt onvermijdelijk door in het project en in de specificaties. Shareholders zoals stuurgroepleden, gebruikers, management, leveranciers enz. zijn nog maar heel moeilijk op een lijn te krijgen en te houden. Met zoveel dynamiek en voortschrijdend inzicht is dat wel heel begrijpelijk. Het lukt alleen met heel veel moeite en doorlooptijd om een gezamenlijk, eenduidig en compleet systeem te specificeren en dan nog voor een beperkte tijd.

Agile of Scrum productowners raken overvraagd in hun verschillende rollen van specialist (dieptekennis), generalist (overzicht) en stakeholdermanager (op een lijn houden). De aanpak met zgn. hardsystems-engineering rendeert te weinig en duurt te lang.

Al 30 jaar geleden is een goed alternatief ontwikkeld op basis van softsystems-engineering. Deze benadering speelt juist in op de verschillende beelden en voortschrijdende inzichten, die betrokkenen hanteren in complexe situaties. Uitgangspunt is dynamiek, meervoudig kijken en meervoudige belangen. Enige tijd geleden is bovendien het Cynefin-framework ontwikkeld om voor probleemsituatie de optimale benadering te selecteren. Het wordt toegepast in het onlangs verschenen handboek Prince2Agile.

Echter je gaat het pas zien als je het door hebt. Van harte welkom.

Carel Daams

Wie is Carel Daams? Zie http://ch.daams.it/over-mij/

Gamification

Erik Kuiper
Game Consultant & Virtual Reality Expert bij Atos

Gamification heeft de afgelopen jaren niet alleen in de consumentenwereld veel aandacht gekregen, maar ook bedrijven vragen in toenemende mate naar gamified oplossingen.

De enorm toenemende vraag naar gamification en serious games bij klanten van Atos heeft er voor gezorgd dat de spreker een officiële gecertificeerde gamification opleiding heeft opgezet voor medewerkers, zodat Atos nu ook professionele gamified oplossingen kan aandragen bij klanten.

Graag wil de spreker d.m.v. deze presentatie jullie laten zien hoe waardevol gamification kan zijn in het bedrijfsleven en welke business gerelateerde game trends we allemaal kunnen verwachten in de komende jaren.

Erik Kuiper

Erik Kuiper begon tijdens zijn gamestudie een eigen gamesbedrijf en kwam bij Atos als game consultant in dienst na zijn studie. Erik werkt inmiddels 5 jaar bij Atos, waar hij gamified oplossingen bedenkt en uitwerkt voor klanten. Daarnaast bedenkt hij zakelijke toepassingen voor virtual reality, waar hij ook het een en andere over zal vertellen tijdens zijn presentatie.

 
12:30
Lunch en vakbeurs
13:30
Introductie sprekers parallelle tracks (middag-programma)
13:45
Writing better user stories - Workshop

Garm Lucassen
Utrecht University

Your organisation is fully agile. Every time a new project begins, you meticulously define a crystal clear set of user stories that follow a predefined template. However, somewhere down the line newly added user stories do not reach that same level of quality. These new user stories do not follow a template, are duplicates, conflict with other stories or include unnecessary additional information.

Utrecht University has created a web application that automatically detects quality defects in user stories and suggests possible improvements, without getting in your way. In this interactive workshop we briefly introduce the research goals and demo the tool’s features using an example set of user stories. The majority of the session, however, you will be invited to put the quality of your own set of user stories to the test. Note that in order for the tool to work, your user stories need to be in English.

Garm Lucassen

Garm Lucassen is a PhD student at Utrecht University investigating how to further the discipline of software product management, with a focus on how product managers collaborate with technical stakeholders. Right now, he is working on creating methods and tools to support practitioners in creating better user stories. Additionally, Garm organizes and teaches the software product management course for professionals at Utrecht University: softwareproductmanagement.org.

Specification by Example: methoden, technieken en tools - Workshop

MSc Remco Snelders
Business Analist / Product Owner bij Bol.com

Het efficiënt opstellen van requirements is één van de hoekstenen van elke succesvolle test- en requirementsstrategie bij Agile- en Lean-processen, zoals Scrum, Extreme Programming en Kanban. Tijdens deze workshop leer je hoe bol.com Specification by Example toepast om de communicatiekloof tussen stakeholders en development teams te overbruggen. Om kwaliteit vanaf het begin in te bouwen in software en om complexe systemen te ontwikkelen en af te leveren die doen waarvoor ze zijn gemaakt. De vragen die wij tijdens deze workshop beantwoorden zijn hoe bol.com:

 • specificaties aanvult met voorbeelden om één bron van waarheid te creëren voor test en development.
 • functionele kloven en inconsistentie tussen specificaties en tests vermijd.
 • specificatieworkshops organiseert om samenwerking te bevorderen.
 • een systeem van levende documentatie kan creëren dat verandering ondersteunt.
 • voor de Agile-teams specificaties opzet met voorbeelden en acceptatietests.
 • het proces over de lange termijn verbetert.
Remco Snelders

Remco Snelders is sinds 2012 werkzaam bij bol.com en is zijn levenlang al geïnspireerd door IT. Bij Bol.com kwam Remco voor het eerst in aanraking met de agile methode “Scrum”. Hij begon als informatie analist en ontwikkelde zich tot een volwaardig Scrum Master. Toen Remco een jaar geleden de overstap naar de business maakte bleef de functie product owner niet lang uit. Remco geeft zowel interne als externe workshops en trainingen met betrekking tot agile werken. In nauwe samenwerking met de agile coaches ondersteund Remco bij het formuleren van requirements in de vorm van user stories en begeleidt hij teams tijdens de realisatie ervan.

Brainwriting - Workshop

Manon Penning en Piet de Roo
Improve Quality Services

Hoe achterhaal je requirements? Een standaard methode is het spreken met, of observeren van stakeholders. Het bedenken van compleet nieuwe dingen lijkt vaak erg lastig. Toch hoeft dat niet zo moeilijk te zijn en het kan zelfs erg snel. In deze workshop ervaren de deelnemers hoe je in zeer korte tijd veel bijzonder creatieve requirements boven tafel krijgt. De werkwijze is direct in de praktijk toepasbaar.

In ca. 5 minuten leggen we uit wat de elicitatietechniek “Brainwriting” inhoudt. De deelnemers gaan daarna naar één van de tafels, waar plaats is voor maximaal 6 personen. Op de tafels liggen pennen en werkbladen, die tijdens de oefening worden gebruikt. Voor elke tafel is de scope - het onderwerp - van de “Brainwriting” sessie vooraf bepaald. Gedurende 30 minuten (6 “rondes” van 5 minuten) genereren de deelnemers ideeën binnen de scope van hun “Brainwriting” sessie. Na exact 30 minuten is de oefening afgelopen en heeft elk team van 6 personen maar liefst 108 ideeën gegenereerd. In de laatste 10 minuten zal aan een vertegenwoordiger van elk van de teams gevraagd worden hun meest creatieve ideeën voor te lezen en kort te vertellen hoe ze het proces hebben ervaren. We sluiten af met wat tips en hints voor de praktijk.

Manon Penninig Piet de Roo

Manon Penning heeft een brede achtergrond op zowel het vlak van ICT als onderwijs. Ze heeft verschillende, meestal gecombineerde, rollen vervuld varierend van informatie analyse, functioneel en technisch ontwerp, projectleiding tot testanalyse en testcoordinatie. Bij Improve Quality Services besteedt ze het grootste deel van haar tijd in opdrachten voor klanten. Daarnaast speelt ze vanuit haar onderwijskundige achtergrond een belangrijke rol bij de ontwikkeling en herziening van trainingsmateriaal. Manon heeft een sterke affiniteit met agile en testautomatisering en is in het bezit van de certificaten Certified Agile Tester (CAT), IREB Foundation, ISTQB Foundation en Advanced, en TMap Next Test Engineer. Ze is tevens geaccrediteerd docent voor deze trainingen, met uitzondering van CAT.

Piet de Roo is sinds 1996 actief op het gebied van software ontwikkeling, requirements engineering en testen, met de nadruk op embedded software. Hij is werkzaam geweest als lijnmanager, test proces manager en als team lead in de automotive branch, met name op het gebied van autoradio en navigatiesystemen. In diverse internationale rollen was hij onder meer verantwoordelijk voor handmatig en geautomatiseerd testen in traditionele en agile processen. Piet is geaccrediteerd docent voor ISTQB Foundation en ISTQB Advanced level, IREB CPRE Foundation en Advanced Level. Daarnaast verzorgt Piet o.a. de cursussen, TMap Next, Testtechnieken, Testcoordinatie & Testmanagement en Mobile App Testing. Binnen Improve Quality Services is hij bovendien actief als consultant en coach.

De Sokkenshow - Workshop

Philippe van Hees
De Processpecialisten

Het kan overal gebeuren. Uw collega’s trekken een stofjas aan en ondergaan direct een transformatie. Sommigen duiken op de berg sokken en pantykousjes alsof hun leven ervan afhangt, anderen vouwen dozen in een razend tempo. Logisch ook: de klant is kritisch en de werkdruk is hoog. Zakjes en elastieken, inputjes en outputjes vliegen alle kanten op. En de klant blijft maar vragen: meer, sneller, beter. Sokken vallen van de lopende band. De klant vraagt om uitleg. Uw collega’s gaan steeds harder werken. Ze gedragen zich vreemd maar toch ook zo….bekend! Pas als de stroom van orders afneemt is er tijd om de prestaties te evalueren. Het leek nog wel zo simpel. De praktijk is weerbarstig.

Philippe van Hees

Philippe van Hees is een ervaren consultant op het gebied van proces- en ketenmanagement. Hij heeft veel projecten gedaan in de zakelijke dienstverlening en bij de (decentrale) overheid zoals gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid.

Philippe is een verbinder pur sang; hij haalt zijn energie uit het verbinden van mensen aan de hand van procesmatig werken en doen. Philippe gelooft in overzicht, inzicht en structuur omdat dat de basis is om te komen tot een nog betere samenwerking met als doel de klant optimaal te bedienen.

Daarnaast maakt Philippe een helder onderscheid in hoofd- en bijzaken.

Hij is tevens partnermanager bij De Processpecialisten en heeft mede daardoor een uitgebreid netwerk.

Philippe is mede-initiatiefnemer, -oprichter en -eigenaar van De Proces specialisten.

 
14:30
Zaalwissel
14:35
Instrumenten uit de UX-praktijk bij het opstellen van requirements

Stefan Dekker
UX Lead bij Spir-it (Raad voor de rechtspraak)

Over een aantal jaren kunnen we digitaal procederen. Dit zal een grote verandering zijn voor rechtzoekenden en hun vertegenwoordigers. De rechtspraak zal haar werkwijze ook moeten aanpassen. En natuurlijk zijn hier ook nieuwe it-oplossingen voor nodig. Hoe zorg je in zo'n groot veranderingsproces voor de juiste requirements en de juiste prioritering?

Instrumenten die het UX-team gebruikt om het UX ontwerp vorm te geven, zijn goed in te zetten om een gedeeld beeld over requirements te krijgen. Door requirements snel en vroegtijdig te visualiseren is het mogelijk om sneller vast te stellen wat consequenties zijn van een nieuwe digitale dienst en zijn neuzen beter te richten. De ervaring leert dat dit beter werkt dan het opstellen van tekstuele requirements.

Hoe we onder meer customer journeys en prototypes hiervoor inzetten, laat ik zien. Want mensen dingen laten zien, doen we door... ze die te laten zien.

Stefan Dekker

Als advocaat van de gebruiker behartigt Stefan Dekker de belangen van particulieren, juridische professionals en rechtspraakmedewerkers bij het digitaal procederen. Met een ruime ervaring in rollen als ontwikkelaar, functioneel ontwerper, modelleur, informatieanalist en nu als UX lead weet hij dat samenwerking de sleutel is tot kwalitatief goede software met een goede gebruikerservaring. De aandacht voor een goede gebruikerservaring is een rode draad in zijn loopbaan. Want werken aan een goed gebruikerservaring zorgt uiteindelijk voor lagere kosten, efficiënter gebruik en blijere mensen..

Hoe borg je RE in een grote organisatie?

Sven van der Zee
Nederlandse Spoorwegen

De vraag is eenvoudiger dan het antwoord. In deze presentatie neemt Sven van der Zee je graag mee in de diverse antwoorden die binnen Nederlandse Spoorwegen (NS) hierop gegeven worden. Een aantal antwoorden zijn nog in ontwikkeling. Je krijgt dus een kijkje in de RE-keuken van NS. Om vast een voorproefje te geven: borgen van RE-competentie van medewerkers door opleiding en (IREB)certificering, het maken van procesafspraken op basis van de essentie van requirements engineering zonder onnodige inperking van methoden en technieken en het regelmatig toetsen van de kwaliteit van requirements en requirementswerk.

Sven van der Zee

Sven van der Zee is momenteel werkzaam als requirements analist en manager bij NS. Hij heeft als bedrijfskundige 22 jaar werkervaring op het snijvlak van business en IT. Zowel bij profit als non-profit organisaties heeft Sven teams en individuen geholpen om verbeteringen in processen en resultaten te bereiken door auditing, advisering, coaching en training. Daartoe beheerst en hanteert hij diverse methoden en technieken. Sven heeft in de loop der jaren al veel mensen geholpen meer uit zichzelf en uit hun organisatie te halen op basis van het vakgebied requirements engineering en op basis van agile ideeën en raamwerken. Zijn ervaringen deelt hij graag met anderen.

Hergebruik van requirements

Zacharias van Diermen en Edwin Schumacher
Legal & General en Synergio B.V.

Requirements geven richting aan het product ontwikkelproces en daarmee vormen ze een belangrijk fundament voor een verandering en/of verbetering.

Zodra je de goede requirements hebt en ze goed gebruikt kun je ze hergebruiken. Hiermee voorkom je dat in projecten dubbel werk plaatsvindt.

De strategie voor hergebruik is vooral gericht op het mogelijk maken om met minder kosten steeds sneller producten te kunnen ontwikkelen.

Om hergebruik goed in te richten is een strategie nodig die enerzijds richting geeft ten aanzien van welke set van requirements handig zijn voor hergebruik en anderzijds invulling geeft aan het beheer van herbruikbare requirements sets en de organisatie die daarvoor nodig is.

In de presentatie belichten we de strategie voor het slim kiezen van herbruikbare sets van requirements. Vervolgens lichten we in een demonstratie met een requirements management tool toe hoe je herbruikbare sets beheert en beschikbaar stelt aan projecten.

De presentatie en demonstratie worden verzorgd door Zacharias van Diermen, Teammanager Business Analyse bij Legal & General en Edwin Schumacher, management consultant bij Synergio B.V.

Zacharias van Diermen Edwin Schumacher

Zacharias van Diermen werkt als teammanager business analyse bij Legal & General, een internationaal verzekeringsbedrijf. Samen met zijn team is hij verantwoordelijk voor het beheer van bedrijfsprocessen en zijn zij de schakel tussen business en ICT als het gaat om ontwikkelingen die wijzigingen aan bestaande processen of ontwerp van nieuwe processen noodzakelijk maakt.

Bij Legal & General heeft Zacharias zijn afstudeerproject voor de opleiding Management, Economie en Recht succesvol afgerond en is daarna bij Legal & General in dienst gegaan. Hij is gestart op de acceptatieafdeling waar hij verantwoordelijk was voor het invoeren van nieuwe verzekeringsaanvragen en het beoordelen van verzekeringsrisico’s.

Na een kort uitstapje naar Delta Lloyd is hij teruggekeerd naar Legal & General en heeft tussen 2008 en 2011 gewerkt als teamleider van het polis administratieteam. Vervolgens heeft hij de stap gemaakt naar business analist. Daarbij heeft hij in diverse automatiseringstrajecten geparticipeerd, bijvoorbeeld de digitalisering van aanvraag- en acceptatieproces. Sinds februari 2015 werkt hij als teammanager business analyse.

Edwin Schumacher is sinds augustus 2008 managing partner en als management consultant werkzaam bij Synergio. Daarvoor heeft Edwin 16 jaar gewerkt bij een Amerikaanse software leverancier waarvan bijna 10 jaar als product management directeur met een wereldwijde verantwoordelijkheid voor een tweetal productlijnen. Edwin is, na zijn studie informatica in Eindhoven, bijna 30 jaar geleden begonnen als software ontwikkelaar bij TNO en heeft daarna bij verschillende software en professional services organisaties gewerkt.

The Mistakes Pieter Made … or The Value of BA Standards

Mark Owen
Information by design

In Deel 1 vertel ik een verhaal over Pieter. Pieter was een uitstekend ontwikkelaar, maar dacht dat hij als Business Analyst kon werken. Hij begint als BA bij een groot bedrijf, en gaat meteen aan de slag met een project. Maar zijn methoden van werk, en de faciliteiten in dit bedrijf, zijn niet optimaal.

In Deel 2 kijken wij naar de problemen die evident zijn met Pieter en met de bedrijf waar hij werkt.

In Deel 3 kijken wij naar mogelijke oplossingen.

In Deel 4 wil ik met het publiek praten over hun ideen, ervaringen, en wat zij gedaan hebben, om BA Excellence te realiseren.

De presentatie zal in het Engels worden verzorgt.

Mark owen

Mark Owen is an experienced Certified Information Management specialist, with a passion for learning. And he is a Certified Business Analysis Professional (CBAP).

After working in the Enterprise Information Management area for several years (and in three different countries), he has transitioned into a role as a Business Analyst, making good use of his experiences with systems, people, and content, As well as musing over “Information Management”, and Business Analysis, he is also currently discovering, exploring, and enjoying, Innovation, User Acceptance, Education and the world of “social business”.

He writes about an assortment of subjects about, and related to, Information Management, and Business Analysis. There are also posts on UX (Userability), Education, User Adoption, innovation, social media, etc.

Blog | LinkedIn | Twitter |
 
15:20
Theepauze en vakbeurs
15:45
Verbeteren door het verbinden van (vak)mensen en (ICT)middelen vanuit de essentie door inzicht in samenhang en integratie

Theo Severien
DGA Doenrade Inviseurs en DGA Business Fundamentals (in samenspraak met Entrador)

In deze presentatie wordt inzicht gegeven in en praktijkervaringen gedeeld met het verbeteren vanuit de essentie van de organisatie. Er wordt uitgelegd waarom er behoefte is om vanuit de essentie te verbeteren, wat de essentie van een organisatie is (de operaties komt dicht in de buurt), hoe de wensen aan de ondersteunende vakgebieden (ICT, HRM, etc.) zichtbaar kunnen worden gemaakt en hoe de vakkennis van de diverse op elkaar aansluitende vakdisciplines kan worden vastgesteld, vastgelegd en ontsloten. De presentatie is een mix van filosofie (gedachtegoed, bewustzijn), theorie (methodiek van modelleren) en praktijk (werkwijze, vakkennismanagement systeem, gerealiseerde implementaties en baten).

Na de presentatie wordt u zich (nog meer) bewust van het feit dat de volgorde van aandacht bij het implementeren van verbeteringen is: mensen -> business -> informatie -> data (systemen.

Theo Severien

Theo Severien Severien is geboren op 18 september 1956 in Schiedam en is opgegroeid in een vanuit Nederlands Indië gemigreerd gezin. Hij voert met zijn bedrijven Doenrade Inviseurs en Business Fundamentals opdrachten uit bij groot en middelgrote bedrijven, die verbetering van de bedrijfsprestaties en projectenbesturing ten doel hebben. Hij past methoden en technieken toe die passen bij ons huidige tijdsbeeld en bewustzijnsontwikkeling. Door vanuit samenhang (de essentie) de mensen en middelen te integreren, zijn de verbeteringen nog sneller en beter in te voeren. De laatste 12 jaren gebruikt hij voor het in kaart brengen van de essentie de DEMO-methodiek van prof. Jan Dietz. Hierbij geeft Theo aan de DEMO-methodiek liever de naam PSI-methodiek: Presteren door Sociale Interacties, omdat dat meer de sociale context en samenwerking tussen (vak)mensen bij de realisatie van de essentie benadrukt. Op dit moment voert hij vakkennisimplementatie opdrachten uit bij de Lokale Politie Antwerpen en de Koninklijke Marechaussee.

Zijn statement is: ‘groeipotentie tot bloei brengen’ door ‘SMART Relationeel Samenwerken’.

 
16:45
Afsluiting en terugblik
17:00
Borrel en napraten
Programma onder voorbehoud van wijzgingen.