Per 25 mei 2018 is de GDPR/AVG richtlijn actueel. Hoe gaat de DREAM organisatie met mijn gegevens om?
We zijn ons bewust van het feit dat we omgaan met persoonsinformatie. In ons privacy reglement hebben we uitvoerig beschreven welke gegevens we vastleggen en wat we met deze gegevens doen. Volg deze link voor het Privacy reglement.

Wanneer komen de presentaties van de sprekers beschikbaar?
Op het moment dat een spreker de presentatie beschikbaar stelt wordt deze op de site bij de betreffende spreker neergezet. Wij verwachten binnen 2 a 3 weken na het event die presentaties te hebben ontvangen die men beschikbaar wil stellen. Helaas zijn er diverse redenen waarom niet alle presentaties ons ter beschikking worden gesteld.
Uniek voor DREAM20 is dat video-opnames die we maken van alle sessies nog een tijd beschikbaar blijven na 1 oktober voor alleen de betalende bezoekers. Dus je kunt zelfs alle sessies bezoeken/bekijken deze keer (op en kort na 1 oktober 2020)!

Mijn vraag staat hier niet bij, wat nu?
Vul a.u.b. het contactformulier in met uw vraag en wij zullen uw vraag daarna beantwoorden.